Mavi Atlas
Cover Image
e-ISSN 2148-5232 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |

55.924

224.918

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232) is an open access and a refereed journal published on-line with the support of the Faculty of Letters at Gümüşhane University. The aim of journal is to provide an academic discussion forum streaming toward the future in order to rethink the actual problems of the current age with a deepening on essential problems and solution proposals considered and deliberated intellectually from past to present within the field of social sciences/humanities via internalizing historical background.

Mavi Atlas publishes two volumes in a year. Works accepted by the journal is to be in the field of social sciences/humanities, and can be classified in two different groups. The first group includes “Research Articles”. The second group papers includes “Translations”, “Book Reviews”, “Discussions,” “Conversations,” “Seminar Papers,” and “News.” All papers published by Mavi Atlas are made freely accessible on-line immediately upon publication, without subscription charges or registration barriers.

All the articles in Mavi Atlas are searched in “iThenticate” or “Turnitin” and all refereed articles that have completed related processes and entitled to be published gets “DOI” number.

For more information, please visit related sections of this site. Sending paper and all related questions, please use our e-mail “gu.maviatlas@gmail.com.”

Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image

55.924

224.918

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232) is an open access and a refereed journal published on-line with the support of the Faculty of Letters at Gümüşhane University. The aim of journal is to provide an academic discussion forum streaming toward the future in order to rethink the actual problems of the current age with a deepening on essential problems and solution proposals considered and deliberated intellectually from past to present within the field of social sciences/humanities via internalizing historical background.

Mavi Atlas publishes two volumes in a year. Works accepted by the journal is to be in the field of social sciences/humanities, and can be classified in two different groups. The first group includes “Research Articles”. The second group papers includes “Translations”, “Book Reviews”, “Discussions,” “Conversations,” “Seminar Papers,” and “News.” All papers published by Mavi Atlas are made freely accessible on-line immediately upon publication, without subscription charges or registration barriers.

All the articles in Mavi Atlas are searched in “iThenticate” or “Turnitin” and all refereed articles that have completed related processes and entitled to be published gets “DOI” number.

For more information, please visit related sections of this site. Sending paper and all related questions, please use our e-mail “gu.maviatlas@gmail.com.”

Volume 7 - Issue 1 - May 2019
 1. Derbi Futbol Maçlarında Açılan Pankartlarin Göstergebilimsel Analizi
  Pages 1 - 15
  Erol BULUT, Ayhan DEVER
 2. Sovyet Propagandası Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşının Karaçay-Malkar Edebiyatındaki Yansımaları
  Pages 16 - 51
  Adilhan ADİLOĞLU
 3. Gümüşhane İli ve Yöresi Ağızları Söz Varlığında Eski Türkçe Kelimeler
  Pages 52 - 67
  Türker Barış BULDUK
 4. Dijital Dergilerde Reklamların Hipermetinselliği: Bast Home Üzerine Bir İnceleme
  Pages 68 - 89
  Hüseyin KAZAN
 5. Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi
  Pages 90 - 110
  Aziz ŞEKER
 6. Fransız Belgelerine Göre 19. Yüzyılın Başlarında Güney Karadeniz Limanları
  Pages 111 - 142
  Özgür YILMAZ
 7. Fuad Köprülü’nün Şeyh Gâlib’e Dair Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 143 - 162
  Gülay KARAMAN
 8. Şairlerin Bilinmeyen Gazelleri
  Pages 163 - 184
  Musa TILFARLIOĞLU
 9. Küçük Zihinlere Yerleştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri
  Pages 185 - 210
  Sefa ERBAŞ
 10. Osmanlı’nın Son Döneminde Ticari Mekânlara Asılan Levha ve Alametlere Dair Yapılan Çalışmalar
  Pages 211 - 229
  Murathan KEHA
 11. Nailî Divânı’nda Peygamberler
  Pages 230 - 244
  Ahmet Selman YİĞİT
 12. Değerler Eğitimi ve On Kök Değer
  Pages 245 - 254
  Yakup TOPAL
 13. Moğollarda Kullanılan Beki/Begi Unvanı Üzerine Notlar
  Pages 255 - 273
  Coşkun ERDOĞAN
 14. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme
  Pages 274 - 298
  Fatih KAYA
 15. Türk Şiirinde İlk Mistik-Asaf Halet Çelebi
  Pages 299 - 308
  Mehmet Alparslan AKINCI
 16. Eski Asurca Belgelerde Ruhlar
  Pages 309 - 321
  Ömer KAHYA
 17. Dekken Türk Sultanlıklarında Şiiliğin Yayılması ve Safevi Nüfuzunun Ortaya Çıkışı
  Pages 322 - 331
  Mehmet DAĞLAR
 18. Akçaabat Kazası Köylerinde Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Camiler (18. Yüzyıl)
  Pages 332 - 362
  Gazi ÖZDEMİR