Year 2019, Volume 9, Issue 1, Pages 85 - 88 2019-03-27

Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı

Umut Safiye Şay Coşkun [1] , Tuba Kasap [2]

34 200

Amaç: Çocuklarda hastanede yatışlara ve gereksiz antibiyotik kullanımına neden olmasından dolayı viral gastroenteritlerin erken tanımlanması önemlidir. Rotavirüs ve adenovirüs çocuklarda en sık rastlanan viral gastroenterit etkenleridir. Bu çalışmanın amacı akut gastroenteritli çocuk hastalardan alınan gaita örneklerinde rotavirüs ve adenovirüs sıklığının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada ………Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında gastroenterit tanısı alan çocuklardan, rotavirüs ve adenovirüs antijenleri araştırılmak üzere gönderilmiş olan gaita örneklerinin test sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Rotavirüs ve adenovirüs 40/41 antijenleri immünokromatografi yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Çalışmada rotavirüs antijenleri araştırılmak üzere gönderilmiş olan 1635 hastanın gaita örneği ile adenovirüs antijenleri araştırılmak üzere gönderilmiş olan 1608 hastanın gaita örneği analiz sonuçları değerlendirildi. 133 hastada (% 8.1) rotavirüs, 30 hastada (% 1.8) adenovirüs ve yedi hastada (% 0.4) rotavirüs ve adenovirüs birlikte pozitif olarak tespit edildi. Rotavirüs antijeni pozitifliği 13-24 aylık grupta diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek (p<0.05) saptandı. Adenovirüs pozitifliği açısından yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0.05). Rotavirüs gastroenterit vakalarının büyük kısmının (% 43.6) kış mevsiminde olduğu ve bunun isatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Gastroenteritlerde viral etyolojiyi ortaya koymak için yapılan hızlı antijen testleri tedavi planının yapılması ve gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılmasına katkı sağlayan testlerdir. Çalışmamızda rotavirüs antijen pozitifliği saptanan gruptaki hastaların  % 13.5’inin beş yaş üstü olmasından dolayı, beş yaşından büyük çocuklarda da rotavirüs gastroenteritinin görülme ihtimalinin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu kanaatine varıldı.

Rotavirüs, adenovirüs
 • Referans1. Liu L, Johnson HL, Cousens S, Perin J, Scott S, Lawn JE, et al. Global, regional, and national causes of child mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. Lancet 2012; 379(9832): 2151–61.
 • Referans2. Balkan ÇE, Karameşe M, Çelebi D, Aydoğdu S, Çalık Z, Yılmaz Y. 0–5 Yaş Arası Türk Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenleri. Kafkas J Med Sci 2016; 6(2):94–7. DOI: 10.5505/kjms.2016.30301
 • Referans3. Farkas T, Jiang X. Rotaviruses, caliciviruses, astroviruses, enteric adenoviruses and other diarrheic viruses. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA, eds. Manual of Clinical Microbiology. 9th ed. Washington: ASM Press, 2007: 1453-69.
 • Referans4. Gultepe B, Yaman G, Çıkman A, Guducuoglu H. The Frequency of Rotavirus and Adenovirus Among Childhood Gastroenteritis. Turk Mikrobiyol Cem Derg 2012; 42(1): 16-20. doi:10.5222/TMCD.2012.016
 • Referans5. Meral M, Bozdayı G, Ozkan S, Dalgıç B, Alp G, Ahmed K. Rotavirus Prevalence in Children with Acute Gastroenteritis and the Distribution of Serotypes and Electropherotypes. Mikrobiyol Bul 2011;45(1): 104-12.
 • Referans6. Levinson, W. (2004) Medical Microbiology & Immunology, Examination & Board Review. 8th Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., 281-282, 255-256.
 • Referans7. Velázquez FR, Matson DO, Calva JJ et al. Rotavirus infections in infants as protection against subsequent infections. NEJM 1996;335:1022–8.
 • Referans8. Grimwood K, Carzino R, Barnes GL, Bishop RF. Patients with enteric adenovirus gastroenteritis admitted to an Australian pediatric teaching hospital from 1981 to 1992. J Clin Microbiol 1995;33(1): 131-6.
 • Referans9. Walker, T.S. (1998) Microbiology. W.B. Saunders Company, 348, 353-356, 404-405.
 • Referans10. Oyinloye S, Idika J, Abdullahi M, Lawan MA, Dahiru A, Salihu A. Prevalence of Rotavirus Infection in Infants and Young Children with Gastroenteritis in Two North-East States, Nigeria. BJMMR 2017; 20(2):1-7. DOI: 10.9734/BJMMR/2017/22773
 • Referans11. Kızılırmak A, Calışkan E, Temizkan RC. Rotavirus and Adenovirus Frequency in Children with Acute Gastroenteritis. Konuralp Tıp Derg 2017; 9(2): 35-39. DOI: 10.18521/ktd.296653
 • Referans12. Turk Dagı H, Fındık D. Investigation of rotavirus and adenovirus antigens in patients with acute gastroenteritis. J Clin Exp Invest 2014;5(2): 256-60. DOI: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0398
 • Referans13. Gureser AS, Karasartova D, Tascı L, Boyacıoglu ZI, Ozkan HAT. Rotavirus and Adenovirus Frequency in Children with Acute Gastroenteritis. FLORA 2017;22(2):58-66. DOI: 10.5578/flora.61876
 • Referans14. Caycı YT, Yılmaz G, Bırıncı A. Investigation of the frequency of rotavirus and adenovirus in acute gastroenteritis cases. Pam Med J 2017;(1):61-5. DOI: 10.5505/ptd.2017.79037
 • Referans15. European Centre for Disease Prevention and Control. ECDC Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy. Stockholm: ECDC; 2017https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/expert-opinion-rotavirus-vaccination-infancy 7 Sep 2017
 • Referans16. Ersu NK, Ersu A, Kılıç Özturk Y, Helvacı M, Ongel K. Characteristics of children who were hospitalized with the diagnosis of gastroenteritis and knowledge level of their parents for rotavirus vaccinization. Behçet Uz Çocuk Hast Derg 2016;6(3):203-208. DOI: 10.5222/buchd.2016.203
 • Referans17. Calgın MK, Cetinkol Y, Yıldırım AA, Erdil A, Daglı A. Investigation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Frequency Among Children with Acute Gastroenteritis in Ordu. ANKEM Derg 2015;29(2):59-65. DOI: 10.5222/ankem.2015.059
 • Referans18. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of Rotavirus Gastroenteritis Among Infants and Children, Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMMWR 2009; 58: RR-2; 16.https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5802.pdf
 • Referans19. Kayıran SM, Gursoy T, Palaoglu E, Gurakan B. Adenovirus, Norovirus and Rotavirus in Etiology of Children with Acute Gastroenteritis Applying to Istanbul American Hospital. ANKEM Derg 2017; 31(3):106-10. DOI: 10.5222/ankem.2017.106
 • Referans20. Ozdemir S, Delialioglu N, Emekdas G. Investigation of Rotavirus, Adenovırus and Astrovırus Frequencies in Children with Acute Gastroenteritis and Evaluatıon of Epidemiological Features. Mikrobiyol Bul 2010;44:571-8.
 • Referans21. Akpınar O, Akpınar H. Investigation of the Enteric Adenovirus Antigen Frequency by Immunochromotographic Method in Children with Acute Gastroenteritis. Meandros Med Dent J 2017; 18(2): 86-9. DOI: 10.4274/meandros.2735
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Umut Safiye Şay Coşkun (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Tuba Kasap
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 27, 2019

Bibtex @research article { gopctd459823, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {85 - 88}, doi = {10.16899/gopctd.459823}, title = {Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı}, key = {cite}, author = {Şay Coşkun, Umut Safiye and Kasap, Tuba} }
APA Şay Coşkun, U , Kasap, T . (2019). Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı. Çağdaş Tıp Dergisi, 9 (1), 85-88. DOI: 10.16899/gopctd.459823
MLA Şay Coşkun, U , Kasap, T . "Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 85-88 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/44052/459823>
Chicago Şay Coşkun, U , Kasap, T . "Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 85-88
RIS TY - JOUR T1 - Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı AU - Umut Safiye Şay Coşkun , Tuba Kasap Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16899/gopctd.459823 DO - 10.16899/gopctd.459823 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 88 VL - 9 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.459823 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.459823 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı %A Umut Safiye Şay Coşkun , Tuba Kasap %T Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı %D 2019 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 9 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.459823 %U 10.16899/gopctd.459823
ISNAD Şay Coşkun, Umut Safiye , Kasap, Tuba . "Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı". Çağdaş Tıp Dergisi 9 / 1 (March 2019): 85-88. https://doi.org/10.16899/gopctd.459823
AMA Şay Coşkun U , Kasap T . Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı. J Contemp Med. 2019; 9(1): 85-88.
Vancouver Şay Coşkun U , Kasap T . Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı. Çağdaş Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 88-85.