Year 2019, Volume 2019, Issue 12, Pages 128 - 141 2019-04-30

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Artun Kerem Canaz [1] , Erdal Küçüker [2]

2 18

Bu örnek olay incelemesi, nitel araştırma yöntemlerinden belge inceleme yöntemiyle desenlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de model alındığında eğitim sunumunu göçmenlerin ihtiyaçlarına daha cevap verir bir hale getirilebileceği düşünülen Avustralya’daki çeşitli uygulamaları, Victoria eyaleti okul bütçe yönetimi yasaları ve Victoria eyaletindeki bir okulun uygulamaları üzerinden, bütçe planlaması ve bunun hayata geçirilmesi aşamalarını inceleyerek önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın bulguları, Victoria eyaletinde göçmenlere verilen eğitim hizmetlerinin, hem öğrencileri hem de velileri kapsayan bütünsel bir sosyal dahil etme süreci şeklinde olduğunu ortaya koymaktadır. Göçmen çocuklara kendi dil ve kültürlerini de belirli oranlarda içeren, Victoria öğretim programı verilmektedir. Öğretim programına göçmen çocuklar ve aileleri için konulan etkinliklerin giderleri eyaletin ve okulların eğitim bütçeleri içerisindeki ilgili kalemlerden karşılanmaktadır. Araştırmada Türkiye’de göçmenlere nitelikli eğitim verebilmek için gerekli kaynakların geçici fonlar değil, politika belirleyicilerin göçmen gerçeğini göz önünde bulundurarak yapacağı ulusal ölçekteki planlamalar doğrultusunda hazırlanacak eğitim bütçeleri olması gerektiği belirtilmiştir.

Göçmenlerin eğitimi, eğitim bütçesi
 • Australian Education Act (2013). Government Notices Gazette. (04.07.2013). Sayı: C2013G01010.
 • Birleşmiş Milletler. (1989). Çocuk Hakları Sözleşmesi.
 • Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü. (2018).Türkiye Mülteci İstatistikleri. (http://www.unhcr.org/turkey/uploads/root/tr(35).pdf).
 • Caldwell, B., j. (1995). The Provision of Education and Allocation of Resources. Ever, C., ve Chapman, J. (Editörler). Educational administration: An Australian perspective.(s 170-188). NSW, Australia: Allen and Unwin Pty. Ltd.
 • Commonwealth of Australia Constitution Act (1900). The Gazette (01.01.1901).
 • Department of Education and Early Childhood Development (2014). The student resource package 2015 guide. Melbourne: State of Victoria Department of Education and Early Childhood Development.
 • Department of Education and Training. (2018). Department of education and training 2018-2022 strategic plan. https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/department/strategicplan.pdf adresinden alınmıştır.
 • Department of Education and Training (2013). Australian government funding for schools explained: 2013 update. Canberra: Australian Government Department of Education and Training.
 • Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs. (2004). Cultural diversity religion, and safeguarding Australia. National Capital Printing, Canberra.
 • Emin, M., N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları. Analiz, siyaset ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı dergisi, 153.
 • Erdönmez, A. (2016). Türkiye’ye kitlesel göçle gelen mültecilere yönelikyürütülen eğitim öğretim süreci. Eğitime Bakış, 12 (36).
 • İnsan Hakları İzleme Örgütü. (2015). Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller – Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey1115tu_web.pdf adresinden alınmıştır.
 • Koman, E. (2015). Suriyeli mülteci çocuklar ve engellenen eğitim hakkı. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği. https://tr.boell.org/tr/2015/12/29/suriyeli-multeci-cocuklar-ve-engellenen-egitim-hakki adresinden alınmıştır.
 • Manço, A., A. (2004). Belçika'da Türklerin 40 Yılı (1964-2004): Sorunlar, Gelişmeler, Değişmeler. http://www.cie.ugent.be/IRFAM/amanco8.htm adresinden alınmıştır.
 • Marginson, S. (1993). Education and public policy in Australia. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Psikososyal koruma önleme ve müdahale hizmetleriyle ilgili yayınlar.http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/psikosos_yayin.html adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Suriyeli çocukların eğitimi için yol haritası belirlendi. http://www.meb.gov.tr/suriyeli-cocuklarin-egitimi-icin-yol-haritasi-belirlendi/haber/11750/tr adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik rehberlik hizmetleri kılavuz kitabı. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/05142850_rehberlik_hizmetler_kilavuzu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Bakan Yılmaz: Türkiye´deki Suriyelilerin okullaşma oranı yüzde 63´e yaklaştı. http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-turkiyedeki-suriyelilerin-okullasma-orani-yuzde-63e-yaklasti/haber/16453/tr adresinden alınmıştır.
 • Mülteciler Derneği. (2018). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Temmuz 2018. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ adresinden alınmıştır.
 • Özservet, Ç., Y. (2015). Göçmen Çocukların Şehre Uyumu ve Eğitim Politikası. Bulut, Y. (Editör). Uluslararası Göç ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü. (93-111). Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Resmi Gazete. (2003). Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun. Tarih: 06.03.2003. Sayı: 25040.
 • Resmi Gazete. (2017). 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu. Tarih: 31.12.2017. Sayı: 30287.
 • Resmi Gazete. (2006). İskan Kanunu. Tarih: 26.09.2006. Sayı: 26301.
 • Resmi Gazete. (2016). Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik. Tarih:15.01.2016. Sayı: 29594.
 • Resmi Gazete. (2013). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Tarih:11.04.2013. Sayı: 28615.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014(31).
 • Taştan, C. ve Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • Townsend, T. ve Walker, I. (1998). The early years of schooling. Townsend, T. (Editör). The primary school in changing times: The Australian experience.(80-100). Oxon: Routledge.
 • Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı. (2017) Türkiye-AB Vize Muafiyeti Süreci ve Geri Kabul Anlaşması Hakkında Temel Sorular ve Yanıtları. (http://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ve_geri_kabul_anlasmasi_hakkinda_temel_sorular_ve_yanitlari.pdf)
 • www.gunes.com. (2017). Türk vatandaşı olan Suriyeliler'e askerlik yolu açıldı! Son kararı Meclis verecek. http://www.gunes.com/gundem/turk-vatandasi-olan-suriyelilere-askerlik-yolu-acildi-son-karari-meclis-verecek-834716 adresinden alınmıştır.
 • Victoria State Government Education and Training. (2018). Languages Other Than English. https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/support/diversity/eal/pages/ealnewstudent.aspx adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Artun Kerem Canaz (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Erdal Küçüker
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { goputeb508701, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {128 - 141}, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {Canaz, Artun Kerem and Küçüker, Erdal} }
APA Canaz, A , Küçüker, E . (2019). TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019 (12), 128-141. Retrieved from http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/508701
MLA Canaz, A , Küçüker, E . "TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 128-141 <http://dergipark.org.tr/goputeb/issue/44949/508701>
Chicago Canaz, A , Küçüker, E . "TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019): 128-141
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ AU - Artun Kerem Canaz , Erdal Küçüker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 141 VL - 2019 IS - 12 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ %A Artun Kerem Canaz , Erdal Küçüker %T TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ %D 2019 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2019 %N 12 %R %U
ISNAD Canaz, Artun Kerem , Küçüker, Erdal . "TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 / 12 (April 2019): 128-141.