Year 2018, Volume 8, Issue 3, Pages 218 - 222 2018-09-30

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri

Murat Konak [1] , Enes Ünver [2] , Saime Sündüs Uygun [3] , Alaaddin Yorulmaz [4] , Hanifi Soylu [5]

128 342

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitemizde takip edilmiş olan nöral tüp defektli olguların ailelerinin sosyo-demografik özellikleri ile nöral tüp defekti (NTD) etyolojisindeki muhtemel diğer faktörleri incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2016 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde nöral tüp defekti tanısıyla yatırılarak izlenen 148 yenidoğan bebek retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan NTD’li hastaların 78’i (%52,70) kız, 70’i (%47,30) erkekti. NTD’li hastaların 96’sı (%65) meningomyelosel, 36’sı (%24) meningosel, 12’si (%8) ensefalosel, 3’ü (%2) anensefali, 1’i (%1) dermal sinüs tanısı aldı. Annelerin yaş ortalaması 27,6 ± 4,32 (18-39) idi. Annelerin eğitim düzeyleri karşılaştırıldığında annelerinin 52’si (%35) ilkokul, 56’sı (%38) ortaokul, 34’ü lise (%23) ve 3’ü (%2) üniversite mezunu, 3’ü (%2) okuryazar değildi. Annelerin 135’i (%91,3) ev hanımı, 7’si (%4,7) işçi, 6’sı (4,0) memurdu. Prekonsepsiyonel dönemde folik asit kullanan anne yoktu ve annelerin 41’inde (%27,7) prenatal dönemde ateşli hastalık geçirmişti. Hastaların babaları meslekleri yönünden değerlendirildiğinde, 31’i (%20,9) işçi, 26’sı (%17,6) memur, 33’ü (%22,3) serbest meslek sahibi, 36’sı (%24,3) çiftçi, 22’si (%14,9) işsizdi. Aylık gelir düzeyleri değerlendirildiğinde; 87’si (%58,8) asgari ücret ve altında gelire sahipken, 61’i (%41,2) asgari ücret üzerinde gelire sahip olarak belirlendi.

Sonuç: Çalışmamızda NTD’nin gelişiminde bir takım sosyodemografik özelliklerin etkili olabileceği tespit edilmiş olup bunlara yönelik halkın bilinçlendirilmesi, sağlık taramalarıyla risk altındaki topluma yönelik çalışmaların arttırılması ile bu duruma yönelik tedbirler alınması ile önlenebilir risklerin ortadan kaldırılabileceği düşünüldü. 

Nöral tüp defekti, folik asit, yenidoğan, demografik
 • 1. Neyzi O, Ertuğrul T. Merkezi sinir sisteminin gelişim bozuklukları. Pediatri cilt 2. 4.Baskı (Ed): Apak S. 2010. s.1669-1674.
 • 2. Detrait ER, George MT, Etchevers CH, Gilbert JR, Vekemans M, Speer MC,. Human neural tube defects: Developmental biology, epidemiology, and genetics. Neurotoxicology and teratology 2005; 27: 515-524.
 • 3. Behrman ER, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. 2008 Chapter 592 s.
 • 4. Nikkila A, Rydhström H, Kallen B. The incidence of spina bifida in Sweden 1973-2003: The effect of prenatal diagnosis. European Journal of Puplic Health 2006; 16(6):660-662
 • .5. Akar N, Çavdar A and Arcasoy A: High Incidence of Neural Tube Defects in Bursa, Turkey. Pediatric and Perinatal Epidemology 1998; 2: 89-92.
 • 6. Say B, Tunçbilek E, Balcı S, Muluk Z, Gögüs T, Saraçlar M, et al. Incidence of congenital malformations in a sample of the Turkish population. Hum Hered 1973; 23: 434-441.
 • 7. Tunçbilek E. Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığını ve önlemek için yapılabilecekler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2004; 47: 79-84.
 • 8. Himmetoğlu O, Tiras MB. The incidence of congenital malformation in a Turkish population. Int J Gynecol Obstet 1996; 55: 117-121.
 • 9. Tomatir, A. G., Vural, B. K., Acikbas, I., & Akdag, B. Registries of cases with neural tube defects in Denizli, Turkey, 2004-2010. Genet Mol Res, 2014;13(4), 8537-43.
 • 10. Botto LD and Yang Q. 5,10-Methylenetetrahydrofolate reductase gene variants and congenital anomalies: a HuGE review. Am. J. Epidemiol. 2000;151: 862-877.
 • 11. Carter, T. C., Pangilinan, F., Troendle, J. F., Molloy, A. M., VanderMeer, J., Mitchell, A, et al. Evaluation of 64 candidate single nucleotide polymorphisms as risk factors for neural tube defects in a large Irish study population. American Journal of Medical Genetics Part A, 2011;155(1), 14-21.
 • 12. Reynolds EH. The neurology of folic acid deficiency. Handb. Clin. Neurol. 2014;120: 927-943.
 • 13. Herrmann W and Obeid R. The mandatory fortification of staple foods with folic acid: a current controversy in Germany. Dtsch. Arztebl. Int. 2011;108: 249-254.
 • 14. Coşkun T. Folik asit. Katkı pediatri dergisi. 2003;25(3-4): 489-498.
 • 15. Unusan N. Assesment of Turkish women’s knowledge concerning folic acid and prevention of birth defects. Public Health Nutrition 2004; 7(7): 851-855.
 • 16. Tunçbilek E, Boduroglu K, Alikaşifoğlu M. Neural tube defects in Turkey: prevalence, distribution and risk factors. Turk J Pediatr 1999; 41: 299-305.
 • 17. Farley TF, Hambidge SJ, Daley MF. Assosiation of low maternal education with neural tube defects in colarado, 1989-1998. Public Health 2002; 116: 89-94.
 • 18. Mandıracıoğlu A, Ulman İ, Lüleci E, Ulman C. The incidence and risk factors of neural tube defects in İzmir, Turkey: a nested case-control study. The Turkish of Pediatrics 2004; 46: 214-220.
 • 19. Rouhani P, Fleming LE, Frías J, Martínez-Frías, M. L., Bermejo, E., Mendioroz, J. Pilot study of socioeconomic class, nutrition and birth defects in Spain. Matern Child Health J. 2007 Jul;11(4):403-5.
 • 20. Kramer MS, Sequin L, Lydon J, Goulet L. Socioeconomic disparities in pregnancy outcomes: why do the poor fare so poorly. Paediatric&Perinatal Epidemiology 2000;14(3): 194-210.
 • 21. Wasserman CR, Shaw GM, Selvin S, Goul, JB, Syme SL. Socioeconomic status, neighborhood social conditions, and neural tube defects. Am J Public Health 1998; 88:1674-80.
 • 22. Shaw GM, Quach T, Nelson V. Neural tube defects associated with maternal periconceptional dietary intake of simple sugars and glycemic index. Am J Clin Nutr. 2003;78:972–978.
 • 23. Li Z, Ren A, Liu J, Pei, L, Zhang L, Guo Z, et al. Maternal flu or fever, medication use, and neural tube defects: A population-based case-control study in northen China. Birth Defects Research (Part A) 2007; 79: 295-300.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Murat Konak (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi
Country: Turkey


Author: Enes Ünver
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Saime Sündüs Uygun
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Alaaddin Yorulmaz
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hanifi Soylu
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { gopctd439737, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {218 - 222}, doi = {10.16899/gopctd.439737}, title = {Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri}, key = {cite}, author = {Konak, Murat and Ünver, Enes and Sündüs Uygun, Saime and Yorulmaz, Alaaddin and Soylu, Hanifi} }
APA Konak, M , Ünver, E , Sündüs Uygun, S , Yorulmaz, A , Soylu, H . (2018). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (3), 218-222. DOI: 10.16899/gopctd.439737
MLA Konak, M , Ünver, E , Sündüs Uygun, S , Yorulmaz, A , Soylu, H . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 218-222 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/37024/439737>
Chicago Konak, M , Ünver, E , Sündüs Uygun, S , Yorulmaz, A , Soylu, H . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 218-222
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri AU - Murat Konak , Enes Ünver , Saime Sündüs Uygun , Alaaddin Yorulmaz , Hanifi Soylu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.439737 DO - 10.16899/gopctd.439737 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 218 EP - 222 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.439737 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.439737 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri %A Murat Konak , Enes Ünver , Saime Sündüs Uygun , Alaaddin Yorulmaz , Hanifi Soylu %T Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 3 %R doi: 10.16899/gopctd.439737 %U 10.16899/gopctd.439737
ISNAD Konak, Murat , Ünver, Enes , Sündüs Uygun, Saime , Yorulmaz, Alaaddin , Soylu, Hanifi . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 3 (September 2018): 218-222. https://doi.org/10.16899/gopctd.439737
AMA Konak M , Ünver E , Sündüs Uygun S , Yorulmaz A , Soylu H . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri. J Contemp Med. 2018; 8(3): 218-222.
Vancouver Konak M , Ünver E , Sündüs Uygun S , Yorulmaz A , Soylu H . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018; 8(3): 222-218.