Year 2016, Volume 6, Issue 3, Pages 200 - 205 2016-10-19

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi
Determine of the Critical Thinking Levels in Rescue and Emergency Management Department Students’

Hatice Tambağ [1] , Rana Can [2]

817 702

Amaç: Araştırma Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kritik düşünme eğilimlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini, bölüm henüz yeni açıldığından Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 2013-2014 yılında sadece 1, 2 sınıfta eğitim gören 60 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 52 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ) uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, t Test, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin eleştirel düşünme puan ortalaması 229.36±26.58 olup düşük düzeydedir. Öğrencilerin KEDEÖ alt ölçek puan ortalamalarından sadece analitiklik ve açık fikirlilik alt ölçekleri puan ortalaması orta düzeyde diğer boyutların puan ortalaması ise düşük düzeydedir. Araştırmada anne eğitim düzeyinin öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri üzerine etkisi olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak, bu araştırmada öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri düşük düzeyde bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirme konularında yönlendirilmeleri önerilmiştir.

Objectives: The study was conducted to determine the Health School Rescue and Emergency Management students’ critical thinking levels.
Methods: The study is descriptive. Population of the study comprised 60 first and second, class Hatay health school students from Mustafa Kemal University in 2013-2014 academic year. And the sample included 52 students who agreed to participate in the study. Data was collected by performing the personal information form and California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI). Frequency, percentage, t test, One-Way variance analysis and Tukey test were used to evaulate the data.
Results: Findings that gained from the study show that Critical thinking score averages of students are 229.36±26.58 and this score averages are low level. Only analyticity and open-mindedness sub-scale from CCTDI sub-scale score averages of students are mid level and the mean score of other dimensions are low level. Study shows that mother education level have effect on critical thinking level of students (p<0.05).
Conclusion: As a result, students’ critical thinking disposition were generally found to be low level in this study. According to the results of the study it was suggested that the students should be directed towards developing critical thinking.

 • Taşcı S. Hemşirelikte problem çözme süreci. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Özel Sayısı 2005;14:73-78.
 • Uçan Ö, Taşçı S, Ovayolu N. Eleştirel düşünme ve hemşirelik. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(7):17- 27.
 • Kökdemir D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Branch BJ. The Relationship Among Critical Thinking, Clinical Decision Making, and Clinical Practica: A Comparative Study. Master’s Thesis. University of Idaho 2000.
 • Bulut S, Ertem G, Sevil Ü. Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2009; 2(2):27-38.
 • Gezer N, Kantek F, Öztürk N. Profile and critical thinking levels of nursing students in a health school. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2010;9: 2057-2061.
 • Küçük DP, Uzun YB. Müzik öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2013;14(1): 327-345.
 • Özdelikara A, Bingöl G, Görgen Ö. Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve bunu etkileyen faktörler. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012;20(3):219-226. 2469. Kawashima A, Petrini MA. Study of critical thinking skills in nursing students and nurses in Japan. Nurse Education Today 2004;24:286–292.
 • Özsoy-Güneş Z, Güneş İ, Derelioğlu Y, Kırbaşlar FG. The reflection of critical thinking dispositions on operational chemistry and physics problems solving of engineering faculty students. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015;174:448-456.
 • Facione NC, Facione PA, Sanchez CC. Critical thinking disposition as a measure of compotent clinical judgment: the development of the california critical thinking disposition inventory. Journal of Nursing Education 1994;33(8):345-349.
 • Tural A, Seçgin F. Sosyal bilgiler ile fen ve teknoloji öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma. E-İnternational Journal of Educational Research 2012;3(1): 63-77.
 • Beşoluk,Ş, Önder İ. Investigation of teacher candidates' learning approaches, learning styles and critical thinking dispositions. Elementary Education Online 2010;9(2):679- 693.
 • Yıldırım B, Özkahraman S. Critical thinking in nursing process and education. International Journal of Humanities and Social Science 2011;1(13):257-262.
 • Dirimeşe E, Dicle A. Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin değerlendirilmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2012;15(2):89-98. eğilimlerinin
 • Alkın-Şahin S, Tunca N, Ulubey Ö. Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki 2014;13(4):1473-1492. Education Online
 • Aktaş GS, Ünlü M. Critical thinking skills of teacher candidates of elementary mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2013;93:831-835.
 • Emir S. Education faculty students’ critical thinking disposition according to achedemic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2009;1(1):2466- 16. Tambağ ve ark.
 • ÇAĞDAŞ TIP DERGİSİ 2016;6(3) ;200-205
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Hatice Tambağ

Author: Rana Can

Dates

Publication Date: October 19, 2016

Bibtex @ { gopctd255821, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {200 - 205}, doi = {10.16899/ctd.36366}, title = {Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tambağ, Hatice and Can, Rana} }
APA Tambağ, H , Can, R . (2016). Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 6 (3), 200-205. DOI: 10.16899/ctd.36366
MLA Tambağ, H , Can, R . "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 200-205 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/24102/255821>
Chicago Tambağ, H , Can, R . "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 200-205
RIS TY - JOUR T1 - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi AU - Hatice Tambağ , Rana Can Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16899/ctd.36366 DO - 10.16899/ctd.36366 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 205 VL - 6 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/ctd.36366 UR - https://doi.org/10.16899/ctd.36366 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi %A Hatice Tambağ , Rana Can %T Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 6 %N 3 %R doi: 10.16899/ctd.36366 %U 10.16899/ctd.36366
ISNAD Tambağ, Hatice , Can, Rana . "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 6 / 3 (October 2016): 200-205. https://doi.org/10.16899/ctd.36366
AMA Tambağ H , Can R . Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi. J Contemp Med. 2016; 6(3): 200-205.
Vancouver Tambağ H , Can R . Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2016; 6(3): 205-200.