Year 2017, Volume 7, Issue 4, Pages 373 - 377 2017-12-04

Assessment of sharp object injuries in Health Care Workers at a Second-Stage Hospital
İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Fatma Kesmez Can [1] , Selma SEZEN [2]

248 398

Aim: In this study, the frequency of hospital staff our stab injuries form of injury, after injury, Hepatitis B, Hepatitis C and Hepatitis B and HIV seroprevalence investigate the 'Assessment of prophylactic measures have been implemented in order to purpose.

Method: 105 cutter drill injuries that occurred at the State Hospital of Erzurum Palandöken between 2014-2017 were evaluated retrospectively from the forms organized by the Infection Control Committee. Form injury days, one month, three months and six months made HBsAg, anti-HBs, anti-HCV and anti-HIV results are available.

Results: Stab injuries seen by 105 health workers distinction is made between occupational groups; 6 (5.7%) were physicians, 37 (35.2%) were nurses, 18 (17.14%) were health technicians, 8 (7.61%) were cleaning personnel, 34 (32.38%) were trainees and 2 (1.9%) were security officers. It was noted that 27 (25.7%) of the cases were mucosa-associated and 78 (74.2%) were in the form of percutaneous injuries. Of the personnel exposed to injury, 95 (90.4%) were vaccinated against Hepatitis B virus and 10 (9.5%) were taken to hepatitis B vaccination program. Staff in any of the 6-month follow-HBsAg, anti-HBs, Anti-HCV and anti-HIV positivity was developed.

Conclusions: Was observed in our study that education and low injury rates in professions that follow a regular group, reporting rates are high, occupational nurses with a majority of beginners and yet educational ongoing trainees in the injury rate is high, the notification rate is low. Regular health screening of hospital personnel, completion of incomplete vaccinations, medical waste management by the Infection Control Committee, use of protective equipment, regular training of the way to be applied in case of hand hygiene breaker-drill injury will reduce injuries and increase post-injury reports.


Amaç: Bu çalışmada hastane personelimizin delici-kesici alet yaralanma sıklığının, yaralanma biçiminin, yaralanma sonrası Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevalansının araştırılması ve Hepatit B’ ye yönelik uygulanan profilaksi önlemlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2014-2017 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Devlet Hastanesinde meydana gelen 105 kesici delici alet yaralanmaları Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenlenen formlardan retrospektif olarak değerlendirildi. Formda yaralanma günü, birinci ay, üçüncü ay ve altıncı ayda yapılan HBsAg, Anti-HBS, Anti-HCV ve Anti HIV sonuçları mevcuttur.

Bulgular: Kesici-delici alet yaralanması görülen 105 sağlık çalışanında meslek gruplarına göre ayrım yapıldığında; 6 (%5,7)’sı hekim, 37 (%35,2)’si hemşire, 18 (%17,1)’i sağlık teknisyeni, 8 (%7,6)’i temizlik personeli, 34 (%32,3)’ü stajyer öğrenci ve 2 (%1,9)’sinin güvenlik görevlisi olduğu görüldü. Olguların 27 (%25,7)’si mukoza teması, 78 (%74,2)’inin perkütan yaralama şeklinde meydana geldiği kaydedildi. Yaralanmaya maruz kalan personelin 95 (%90,4)’i Hepatit B virüsüne karşı aşılı olup, 10 (%9,5)’u ise Hepatit B aşı programına alınmıştır. Personelin 6 aylık takiplerinin hiç birinde HBsAg, Anti-HBS, Anti-HCV ve Anti HIV pozitifliği gelişmemiştir.

Sonuç: Çalışmamızda görüldü ki eğitim ve takiplerin düzenli olduğu meslek gruplarında yaralanma oranları düşük, bildirim oranları yüksekken, mesleğe yeni başlayanların çoğunlukta olduğu hemşirelerde ve henüz eğitimleri devam eden stajyer öğrencilerde yaralanma oranı yüksek, bildirim oranı düşüktür. Hastane personeline düzenli sağlık taramalarının yapılması, eksik olan aşıların tamamlanması, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından tıbbi atık yönetmeliği, koruyucu ekipman kullanımı, el hijyeni kesici-delici alet yaralanması halinde uygulanacak yolu kapsayan eğitimlerin düzenli verilmesi yaralanmaları azaltıp, yaralanma sonrası bildirimleri arttıracaktır.


 • 1. Akova M. Sağlık personeline kan yoluyla bulaşan infeksiyon hastalıkları ve korunmak için alınacak önlemler. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1997; 1: 83-90.
 • 2. Yapar N. Sağlık personelinin hastane infeksiyonları açısından izlemi. İnfeksiyon Dergisi 2000; 14:357-363. 3. Ayranci U, Kosgeroglu N Needlestick and sharps injuries among nurses in the healthcare sector in a city of western Turkey. Journal of Hospital Infection. 2004; 58 (3): 216– 223.
 • 4. Cesur S, Altın N, Toros GY, Tekin A, Altuntop A, Şencan İ. Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Kesici–Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Ortadoğu Medical Journal 2014; 6 (4): 161- 166
 • 5. Khurram M, Ijaz K, Bushra HT, Khan NY, Bushra H, Hussain W. Needlestick injuries: a survey of doctors working at Tertiary Care Hospitals of Rawalpindi. J Pak Med Assoc. 2011;61(1):63-5.
 • 6. Tabak F, Tosun S, Viral Hepatit 2013, İstanbul Tıp Kitabevi,2013.
 • 7. Tabak F, Balık İ, Tekeli E, Viral Hepatit 2007,Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD),2007
 • 8. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, “HIV / AIDS TANI TEDAVİ REHBERİ’’ Yayın No: 919 ANKARA, 2013.
 • 9. Altıok M, Kuyurtar F, Karaçorlu S, Ersöz G, Erdoğan S. Sağlık Çalışanlarının Delici Kesici Aletlerle Yaralanma Deneyimleri ve Yaralanmaya Yönelik Alınan Önlemler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009; 3 (2): 70-79.
 • 10. Bozkurt S, Kökoğlu Ö F, Yanıt F ve ark. Sağlık Çalışanlarında İğne Batması Ve Cerrahi Aletlerle Olan Yaralanmalar. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40 (3): 449-452.
 • 11. Omaç M, Eğri M, Karaoğlu L. Malatya Merkez Hastanelerinde Çalışmakta Olan Hemşirelerde Mesleki Kesici Delici Yaralanma ve Hepatit B Bağışıklanma Durumları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2010; 17 (1): 19-25
 • 12. Tarantola A, Golliot F, Astagneau P, Fleury L, Brücker G, Bouvet E. Occupational blood and body fluids exposures in health care workers: Four-year surveillance from the Northern France Network. Am J Infect Control. 2003; 31 (6): 357-63.
 • 13. İnanç N, Özkan Ö. Hemşirelerin kesici-delici-batıcı cisim yaralanma sıklığı ve aldıkları önlemlerin incelenmesi. V. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı.1997; 222-36.
 • 14. Doğan F. Hemşirelerde iğne batma sıklığı ve nedenleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 1998.
 • 15. Kaya Ş, Baysal B, Eşkazan A.E, Çolak H. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi. 2012; 18(3): 107-110
 • 16. Merih YD, Kocabey MY, Çırpı F, Bolca Z, Celayir AR. Bir devlet Hastanesinde 3 Yıl İçerisinde Görülen Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Epidemiyolojisi ve Korunmaya Yönelik Önlemler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Cilt 40, 2009; Sayı:1 (11-5).
 • 17. Gücük M, Karabey S, Yolsay N, Özden YI. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmaları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi. 2002; 6: 72-81.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Fatma Kesmez Can (Primary Author)
Institution: Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum
Country: Turkey


Author: Selma SEZEN
Institution: Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzurum
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 4, 2017

Bibtex @research article { gopctd361392, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {373 - 377}, doi = {10.16899/gopctd.361392}, title = {İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kesmez Can, Fatma and SEZEN, Selma} }
APA Kesmez Can, F , SEZEN, S . (2017). İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 7 (4), 373-377. DOI: 10.16899/gopctd.361392
MLA Kesmez Can, F , SEZEN, S . "İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 373-377 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/31866/361392>
Chicago Kesmez Can, F , SEZEN, S . "İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 373-377
RIS TY - JOUR T1 - İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi AU - Fatma Kesmez Can , Selma SEZEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.361392 DO - 10.16899/gopctd.361392 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 377 VL - 7 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.361392 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.361392 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi %A Fatma Kesmez Can , Selma SEZEN %T İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi %D 2017 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 7 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.361392 %U 10.16899/gopctd.361392
ISNAD Kesmez Can, Fatma , SEZEN, Selma . "İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 7 / 4 (December 2017): 373-377. https://doi.org/10.16899/gopctd.361392
AMA Kesmez Can F , SEZEN S . İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2017; 7(4): 373-377.
Vancouver Kesmez Can F , SEZEN S . İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017; 7(4): 377-373.