Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 48 - 54 2018-04-12

Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Türk Sağlık Bilimleri ve Tıp Öğrencileri Arasında Bilgi, Tutum ve Kullanma Durumları

Songul DOGANAY [1] , Derya Güzel [2] , Deniz Öztürk [3] , Ayhan Tanyeli [4]

191 424

Aims: Although many studies conducted have revealed the effectiveness of complementary and alternative medicine (CAM), as much as the modern medicine, CAMs today are generally being used in the light of conventional habits rather than the scientific background. The aim of the present study is to evaluate medical students’ attitudes towards, and use of traditional treatment that will be able to recommend or discredit this method of treatment to people in the future.

Materials and Methods: This descriptive study has been conducted with 268 male and 369 female students. Questionnaire about students’ attitude towards and use of complementary and alternative medicine (CAM) has been completed and analyzed by statistical software.

Results: The frequency of the CAM usage among students who participated in the study was found as 37%. The most well-known methods are religious practices/prayer (16.0%), massage (11.8%), cupping (5.0%) and hydrotherapy/spa practices. The most commonly used CAM methods were found as religious practices/prayer (32.3%), massage (27.5%), use of vitamin (24%) and herbal remedies (21.4%). The most common reason for using these methods was determined as “relaxation” (35%).The acupressure (86.8%), chiropractic (86.5%) and Ayurveda (79.9%) are the CAM methods that students have never had information before.

Conclusion: Our results suggested that the students are interested in CAM methods but it has been determined that although they use the method, they don’t have knowledge about it.  It has been thought that eliminating students’ lack of knowledge is an important issue for proper use of the CAM methods and informing the society properly. 

Amaç: Yapılan birçok araştırma, modern tıp kadar tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) etkinliğini ortaya koymasına rağmen, günümüzde TAT'lar bilimsel geçmişten çok geleneksel alışkanlıklar ışığında kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, tıp öğrencilerinin gelecekte TAT yöntemlerini önerebilen veya geleneksel tedaviye yönelik tutumlarını ve bu tedaviyi kullanmalarını değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Aralık 2015 tarihinde 637 öğrenci ile yapıldı. Veri toplama aracı olarak bilimsel kaynaklar desteği ile hazırlanan anket formu kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS 22.0 bilgisayar paket programında değerlendirildi.

Bulgular: 369 kadın 268 erkekten oluşan katılımcılar arasında tamamlayıcı ve alternatif tıp konusunda en iyi bilinen yöntemler olarak dini yöntemler/dua (% 16,0)’, ‘masaj (% 11,8)’, ‘hacamat (%5,0)’ ve hidroterapi/kaplıca’’ öne çıkmaktadır. Öğrencilerin hiç bilgilerinin olmadığı TAT yöntemleri ise ‘akupressur  (% 86,8)’, ‘chiropraktik (% 86,5)’ ve ‘ayurveda (% 79,9) olduğu belirlendi. Çalışmada katlımcıların TAT kullanma oranı %37 olarak belirlendi. Öğrencilerin kendilerinde denediği TAT yöntemleri; dini yöntemler/dua (% 32,3), masaj (% 27,5), vitamin kullanımı (% 24) ve bitkisel tedavi (% 21,4) olduğu görüldü. TAT yöntemlerini kullanma sebeplerinin ise daha çok “rahatlama amaçlı” (% 35) olduğu tespit edildi. TAT kullananların çoğunun (%59.5) kullanım sonrasında herhangi bir komplikasyon ile karşılaşmadıkları belirlendi.

Sonuçlar: Çalışmamızda öğrencilerin tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine karşı ilgili oldukları, önemli bir kısmının alternatif tedavi yöntemlerini kullanmasına rağmen bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bilgi eksikliğinin giderilmesinin TAT’ın doğru kullanımı ve toplumun doğru bilgilendirilmesi bakımından önemli olduğu düşünüllmektedir.

  • 1. Goker K, Yıldız H, Karabacak E, Dogan B. Attitudes and knowledge about complementary and alternative medicine methods of dermatologists working in Turkey: Turk Derm-Skin Diseases and Syphilis Archive J 2015; 49:31-36.
  • 2. Heather Z, Heather S, Susan F, et al. Teaching evidence-based medicine at complementary and alternative medicine ınstitutions: Strategies, competencies, and evaluation. Journal Altern Complementary Med 2014; 20:925-931.
  • 3. Agacdiken S, Ozdelikara A. Complementary and alternative medicine knowledge, attitudes and behaviors related to the "effect". Complementary and alternative medicine practices congress abstracts book 2014.
  • 4. Topaloglu N, Yıldırım S, Tekin M, Uludag A, Ozgen K. Alternative treatment applications in children with respiratory tract infections in the west of Turkey. The Current Pediatrics Journal. 2013; 11: 23-26.
  • 5. Akbulut UE, Cakır M. Complementary and alternative medicine use in children with functional gastrointestinal problems. Journal of Child Health and Diseases 2015; 58: 17-22.
  • 6. Barnes MP, Bloom B. Complementary and Alternative Medicine use among adults and children: United States. National Center for Complementary and Alternative Medicine, National Health Statistics Reports. 2008; 12:1-24.
  • 7. Barnes MP, Griner EP, McFann K, Nahin LR. Complementary and alternative medicine use among adults: United states. Seminars in integrative medicine 2004;2:54-72.
  • 8. Dündar SA. Pediatrics in nurses and physicians, think about the clinical uses of music: Akdeniz University Faculty of Medicine 2011; 12(3):11-15.
  • 9. Ergin A, Hatipoglu C, Bozkurt AI, Mirza E. Level of expertise and knowledge about complementary-alternative medicine and attitudes of medical students: Pamukkale Medical Journal 2011; 4(3):136-143
  • 10. Araz CN, Tasdemir HS, Kılıc PS. Non-medical students of the faculty of health sciences and evaluation of alternative views about traditional practices: Gumushane University of Health Sciences Journal 2012; 1(4):1-13.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Songul DOGANAY (Primary Author)
Institution: Department of Physiotherapy. Sakarya University. Health Services Vocational High School/Sakarya
Country: Turkey


Author: Derya Güzel
Institution: Department of Physiology. Sakarya University. Medical Faculty/Sakarya
Country: Turkey


Author: Deniz Öztürk
Institution: Department of Physiotherapy. Ataturk University. Health Services Vocational High School/, Erzurum.
Country: Turkey


Author: Ayhan Tanyeli
Institution: Department of Physiology. Ataturk University. Medical Faculty/Erzurum
Country: Turkey


Bibtex @research article { gopctd414746, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {48 - 54}, doi = {10.16899/gopctd.414746}, title = {Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students}, key = {cite}, author = {DOGANAY, Songul and Güzel, Derya and Öztürk, Deniz and Tanyeli, Ayhan} }
APA DOGANAY, S , Güzel, D , Öztürk, D , Tanyeli, A . (2018). Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (1), 48-54. DOI: 10.16899/gopctd.414746
MLA DOGANAY, S , Güzel, D , Öztürk, D , Tanyeli, A . "Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 48-54 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/36594/414746>
Chicago DOGANAY, S , Güzel, D , Öztürk, D , Tanyeli, A . "Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 48-54
RIS TY - JOUR T1 - Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students AU - Songul DOGANAY , Derya Güzel , Deniz Öztürk , Ayhan Tanyeli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.414746 DO - 10.16899/gopctd.414746 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 54 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.414746 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.414746 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students %A Songul DOGANAY , Derya Güzel , Deniz Öztürk , Ayhan Tanyeli %T Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.414746 %U 10.16899/gopctd.414746
ISNAD DOGANAY, Songul , Güzel, Derya , Öztürk, Deniz , Tanyeli, Ayhan . "Complementary and Alternative Medicine: Understanding, Attitude and Usage Among Turkish Health Sciences and Medical Students". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 1 (April 2018): 48-54. https://doi.org/10.16899/gopctd.414746