Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 254 - 264 2017-09-30

Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Pelvic floor muscle strength in different age periods and investigation of the affecting factors

Funda Demirtürk [1]

257 458

Amaç: Bu çalışma, çeşitli yaş dönemindeki kadınlarda pelvik taban kas kuvvetini değerlendirmek ve pelvik taban kas kuvveti üzerine etkisi olabilecek faktörleri belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Gereç-Yöntem: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na çeşitli jinekolojik problemler nedeniyle başvuran toplam 282 kadın menstrual ve hormonal durumları esas alınarak, premenopoz, (n=194) ve postmenopoz (n=88) olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Premenopozal dönemdeki olgular da yaşlarına göre ≤30 yıl,   31-40 yıl ve ≥41 yıl olmak üzere üç alt gruba; postmenopozal dönemdeki olgular ise <49 yıl ve ≥49 yıl olmak üzere iki alt gruba ayrılmışlardır. Fiziksel ve demografik özelliklerin yanısıra, pelvik taban üzerinde etkisi olabilecek obstetrik (gravida, parite, abortus, küretaj, yardımlı doğum vs) ve jinekolojik faktörler (menopoz, histerektomi, inkontinans varlığı) incelenmiştir. Olguların pelvik taban kas kuvveti ölçümleri perineometre ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Pelvik taban kas kuvveti değerlerinin tüm yaş gruplarında benzer olduğu (p>0.05), ve incelenen parametrelerin hiçbirinin kas kuvveti ile ilişkili olmadığı görülmüştür (p>0.05). 

Tartışma: Çalışmada değerlendirilen risk faktörlerine sahip her kadında pelvik taban kas zayıflığının ve pelvik taban fonksiyon bozukluğunun görülmemesi, pelvik taban yapıları üzerinde başka faktörlerin de (kollajen miktarı, morfolojik özellikler, pelvisin yapısal farklılığı gibi) rol oynadığını düşündürmektedir. 


Objective: This study was performed to assess the pelvic floor muscle strength of women in different age periods and investigate the factors that could have effect on their pelvic floor muscle strength.

Materials-Methods: A total of 282 women who applied to the Department of Obstetrics and Gynecology for various gynecological problems were included in the study. Cases were divided into two main groups based on their hormonal and menstrual status as premenopause (n=194) and postmenopause (n=88). Cases were also assigned into subgroups according to their age periods as ≤30 years, 31-40 years and ≥41 years for the premenopause group; and <49 years and ≥49 years for the postmenopausal ones. Investigated parameters included physical and sociodemographic properties, obstetrical history (gravida, parity, abortus and curetage, assisted deliveries, etc) and gynecological history (menopause, hysterectomy, urinary incontinence, etc). Perineometer was used to assess the pelvic floor muscle strength. 

Results: Pelvic floor muscle strength was found similar for all age periods (p>0.05) and none of the parameters seemed to have any significant effect on the pelvic floor muscle strength (p>0.05).

Discussion: Absence of pelvic floor muscle weakness and pelvic floor dysfunction in women having the risk factors assessed in this study leads us to think that different factors (like collagen amount, morphological characteristics, pelvic construction) may play a role on pelvic floor structures.   


  • 1. Menefee SA, Wall LL. İnkontinans, prolapsus ve pelvik taban hastalıkları, “Novak Jinekoloji” (Ed. J.S. Berek)’de, 13. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2004; s.645-710.
  • 2. Skinner EM, Dietz HP. Psychological and somatic sequelae of traumatic vaginal delivery: A literature review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2015; 55: 309–314.
  • 3. Press JZ, Klein MC, Kaczorowski J, Liston RM, and von Dadelszen P. Does Cesarean Section Reduce Postpartum Urinary Incontinence? A Systematic Review. Birth, 2007; 34;3:228-237.
  • 4. http://021080lxm.y.https.www.uptodate.com.proxy2.gop-elibrary.com:9797/contents/urinary-incontinence-and-pelvic-organ-prolapse-associated-with-pregnancy-and-childbirth?source=search_result&search=urinary%20incontinence&selectedTitle=14~150.
  • 5. Howard D, Makhlouf M. Can pelvic floor dysfunction after vaginal birth be prevented? Int Urogynecol J, 2016; 27:1811–1815.
  • 6. DeLancey JOL. The hidden epidemic of pelvic floor dysfunction:Achievable goals for improved prevention and treatment, Am J Obstet Gynaecol, 2004; 192: 1488-1495.
  • 7. Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, Colling JC, Clark AL. Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Obstet Gynecol, 1997; 89: 501-506.
  • 8. Tanır HM. İri bebek; Makrozomik Fetus, “Obstetrik/Doğum Hekimliği Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Ders Kitabı” (M.S. Beksaç, N. Demir, A. Koç, A. Yüksel)’de, MN Medikal & Nobel, Ankara, 2001, s: 620-624.
  • 9. Akbayrak, T. Üriner stres inkontinansta fizik tedavi ve rehabilitasyonun etkinliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1997.
  • 10. Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. 2006; İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Basımevi.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Funda Demirtürk
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { gopctd349946, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {254 - 264}, doi = {10.16899/gopctd.349946}, title = {Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demirtürk, Funda} }
APA Demirtürk, F . (2017). Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 7 (3), 254-264. DOI: 10.16899/gopctd.349946
MLA Demirtürk, F . "Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 254-264 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/31840/349946>
Chicago Demirtürk, F . "Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 254-264
RIS TY - JOUR T1 - Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi AU - Funda Demirtürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.349946 DO - 10.16899/gopctd.349946 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 264 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.349946 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.349946 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi %A Funda Demirtürk %T Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi %D 2017 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 7 %N 3 %R doi: 10.16899/gopctd.349946 %U 10.16899/gopctd.349946
ISNAD Demirtürk, Funda . "Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 / 3 (September 2017): 254-264. https://doi.org/10.16899/gopctd.349946
AMA Demirtürk F . Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. J Contemp Med. 2017; 7(3): 254-264.
Vancouver Demirtürk F . Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017; 7(3): 264-254.