Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-8422 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://ilahiyatdergi.gop.edu.tr

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan hakemli ve erişime açık ulusal bir bilimsel araştırma dergisidir.

Dergide, daha önce başka dergilerde yayımlanmamış, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Sanatları ve Tarihi Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri bilim dallarında yapılan çalışmalara ilişkin özgün makaleler, derleme çalışmaları, kitap tanıtımları, çeviri ve tez özetleri Türkçe olarak İngilizce özetleriyle yayınlanmaktadır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8422 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://ilahiyatdergi.gop.edu.tr
Cover Image

18.041

172.945

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan hakemli ve erişime açık ulusal bir bilimsel araştırma dergisidir.

Dergide, daha önce başka dergilerde yayımlanmamış, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Sanatları ve Tarihi Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri bilim dallarında yapılan çalışmalara ilişkin özgün makaleler, derleme çalışmaları, kitap tanıtımları, çeviri ve tez özetleri Türkçe olarak İngilizce özetleriyle yayınlanmaktadır.

Volume 6 - Issue 2 - Dec 2019
 1. KUR’AN’DA PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMALARI
  Pages 1 - 28
  Enver BAYRAM
 2. KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN YÖNTEM ANLAYIŞLARI
  Pages 29 - 58
  Vijdan DEMİREZEN, Mehmet KORKMAZ
 3. REF’ OLGUSU AÇISINDAN SÂLİM VE NÂFİ’İN İTTİFAK EDEMEDİĞİ HADİSLER
  Pages 59 - 82
  Serdar Murat GÜRSES
 4. KIRAAT İLMİNDE TAHRÎRÂT MESELESİ
  Pages 83 - 112
  Mustafa Atilla AKDEMİR
 5. KASTAMONULU ÖMER FUÂDÎ’NİN (Ö. 1046/1636) MUSLİHU’N-NEFS İSİMLİ ESERİ
  Pages 113 - 142
  Mevlüt ÖZÇELİK
 6. NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN HADİS KÜLTÜRÜ VE KULLANDIĞI BAZI HADİSLERİN DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 143 - 168
  Orhan YILMAZ
 7. EBÛ CAFER ET-TÛSİ’NİN TEFSİRİNDE MECAZ
  Pages 169 - 182
  Recep TURAN
 8. أنواع الرؤيا الرمزية وقرائن دلالاتها
  Pages 183 - 198
  Anas ALJAAD
 9. ŞEYHU’L-İSLÂM MUSTAFA SABRİ EFENDİ’YE GÖRE İCTİHÂD EHLİYETİ
  Pages 199 - 216
  Nazım BÜYÜKBAŞ
 10. حرية التعبير في السنة النبوية وأثرها في تقدم المجتمع ونمو
  Pages 217 - 238
  İbrahim Hamoud İBRAHİM
 11. HALEP'TEKİ OSMANLI CAMİLERİNİN YÖNETİMİ
  Pages 239 - 262
  Anas ALJAAD, Mehmet AYAS
 12. XIII-XV. YÜZYIL ORTAÇAĞ İSLAM MEDENİYETİNDE SİSTEMCİ OKUL ve TÜRK MÛSİKÎ İLMİNE KATKILARI
  Pages 263 - 276
  Gamze Köprülü
 13. KİŞİLİK VE KARAKTER İNŞASINDA KUR’AN’IN SUNDUĞU GÜZEL İNSAN MODELİ
  Pages 277 - 296
  Erdoğan BAŞ
 14. İMAM RABBÂNÎ’NİN SÛFÎLERE YÖNELTTİĞİ BAZI TENKİDLER
  Pages 297 - 322
  Yüksel GÖZTEPE, Hamit DEMİR
 15. İSLAM HUKUKUNDA AKİD MECLİSİNE AİT MUHAYYERLİKLER
  Pages 323 - 356
  Hasan ŞAHİN