Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 7 - 13 2018-04-17

Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması

Alaaddin Yorulmaz [1] , Mehmet Yücel [2] , Sadiye Sert [3] , Suna Özdem [4] , Hasan arif İstanbullu [5]

157 1652

Yazarlar İçin Bilgi linkinde makale gönderimi için bilgiler verilmiştir.

Lütfen uygun şekilde hazırlaAmaç: Bu çalışmada hiperbilirübinemi nedeni ile yatırılan sağlıklı term bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri, indirekt hiperbilirübinemi açısından günümüz risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu sorunun bölgemizdeki durumunun gözden geçirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Bu çalışma; Ocak 2014-Ocak 2016 yılları arasında, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine tedavi amacıyla yatırılmış olan 240 indirekt hiperbilirubinemili yenidoğan bebek ile hasta kayıtlarından alınan bilgiler ışığında geriye dönük olarak yapıldı. Hasta dosyasından; cinsiyet, doğum tartısı, hastaneye yatırıldığındaki tartı, sarılığın başlangıç günü, kaçıncı gün yatırıldığı, etyolojik etmenler ile ilgili bilgiler geriye dönük olarak toplandı.

Bulgular: Değerlendirmeye alınan 240 hastanın 132’si (%55,0) erkek, 108'i (%45,0) kız idi. Hastaların ortalama doğum ağırlıkları 3046,94±422,71 gr olup, 29 (%12,08) hasta 2500 gramın altında idi. Yatışta vücut ağırlıkları ortalama 3094,25±471,02 gr idi. Olguların %7,5’i geç preterm bebeklerdi. Hastalara tanı konulduğu yaş 4,95±2,29 gün idi.

Sonuç: İndirekt hiperbilirubinemi, gelişmiş yöntemler ve tedavilere rağmen günümüz yenidoğan acil yaklaşım pratiğinde halen güncelliğini ve önemini korumaktadır.dığınız yazılarınızı http://my.ejmanager.com/ adresinden yükleyiniz

Yenidoğan, hiperbilirubinemi
 • KAYNAKLAR 1-Tekinalp G. Kan Değişimi. Katkı Pediatri Dergisi 1995; 16:744-59.
 • 2-Maisels MJ, Kring EA. Length of stay, jaundice and hospital readmission. Pediatrics 1998; 101: 995-9.
 • 3-Madam A, MacMahon JR, Stevenson DK. Neonatal Hyperbilirubinemia. In: HW Taeusch, Ballard RA, Gleason CA (eds). Avery’s Diseases of Newborn. 8th ed. Philadelphia: Elsevıer Saunders, 2005:1226-9.
 • 4-Ip S, Chung M, Kulig J, et al and Subcommittee on Hyperbilirubinemia. An evidence-based review of important issues concerning neonatal hyperbilirubinemia. Pediatrics 2004;114:130-53.
 • 5-Maisels MJ. Neonatal jaundice. Pediatr Rev. 2006;27(12):443-54.
 • 6- American Academy of Pediatrics: Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297-316.
 • 7-Dağoğlu T, Ovalı F. Yenidoğan Sarılıkları. Ed: Dağoğlu T. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi 2000:441-7.
 • 8-Newman TB, Maisels MJ. Evaluation and treatment of jaundice in the term newborn: a kinder, gentler approach. J Pediatr 1992;144:364-8.
 • 9-Kliegman RM. Nelson pediatrics. In: Ambalavanan N, editor. Jaundice and hyperbilirubinemia in newborn. Philedelphia: 2011. p. 603.
 • 10-MJ Maisels. Jaundice. In: Avery GB, Fletcher MA, MacDonald MG (eds). Neonatology : pathophysiology management of the newborn. 5th ed. Philadelphia: Saunders, 1998:765-819.
 • 11-Huang MJ, Kua KE, Teng HC, Tang KS, Weng HW, Huang CS. Risk factors for severe hyperbilirubinemia in neonates. Pediatr Res 2004;56:682-9.
 • 12-Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Güran Ö, Kiray BE, et al. Comparison of ABO and Rh incompatibility in neonatal indirect hyperbilirubinemia. ŞEEAH Tıp Bülteni 2010;44(4):156-61.
 • 13-Raskin A, David M, Peksin B, et al. The role of umblical cord alpha fetoprotein as a screening tool for neonatal hyperbilirubinemia. Am J Perinatol 2004;21:93-8.
 • 14-Hintz SR, Gaylord TD, Oh W, et al; NICHD, Neonatal Research Network. Serum bilirubin levels at 72 hours by selected characteristics in breastfed and formula-fed term infants delivered by cesarean section. Acta Paediatr 2001; 90:776-81.
 • 15-Kuzniewicz MW, Escobar GJ, Wi S, Liljestrand P, McCulloch C, Newman TB. Risk factors for severe hyperbilirubinemia among infants with borderline bilirubin levels: a nested case-control study. J Pediatr 2008;153(2):234-40.
 • 16-Niestijl AL, Sauer PJ. Breast feeding during the first few days after birth: sometimes insufficient. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148:504-5.
 • 17-Bertini G, Dani C, Tronchin M, Rubaltelli FF. Is breastfeeding really favoring early neonatal jaundice? Pediatrics 2001;107:41-4.
 • 18-Bertini G, Dani C, Pezzati M, Rubaltelli FF. Prevention of bilirubin encephalopathy. Biol Neonate 2001;79:219-23.
 • 19-Salas AA, Salazar J, Burgoa CV, De-Villegas CA, Quevedo V, Soliz A. Significant weight loss in breastfed term infants readmitted for hyperbilirubinemia. BMC Pediatr 2009;9(1):82.
 • 20-Okan F, Köymen G, Cevahir E, Nuhoğlu A. Hyperbilirubinemia risk factors and frequency of healthy term infants. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2006;15(4):144-50.
 • 21-Çayönü N, Bülbül A, Uslu S, Bolat F, Güran Ö, Nuhoğlu A. İndirect hyperbilirubinemia changes of newborn babies in the last decade. ŞEEAH Tıp Bülteni 2011;45(3):85-93.
 • 22-Ebbesen F, Mortensen BB. Difference in plasma bilirübin concentration between monozygotic and dizygotic newborn twins. Acta Paediatr 2003;92:569-73.
 • 23-Pintov S, Kohelet D, Arbel E, Goldberg M. Predictive inability of cord zinc, magnesium and copper levels on the development of benign hyperbilirubinemia in the newborn. Acta Paediatr 1992;81(11):868-69.
 • 24-Yılmaz H, Öz E, Kibar AE, Peltek N, Kara N, Çakmak F, et al. Management of prolonged icterus of neonates with urinary tract infections. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2007;16(3):186-93.
 • 25-Tan I, Salihoğlu Ö, Demirelli Y, Hatipoğlu S. Clinical and laboratory characteristics and associated risk factors of infants hospitalized in neonatal unit due to indirect hyperbilirubinemia. JCEI/Journal of Clinical and Experimental İnvestigations 2012;3:38-43
 • 26-Omar C, Hamza S, Bassem AM, Mariam R. Urinary tract infection and indirect hyperbilirubinemia in newborns. N Am J Med Sci 2011;3(12):544-7.
 • 27-Bilgen H, Ozek E, Unver T, Biyikli N, Alpay H, Cebeci D. Urinary tract infection and hyperbilirubinemia. Turk J Pediatr 2006;48(1):51-5.
 • 28-Garcia FJ, Nager AL. Jaundice as an early diagnostic sign of urinary tract infection in infancy. Pediatrics 2002;109(5):846-51.
 • 29-Shahian M, Rashtian P, Kalani M. Unexplained neonatal jaundice as an early diagnostic sign of urinary tract infection. Int J Infect Dis 2012;16(7):487-90.
 • 30-Maisels MJ, Kring E. Risk of sepsis in newborns with sever hyperbilirubinemia. J Pediatr 1992;90:741-3
 • 31-Owa J, Dawodu AH. Neonatal jaundice among Nigerian preterm infants. West Afr J Med 1990;9:252-7
 • 32-Kılıç İ, Ergin H, Çakaloz İ. The evaluation of indirect hyperbilirubinemia cases in newborn period. Turkiye Klinikleri J of Pediatrics 2005;14:22-5.
 • 33-Tekinalp G, Ergin H, Erdem G, Yurdakök M, Yiğit S. Yenidoğan döneminde uzamış sarılık. 82 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1996;39:441-8.
 • 34-Ergür AT, Murat M, Leylek ÖA, Cevit Ö, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Neonatoloji Ünitemizde Uzamış Sarılık Tanısı Alan Yenidoğanların Değerlendirilmesi T Klin Pediatri 1997;6:167-72
 • 35-Arsan S, Koç E, Uluşahin N, Sönmezışık G, Berberoğlu M. Yenidoğanda uzamış indirekt hiperbilirubineminin etiyolojik yönden incelenmesi. Pediatride Yönelişler 1995;1:14-8.
 • 36-Aygün D, Yaşar F, Güngör S, Yılmaz E, Akarsu S, Kabakuş N Yenidoğan Ünitesinde izlediğimiz Uzamış sarılıklı bebeklerin özellikleri. T Klin Pediatri 1998;7:73-7.
 • 37-Giroux B, Metz C, Giroux JD, L de Parscau. Hypothyroidie centrale de decouverte neonatale. Arch Pediatr 1997;4:542-54
 • 38-Yordam N, Çalikoğlu A, Hatun S, Kandemir N,Oğuz H,Teziz T, Özalp I. Screening for congenital hypothyroidism in Turkey. Eur J Pediatr 1995;154:614-6
 • 39-Ruwende C, Hill A. Glucose-6-phosphate deficiency and malaria. J Mol Med 1998;76:581-6.
 • 40-Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Etiz L. Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubinemi ile glukoz-6 fosfat dehidrojenaz enzim eksikliği arasında ilişki. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1989;21:51-4.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0001-5478-1197
Author: Alaaddin Yorulmaz (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya
Country: Turkey


Author: Mehmet Yücel
Institution: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
Country: Turkey


Author: Sadiye Sert
Institution: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
Country: Turkey


Author: Suna Özdem
Institution: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
Country: Turkey


Author: Hasan arif İstanbullu
Institution: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { gopctd374665, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {7 - 13}, doi = {10.16899/gopctd.374665}, title = {Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması}, key = {cite}, author = {Yorulmaz, Alaaddin and Yücel, Mehmet and Sert, Sadiye and Özdem, Suna and İstanbullu, Hasan arif} }
APA Yorulmaz, A , Yücel, M , Sert, S , Özdem, S , İstanbullu, H . (2018). Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (1), 7-13. DOI: 10.16899/gopctd.374665
MLA Yorulmaz, A , Yücel, M , Sert, S , Özdem, S , İstanbullu, H . "Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 7-13 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/36594/374665>
Chicago Yorulmaz, A , Yücel, M , Sert, S , Özdem, S , İstanbullu, H . "Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 7-13
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması AU - Alaaddin Yorulmaz , Mehmet Yücel , Sadiye Sert , Suna Özdem , Hasan arif İstanbullu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.374665 DO - 10.16899/gopctd.374665 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 13 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.374665 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.374665 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması %A Alaaddin Yorulmaz , Mehmet Yücel , Sadiye Sert , Suna Özdem , Hasan arif İstanbullu %T Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.374665 %U 10.16899/gopctd.374665
ISNAD Yorulmaz, Alaaddin , Yücel, Mehmet , Sert, Sadiye , Özdem, Suna , İstanbullu, Hasan arif . "Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 1 (April 2018): 7-13. https://doi.org/10.16899/gopctd.374665