Year 2015, Volume 5, Issue 1, Pages 36 - 44 2015-03-04

The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient
Simüle Hasta Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Mevlüde Karadağ [1] , Nurcan Çalışkan [2] , Özge İşeri [3]

640 1271

Purpose: The study was conducted in order to share in comparison the views of students regarding the use of simulated patients administering in the nursing program.

Materials and methods: The study was conducted in the Department of Health Sciences School of Nursing which is located in the Middle Black Sea Region. The study population was formed with 70 students who have been ongoing Surgical Nursing Courses which are thought in the spring semester of second class of the 2011-2012 academic year. Thirty-five of these students were assigned to the study group randomly and 35 of them were assigned to the control group randomly. In the study, a case of patient with spinal cord trauma was used. The individual nursing care plans were prepared by study group via simulated patient study and control group via case study. Data of the study were collected with a questionnaire prepared by the researchers and the care plans prepared by the students. Chi-square and t tests were used to analyze the data.

Results: The mean points of the students for the detection of the contribution of training methods on learning, planning of care and interventions were  89.7 out of 100 points in the study group and 80.57 out of 100 points in the control group and the difference was statistically significant (p <0.05). The students working with the simulated patient expressed that working with the simulated patient "provided an effective learning" and "provided a chance to work with real patients".

Conclusion: It is considered that, the use of simulated patients in nursing education contributes that the students evaluate medical conditions and the clinical problems which are the most close to the reality and the planning of the nursing care.

 

Amaç: Çalışma, bir hemşirelik programında uygulanan simüle hasta kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerinin karşılaştırmalı olarak paylaşılması amacıyla yapılmıştır.

Materyal- metod: Çalışma, Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2011-2012 eğitim öğretim yılında ikinci sınıfın bahar döneminde okutulan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi’ne devam eden 70 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin, 35’i çalışma, 35’i ise kontrol grubu olarak rastgele atanmıştır. Çalışmada spinal kord travması geçiren bir hasta vakası kullanılmıştır. Çalışma grubu simüle hasta, kontrol grubu ise vaka çalışması yolu ile bireysel hemşirelik bakım planlarını hazırlamışlardır.

Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ve öğrencilerin hazırladıkları bakım planları ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ki-kare ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin, eğitim yöntemlerinin öğrenmeye, bakımı ve girişimleri planlamaya katkısını algılama ortalamaları 100 puan üzerinden çalışma grubunda 89.7, kontrol grubunda ise 80.57 olmuştur ve aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). Simule hastayla çalışan öğrenciler, “Etkili öğrenmeyi sağladığını” ve “Gerçek hastayla çalışma şansı sağladığını” ifade etmişlerdir.

Sonuç:  Hemşirelik eğitiminde simüle hastaların kullanımının, öğrencilerin gerçeğe en yakın tıbbi durumları, klinik problemleri değerlendirebilmelerine ve hemşirelik bakımını planlamalarına katkı sağladığı düşünülmektedir.

 

 • Ryan, C.A., Walshe, N., Gaffney, R., Shanks, A., Burgoyne, L., Wiskin, C.M., 2010. Usingstandardized patients to assess communication skills in medical and nursing students. BMC Medical Education 10 (24), 1–8.
 • Rhodes LM, Curran C. (2005),Use of The Human Patient Simulator to Teach Clinical Judgment Skills in A Baccalaureate Nursing Program. Computer, Informatics, Nursing; 23(5): 256-262.
 • Flynn, Katherine, (2012), "The Use of Standardized Patients to Minimize Anxiety in Undergraduate Nursing Students in the Clinical Setting" Master of Arts in Nursing Theses. Paper 58, http://sophia.stkate.edu/ma_nursing, erişim tarihi: 15.05.2013.
 • Rauen CA. (2004), Simulation As A Teaching Strategy For Nursing Education and Orientation in Cardiac Surgery. Critical Care Nursing Quarterly 24(3):46-51.
 • Metcalfe SE., Hall VP., Carpenter A. (2007). “Promoting coolaboration in nursing education: The development of regional simuulation laboratory”, Journal Prof. Nurse, 23:180-183.
 • Gaba D M. The Future Vision of Simulation in Health Care, Quality&Safety Health Care 2004;13(1):2-10.
 • Alinier G. (2007), A typology of educationally focused medical simulation tools. Medical Teacher; 29:e243–e250
 • Dikici M.F, Yarış F (2007) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitiminde Standardize ve Simüle Hasta Programı, Türkiye Klinikleri, J Med Sci, 27; 738-743.
 • Levine A., Swartz M. (2008) Standardized patients: The “other” simulation, Journal of Critical Care, 23; 179–184
 • Good, ML. (2003). "Patient simulation for training basic and advanced clinical skills", Medical Education, 37(1):14-21.
 • Overstreet N. (2008). “Technology in education of nursing students”, Nurse Clin. N Am., 43:593-603.
 • Tiffen, J., Corbridge, S., Shen, BC., Robinson P. (2011). "Patient simulator for teaching heart and lung assessment skills to advanced practice nursing students", Clinical Simulation in Nursing, 7:e91-e97.
 • Ebbert D.H. and Connors H. (2004), Standardized patient experiences: Evaluation of Clinical Performance and Nurse Practitioner Student Satisfaction, Nurse Education Perspectives, 25(1):12-15.
 • Myung S.Y. , Kang S.H. , Kim Y.S. , Lee E.B., Shin J.S. , Shin H.Y. & Park W.P. The use of standardized patients to teach medical students clinical skills in ambulatory care settings, Medical Teacher, 2010; 32: e467–e470
 • Yoo M.S., Yoo Y. (2003), The effectiveness of standardized patients as a teaching method for nursing fundamentals, Journal of Nursing Education, 42(10):444-448.
 • Robinson-Smith, G., Bradley, P.K., Meakim, C., 2009. Evaluating the use of standardized patients in undergraduate psychiatric nursing experiences November. Clinical Simulation in Nursing 5 (6), e203–e211.
 • May W., Park J.H., Lee J.,(2009), A ten year review of the literature on the use of standardize patients in teaching and learning : 1996-2005, Medical Teacher, 31:487-492.
 • Lucthar- Flude M., Wilson- Keates B., Larocque M., (2012)Evaluating high-fidelity human simulators and standardized patients in an undergraduate nursing health assessment course, Nurse Education Today,32(4):448-52.
 • Bremner, MN., Aduddell, K., Bennett, DN., VanGesst, JB. (2006). "The Use of Human Patient Simulators Best Practices With Novice Nursing Students", Nurse Educator, 31(4):170-174.
 • Becker K.L., Rose L.E., Berg J. B., Park H., Shatzer J.H., The teaching effectiveness of standardized patients, Journal of Nursing Education, 2006,45(4):103-111.
Primary Language en
Journal Section Original Research
Authors

Author: Mevlüde Karadağ

Author: Nurcan Çalışkan

Author: Özge İşeri

Dates

Publication Date: March 4, 2015

Bibtex @ { gopctd95742, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {36 - 44}, doi = {10.16899/ctd.83205}, title = {The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient}, key = {cite}, author = {Karadağ, Mevlüde and Çalışkan, Nurcan and İşeri, Özge} }
APA Karadağ, M , Çalışkan, N , İşeri, Ö . (2015). The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient. Çağdaş Tıp Dergisi, 5 (1), 36-44. DOI: 10.16899/ctd.83205
MLA Karadağ, M , Çalışkan, N , İşeri, Ö . "The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2015): 36-44 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/7315/95742>
Chicago Karadağ, M , Çalışkan, N , İşeri, Ö . "The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2015): 36-44
RIS TY - JOUR T1 - The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient AU - Mevlüde Karadağ , Nurcan Çalışkan , Özge İşeri Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.16899/ctd.83205 DO - 10.16899/ctd.83205 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 44 VL - 5 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/ctd.83205 UR - https://doi.org/10.16899/ctd.83205 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient %A Mevlüde Karadağ , Nurcan Çalışkan , Özge İşeri %T The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient %D 2015 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 5 %N 1 %R doi: 10.16899/ctd.83205 %U 10.16899/ctd.83205
ISNAD Karadağ, Mevlüde , Çalışkan, Nurcan , İşeri, Özge . "The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient". Çağdaş Tıp Dergisi 5 / 1 (March 2015): 36-44. https://doi.org/10.16899/ctd.83205
AMA Karadağ M , Çalışkan N , İşeri Ö . The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient. J Contemp Med. 2015; 5(1): 36-44.
Vancouver Karadağ M , Çalışkan N , İşeri Ö . The Views Of Students Regarding The Use Of Simulated Patient. Çağdaş Tıp Dergisi. 2015; 5(1): 44-36.