Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 159 - 164 2018-06-04

Determination of the spirutual support perception of intensive care unit nurses: a pilot study
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma

Hatice Tambağ [1] , Sercan Mansuroğlu [2] , Gamze Yıldırım [3]

281 473

Aim: The objective of this study is to determine the perceptions of intensive care unit nurses about the patients’ need of spiritual care.

Material and Methods: The study is descriptive. The research was conducted with 67 nurses working at the intensive care units of
a state hospital located in the Mediterranean region in 2016. In the collection of the data, the personal information form designed by researchers by performing the literature review and Spiritual Support Perception Scale was used. Frequency, percentage, mean, standard deviation, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, and Bonferroni Correction Mann Whitney U Test analyzes were used to evaluate the data.

Results: Mean age of nurses were 30.98±4.86 years and 68.7% were female. Nurses 74.6% undergraduate degree and 49.3% 1-5 years working in intensive care unit. It was found that mean total average of Spiritual Support Perception Scale of nurses 47.91±5.52. It was found that there is statistically significant difference among the spiritual support perceptions of nurses according to their work in the intensive care unit (p<0.05). This difference was determined that is nurses working in the internal medicine intensive care unit.

Conclusion: As a result, found to affect spiritual support perceptions levels of nurses; their work in the intensive care unit variable. In addition, the determined level of spiritual support perceptions was high of the nurses participated in the research. 

Amaç: Araştırmada yoğun bakımda çalışan hemşirelerin, hastaların manevi bakım gereksinimleri konusundaki algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 2016 yılında Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ildeki devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 67 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında literatür taraması yapılarak araştırmacılar tarafından tasarlanan Kişisel Bilgi Formu ile Manevi Destek Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzde ile ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U test analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 30.98±4.86 yıl ve %68,7’si kadındır. Hemşirelerin %74,6’sı lisans mezunu ve %49,3’ü 1-5 yıldır yoğun bakımda çalışmaktadır. Manevi Destek Algısı Ölçeği puan ortalamaları 47.91±5.52 olarak bulunmuştur. Araştırmada hemşirelerin çalıştıkları yoğun bakım ünitelerine göre manevi destek algı düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bu farklılığın dahiliye yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, hemşirelerin manevi destek algılama düzeylerini; çalıştıkları yoğun bakım ünitesi değişkeninin etkilediği saptanmıştır. Aynı zamanda, araştırmaya katılan hemşirelerin “Manevi Destek Algı” düzeylerinin yüksek olduğu da belirlenmiştir.

  • 1. Ergül Ş, Bayık A. Hemşirelik ve manevi bakım. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 8(1): 37-45.
  • 2. Baldacchino D. Nursing competencies for spiritual care. JCN 2006;15(7):885-96.
  • 3. Daştan NB, Buzlu S. Meme kanseri hastalarında maneviyatın etkileri ve manevi bakım. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(1):73-9.
  • 4. Tanyi RA. Towards clarification of the meaning of spirituality. J Adv Nurs 2002;39 (5): 500–9.
  • 5. Öz F. Spiritualite. Sağlık alanında temel kavramlar. İmaj, 1. Baskı, 2004:1-16.
  • 6. Woods TE, Ironson GH. Religion spirituality in the face of ıllness: How cancer, cardiac, and hıv patients describe their spirituality /religiosity. J Health Psychol 1999; 4(3): 393-412.
  • 7. Greasley P, Chiu LF, Gartland RM. The concept of spiritual care in mental health nursing. JAN 2001; 33(5):629-637.
  • 8. Chochinov HM. Dying, dignity and new horizons in palliative end-of-life care. CA: A Cancer J Clin 2006; 56(2): 84-103.
  • 9. Govier I. Spiritual care in nursing: A systematic approaach. Nursing Standard 2000; 14(17):32-6.
  • 10. Ergül Ş, Temel-Bayık A. Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2007; 23(1): 75-87.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Hatice Tambağ
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Sercan Mansuroğlu (Primary Author)
Institution: Hatay Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi Antakya/HATAY
Country: Turkey


Author: Gamze Yıldırım
Institution: Hatay Altınözü Toplum Sağlığı Merkezi Çetenli Sağlık Evi Altınözü/HATAY]
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 4, 2018

Bibtex @research article { gopctd430454, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {159 - 164}, doi = {10.16899/gopctd.430454}, title = {Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma}, key = {cite}, author = {Tambağ, Hatice and Mansuroğlu, Sercan and Yıldırım, Gamze} }
APA Tambağ, H , Mansuroğlu, S , Yıldırım, G . (2018). Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (2), 159-164. DOI: 10.16899/gopctd.430454
MLA Tambağ, H , Mansuroğlu, S , Yıldırım, G . "Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 159-164 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/27035/430454>
Chicago Tambağ, H , Mansuroğlu, S , Yıldırım, G . "Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 159-164
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma AU - Hatice Tambağ , Sercan Mansuroğlu , Gamze Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.430454 DO - 10.16899/gopctd.430454 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 164 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.430454 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.430454 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma %A Hatice Tambağ , Sercan Mansuroğlu , Gamze Yıldırım %T Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.430454 %U 10.16899/gopctd.430454
ISNAD Tambağ, Hatice , Mansuroğlu, Sercan , Yıldırım, Gamze . "Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 2 (June 2018): 159-164. https://doi.org/10.16899/gopctd.430454
AMA Tambağ H , Mansuroğlu S , Yıldırım G . Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma. J Contemp Med. 2018; 8(2): 159-164.
Vancouver Tambağ H , Mansuroğlu S , Yıldırım G . Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018; 8(2): 164-159.