Year 2017, Volume 7, Issue 4, Pages 365 - 372 2017-12-01

Clinical Practices and School-Hospital Collaboration Through The Eyes of Midwifery and Nursing Students
Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği

Özgür Alparslan [1]

277 368

Aim:: This study aims to determine the opinions of midwifery and nursing students on clinical practices and school-hospital collaboration.

Materials and Method: The universe of this descriptive and cross-sectional study was made up of 3rd and 4th grade midwifery and nursing students from Health Sciences Faculty (N=277). No sampling process was employed; instead, a total of 267 students (nursing=149, midwifery=118) accepting to participate in the study were involved. The data were collected through a questionnaire form developed by the researchers and evaluated medium using number, percentages, and chi-square significance test (95 % confidence interval, p<0.05 significance level).

Results: It was determined that 50.9 % of the students stated the team in the clinic did not welcome them, 44.6 % said they could not communicate with the team, and that 62.2 % reported they were affected by the arising negative atmosphere. Nursing students were found to state that they received (56.4 %) more positive responses in comparison to midwifery students (X2=7.213, p=0.007) (p<0.05). While the students in the study reported the school-hospital collaboration and clinical practices improved their hand-skills (89.5 %) and increased their passion for the profession (63.7 %), majority stated that the number of cases was unsatisfactory (76 %), and that the application areas did not meet the needs (85 %). 

Conclusion: In conclusion, the students were determined to think that theoretical education should be satisfactory at both sides, they should be supported in application areas, and that accessibility of the application area should be easy. In line with the findings of the study, there is a need for further research into the parameters that will strengthen school-hospital collaboration.


Amaç: Araştırmanın amacı, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalar ve okul–hastane işbirliğine ilişkin görüşlerini belirlemektir. 

Metod: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ebelik ve hemşirelik bölümlerinin 3.ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur (N=277). Örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 267 (Hemşirelik=149, Ebelik=118) öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu kullanılarak toplanmış ve sayı, yüzdelikler ve ki-kare önemlilik testi kullanılarak değerlendirilmiştir ( % 95 güven aralığı, önem düzeyi p<0,05).

Bulgular: Öğrencilerin %50.9’u klinikteki ekibin kendilerini benimsemediğini, %44.6’sının ekip ile iletişim kuramadıklarını ve %62.2’sinin ise oluşan olumsuz durumlardan etkilendiğini ifade etmişlerdir. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin (%56.4), ebelik bölümü öğrencilerine oranla daha fazla benimsendiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir (X2=7.213, p=0.007) (p<0.05) Çalışmada öğrenciler okul-hastane işbirliği ile yapılan klinik uygulamaların el becerilerini arttırdığını (%89.5), mesleğe olan sevgilerini arttırdığını (%63.7) belirtirken, büyük bir kısmı vaka sayısının yetersiz (%76) olduğunu, uygulama alanlarının gereksinime cevap vermediğini (%85) belirtmiştir. 

Sonuç : Sonuç olarak, öğrencilerin  teorik eğitimin her iki tarafta yeterli olması gerektiğini, uygulama alanında desteklenmeleri gerektiğini ve uygulama alanına ulaşılabilirliğin kolay olması gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. Bu doğrultuda okul-hastane işbirliğini güçlendirecek parametrelerle ilgili daha derinlemesine araştırmalara ihtiyaç vardır.


  • 1. Van Giesbergen MY, Ozsaker E, Dirimeşe ,E, Alcam AO. The operating room experiences of nursing students: a focus group study. J Perianesth Nurs Apr, 2016;31(2):146-53. doi: 10.1016/j.jopan.2014.11.017.
  • 2. Hasson F, McKenna HP, Keeny S. Delegating and supervising unregistered proffessionals : The student nurse experience. Nurse Education Today 2013;33 : 229-35.
  • 3. Tiwari A, Lam D, Yuen KH, Chan R, Fung T, Chan S. Student learning in clinical nursing education: Perceptions of the relationship between assessment and learning. Nurse Educ. Pract 2005;25; 299-308.
  • 4. Adrews M, Roberts D. Supporting student nurses learning in and through clinical practice: the role of the clinical guide. Nurse Educ Today Oct; 2003;23(7):474-81.
  • 5. Dalton L. Use of clinical space as an indicator of student nurse's professional development and changing need for support. Nurse Educ Today. Feb; 2005;25(2):126-31.
  • 6. Bayar K, Çadır G, Bayar B. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. TAF Prev Med Bull 2009;8(1), 37-42.
  • 7. Karaöz S. Hemşirelikte klinik öğretime genel bir bakış ve etkin klinik öğretim için öneriler. HEMAR-G 2003;5(1),15-21.
  • 8. Akgün Kostak M., Aras T, Akarsu Ö. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2012;2:39-46.
  • 9. Elçigil A, Sarı HY. Facilitating factors in clinical education in nursing. DEÜHYOED. 2011;4(2): 67-71.
  • 10. Gözüm S, Ünsal A, Kaya A, Akça A, Ünlü F. Hemşirelik öğrencileri gözüyle klinik hemşireleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2000;3(1): 29-35.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Özgür Alparslan (Primary Author)
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @research article { gopctd359986, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {365 - 372}, doi = {10.16899/gopctd.359986}, title = {Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği}, key = {cite}, author = {Alparslan, Özgür} }
APA Alparslan, Ö . (2017). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği. Çağdaş Tıp Dergisi, 7 (4), 365-372. DOI: 10.16899/gopctd.359986
MLA Alparslan, Ö . "Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 365-372 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/31866/359986>
Chicago Alparslan, Ö . "Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 365-372
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği AU - Özgür Alparslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.359986 DO - 10.16899/gopctd.359986 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 372 VL - 7 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.359986 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.359986 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği %A Özgür Alparslan %T Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği %D 2017 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 7 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.359986 %U 10.16899/gopctd.359986
ISNAD Alparslan, Özgür . "Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği". Çağdaş Tıp Dergisi 7 / 4 (December 2017): 365-372. https://doi.org/10.16899/gopctd.359986
AMA Alparslan Ö . Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği. J Contemp Med. 2017; 7(4): 365-372.
Vancouver Alparslan Ö . Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017; 7(4): 372-365.