Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Assessment of a Case with Cerebrovascular Event According to Henderson’s Model of Nursing: Case Report

Funda Erol [1] , Fatma Tanrıkulu [2] , Yurdanur Dikmen [3]

697 5078

            Hemşirelik disiplini kuram, araştırma ve uygulama olmak üzere üç temel öğeden oluşmakta ve bu öğeler karşılıklı etkileşim içinde hemşirelik biliminin gelişimine katkı vermektedir. Dolayısıyla hemşirelik, insanı sağlık ve hastalıktaki konumu ile anlamaya çalışan ve gereksinimlerine odaklanan bir sağlık disiplinidir. Profesyonel bir disiplinin temel amacı, mesleğin uygulamalarında kullanılabilecek bilimsel bilgi içeriğini oluşturmak ve geliştirmektir. Hemşireliğe özgü bilginin geliştirilme yollarından biri, hemşirelik modellerinin bakımda kullanımı ve araştırmalarla test edilmesidir. Ancak literatürde hemşirelik modellerini temel almadan yalnızca hemşirelik sürecini kullanmanın, bakım uygulamalarını açıklamakta yetersiz kaldığı ve uygulamaları mekanik bir iş haline getirdiği belirtilmektedir. Serebrovasküler olay (SVO); iyi bir gözlem, sürekli değerlendirme ve kapsamlı bakım gerektiren bir hastalıktır. Sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıkları, uygun tedavi ve iyi bir hemşirelik bakımıyla SVO'da değiştirilebilir risk faktörleri elimine edilebilir ve hastalık sonrası gelişebilecek komplikasyonlar önlenebilir. Bu makalede, SVO geçiren hastalarda Henderson Hemşirelik Modeli kullanılarak hemşirelerin teorileri anlama ve bakımda kullanma sınırlılıklarının çözümüne katkı sağlayabilecek bir örnek oluşturulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda elde edilen yeni bilgi, hemşirelerin bu hasta grubunu daha iyi anlamasına ve bakıma yansıtılarak hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlayabilir.

The discipline of nursing consists of 3 basic elements as the theory, the research and the practice. These elements, in interaction with each other contribute to the development of the science of nursing. Thus, nursing is a discipline of health which aims to comprehend the situation of human both in disease and health and focuses on its needs. Fundamental purpose of a professional discipline is forming and enhancing the content of scientific knowledge which can be used in the practice of the profession.   One of the ways of enhancing the knowledge proper to nursing is the utilization of nursing models in care and testing them in the research. However, it is stated in literature that implementing nursing process without taking a nursing model as a basis fails to clarify the care practices and turns them into mechanical tasks. Cerebrovascular Event (CVE) is a disease which demands a good observation, a continous assessment and a comprehensive care. In CVE, with the habits that are peculiar to a healthy life style, a proper theraphy and a good nursing care, the changeable risk factors can be eliminated; the secondary cases can be avoided or diminished; also the complications that may arise after the disease can be prevented. In this paper our purpose is —by using Henderson’s Model of Nursing in patients with CVE—  to set a pattern which may contribute to overcome the incompetencies of the nurses as to understand the theories and apply them to the care. Besides, the newly acquired knowledge might make a contribution to the nurses’ understanding of this group of patients, and through implementing that knowledge —it’s hoped— some amount of improvement in the quality of life of patients could be attained.

 

Journal Section Case Reports
Authors

Author: Funda Erol

Author: Fatma Tanrıkulu

Author: Yurdanur Dikmen

Dates

Publication Date: December 26, 2016

Bibtex @ { gopctd287701, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {94 - 103}, doi = {10.16899/ctd.38880}, title = {Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Erol, Funda and Tanrıkulu, Fatma and Dikmen, Yurdanur} }
APA Erol, F , Tanrıkulu, F , Dikmen, Y . (2016). Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Çağdaş Tıp Dergisi, 6 (1-Ek (Olgu Sunumları)), 94-103. DOI: 10.16899/ctd.38880
MLA Erol, F , Tanrıkulu, F , Dikmen, Y . "Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 94-103 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/27331/287701>
Chicago Erol, F , Tanrıkulu, F , Dikmen, Y . "Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 94-103
RIS TY - JOUR T1 - Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu AU - Funda Erol , Fatma Tanrıkulu , Yurdanur Dikmen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16899/ctd.38880 DO - 10.16899/ctd.38880 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 103 VL - 6 IS - 1-Ek (Olgu Sunumları) SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/ctd.38880 UR - https://doi.org/10.16899/ctd.38880 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu %A Funda Erol , Fatma Tanrıkulu , Yurdanur Dikmen %T Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 6 %N 1-Ek (Olgu Sunumları) %R doi: 10.16899/ctd.38880 %U 10.16899/ctd.38880
ISNAD Erol, Funda , Tanrıkulu, Fatma , Dikmen, Yurdanur . "Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu". Çağdaş Tıp Dergisi 6 / 1-Ek (Olgu Sunumları) (December 2016): 94-103. https://doi.org/10.16899/ctd.38880
AMA Erol F , Tanrıkulu F , Dikmen Y . Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. J Contemp Med. 2016; 6(1-Ek (Olgu Sunumları)): 94-103.
Vancouver Erol F , Tanrıkulu F , Dikmen Y . Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Çağdaş Tıp Dergisi. 2016; 6(1-Ek (Olgu Sunumları)): 103-94.