Year 2019, Volume 9, Issue 1, Pages 100 - 105 2019-03-27

Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi

Esma Özşaker [1] , Hülya Durak [2] , Ülker CANBAZOGULLARI [3]

55 291

Amaç: Bu araştırma, günübirlik cerrahi hastalarının ameliyat sonrasına ilişkin endişelerinin incelenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, 25 Şubat-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde Genel Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde yapıldı. Günübirlik cerrahi operasyon geçiren ve araştırmaya katılmayı kabul eden 114 hasta araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulan, 27 sorudan oluşan anket formu ile hastalarla yüz yüze görüşülerek toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistiklerle (ortalama, standart sapma, sıklık ve yüzde) ve Ki-Kare istatistiği ile değerlendirildi. Bulgular: Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan bireylerin %54,4’ünün (n=62) erkek olduğu, %43,9’unun daha önce ameliyat geçirdiği, %21,1’inin günübirlik ameliyat geçirdiği, %62,3’ünün evde bakmakla yükümlü olduğu kişi olduğu, %74,6’sının evde bakımını üstlenecek bir kişinin olduğu saptandı. Ameliyat tarihi belirlendikten sonra hastaların %30,7’sinin uyku düzeninde, %28,1’inin iştah durumunda değişiklik olduğu, %59,6’sının ameliyat gecesi rahat uyuyamadığı saptandı. Hastaların %54,4’ünün doktor isteğiyle, %31,4’ünün hastanede kalış süresinin kısa olması nedeniyle günübirlik ameliyatı tercih ettiği belirlendi. Hastaların %94,7’sinin ameliyat öncesi dönem ve anestezi hakkında bilgilendirildiği, %90,4’ünün bilgilendirmeyi yeterli bulduğu saptandı. Hastaların endişe nedenleri incelendiğinde, %48,3’ünün ameliyat sonrası komplikasyon gelişmesine ilişkin, %41,4’ ünün ameliyat sonrası uyanamamaya ilişkin endişe yaşadığı saptandı. 

Sonuçlar: Araştırma sonucunda, hastaların endişesinin daha çok cerrahi girişim sonrası komplikasyon gelişmesine bağlı olduğu tespit edildiğinden, hastaların günübirlik cerrahi operasyon öncesi ve sonrası dönemde daha ayrıntılı bilgilendirilmesi ve bu konu hakkında kendilerine ve yakınlarına eğitim verilmesi önerilmektedir.

Endişe, Günübirlik Cerrahi, Hasta
 • 1) Çilingir D, Bayraktar N. Burun ameliyatı geçiren hastaların ameliyat sonrası ilk üç gün içinde evde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümlenmesine yönelik uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2009; 1(2):71-80.
 • 2) Mitchell M. Anxiety management in minimal stay surgery. Nursing Times 2012; 108(48): 14-16.
 • 3) Mitchell M. Literature review: Home recovery following day surgery. Ambulatory Surgery 2013; 19(1): 13-27.
 • 4) Çilingir D, Bayraktar N. Günübirlik Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2006; 13(1): 69-81.
 • 5) Güven B. Günübirlik Cerrahide Hasta ve Hasta Yakınlarının Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 2009.
 • 6) Rothrock J.C. (2007). "Care of the patient in surgery." Ambulatory Surgery, S: 1047-1066.
 • 7) Karadağ Arlı Ş. Ameliyat Öncesi Anksiyetenin Apaıs ve STAI-I Ölçekleri İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2017, 4(3), 38-47.
 • 8) Erden A., Pamuk G. (2006). "Günübirlik cerrahi ünitesinde pediatrik hastaların ailelerinin memnuniyetinin değerlendirilmesi." Anestezi Dergisi, Sayı: 14(3), S:192-197.
 • 9) Rosen S, Svensson M, Nilsson U (2008). Calm or not calm: the question of anxiety in the perianesthesia patient. Journal Perianesthesia Nursing 23(4): 237-246.
 • 10) Karabulut N., Cetinkaya F. The Impact on the Level of Anxiety and Pain of the Training before Operation Given to Adult Patients. Surgical Science, 2011, 2, 303-311.11) Aksoy G, Yazıcı Sayın Y (2004). Günübirlik cerrahide hastanın hazırlığı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 8 (2): 39-46.
 • 12) Grieve RJ (2002). Day surgery preoperative anxiety reduction and coping strategies. British Journal of Nursing 11(10): 670-678.
 • 13) Fındık Ü.Y, Yıldızeli Topçu S. Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2012) 22-33.
 • 14) Mitchell M (2010). General anaesthesia and day-case patient anxiety. Journal of advanced Nursing 66(5): 1059- 1071.
 • 15) Karakul A., Bolışık Z.B. The Effect of Music Listened to During the Recovery Period After Day Surgery on the Anxiety State and Vital Signs of Children and Adolescents. Pediatr Res 2018;5(2):82-7.
 • 16) Altun Uğraş G., Öztekin D., Kanan N. Kulak Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Konusunda Bilgilendirilme Durumu. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011; 14(1), 24-30.
 • 17) Mitchell MJ. Influence of gender and anaesthesia type on day surgery anxiety. Journal of Advanced Nursing 2011, 1: 126-37.
 • 18) Karahan A., Kav S., Abbasoğlu A., Doğan N., Tepe A. Günübirlik Cerrahiyi Takiben Hastaların Ev Ortamındaki Deneyim ve Güçlükleri. Hemşirelikte araştırma geliştirme dergisi 2010; 3: 38-48.
 • 19) Bellani ML (2008). Psychological aspects in day-case surgery. International Journal of Surgery 6: 44-46.
 • 20) Rosén H. I., Bergh I. H., Lundman B. M. and Mårtensson L. B. Patients’ experiences and perceived causes of persisting discomfort following day surgery. BMC Nursing. 2010. 9:1–8.
 • 21) Espineira CH, Aguila MMR, Castillo MR, Valdivia AF, Sanchez IR (2009). Relationship between anxiety level of patients and their satisfaction with different aspects of healthcare. Health Policy 89: 37-45.
 • 22) Bahar A, Taşdemir HS (2008). Dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda anksiyete ve depresyon. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 11(2): 9-17.
 • 23) Kiyohara LY, Kayano LK, Oliveira LM et al (2004). Surgery information reduces anxiety in the pre-operative period. Revista do Hospitaldas Clinicas Faculty of Medicine Sao Paulo 59(2): 51-56.
 • 24) Sertbaş, G., Bahar, A. (2004). “Anksiyete ve Anksiyete ile Bas Etmede Hemşirelik Girişimleri.” Hemşirelik Forumu Dergisi, Eylül-Ekim, Sf: 39-44.
 • 25) Cooke M, Chaboyer W, Schluter P, Hiratos M. The effect of music on preoperative anxiety in day surgery. Issues and Innovations in Nursing Practice 2005, 52: 47-55.
 • 26) Wetcsh WA, Pircher I, Lederer W, Kinzl JF, Traweger C, Heinz-Erian P, Benzer A. Preoperative stress and anxiety in day-care patients and inpatients undergoing fast-track surgery. British Journal of Anaesthesia 2009, 103: 199-205.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0002-4878-1841
Author: Esma Özşaker (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK KLİNİK BÖLÜMÜ, CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Hülya Durak

Author: Ülker CANBAZOGULLARI

Dates

Publication Date: March 27, 2019

Bibtex @research article { gopctd478417, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {100 - 105}, doi = {10.16899/gopctd.478417}, title = {Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özşaker, Esma and Durak, Hülya and CANBAZOGULLARI, Ülker} }
APA Özşaker, E , Durak, H , CANBAZOGULLARI, Ü . (2019). Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 9 (1), 100-105. DOI: 10.16899/gopctd.478417
MLA Özşaker, E , Durak, H , CANBAZOGULLARI, Ü . "Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 100-105 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/44052/478417>
Chicago Özşaker, E , Durak, H , CANBAZOGULLARI, Ü . "Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 100-105
RIS TY - JOUR T1 - Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi AU - Esma Özşaker , Hülya Durak , Ülker CANBAZOGULLARI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16899/gopctd.478417 DO - 10.16899/gopctd.478417 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 105 VL - 9 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.478417 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.478417 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi %A Esma Özşaker , Hülya Durak , Ülker CANBAZOGULLARI %T Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi %D 2019 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 9 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.478417 %U 10.16899/gopctd.478417
ISNAD Özşaker, Esma , Durak, Hülya , CANBAZOGULLARI, Ülker . "Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 / 1 (March 2019): 100-105. https://doi.org/10.16899/gopctd.478417
AMA Özşaker E , Durak H , CANBAZOGULLARI Ü . Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi. J Contemp Med. 2019; 9(1): 100-105.
Vancouver Özşaker E , Durak H , CANBAZOGULLARI Ü . Günübirlik Cerrahide Hastaların Ameliyat Sonrasına İlişkin Endişelerinin İncelenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 105-100.