Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |

126.237

431.176

Yoğunluktan dolayı 16 Mayıs-1 Ekim 2019 tarihleri arasında dergimize yeni makale kabul edilmeyecektir.

Yeni makale gönderimi  2 Ekim 2019 itibariyle  aktif olarak sağlanabilecektir.

Dergimize ilginizden dolayı teşekkür ederiz.


   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image

126.237

431.176

Yoğunluktan dolayı 16 Mayıs-1 Ekim 2019 tarihleri arasında dergimize yeni makale kabul edilmeyecektir.

Yeni makale gönderimi  2 Ekim 2019 itibariyle  aktif olarak sağlanabilecektir.

Dergimize ilginizden dolayı teşekkür ederiz.


   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Volume 8 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Premenopoz ve Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 9
  Nazlı Emel Özer, Ayten Dinç
 2. Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 10 - 18
  Nazan TUNA ORAN, Sibel İÇKE, Habibe BAY, Esma YÜKSEL
 3. Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 19 - 26
  Ayşe Elkoca, Handan Özcan
 4. Yoğun Bakım Hemşirelerinin İletişim Kurulamayan Hastaya Yaklaşımı
  Pages 27 - 34
  Demet TURAN BAYRAKTAR
 5. Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi
  Pages 35 - 42
  Elif Yağmur GÜR, Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK, Serap EJDER APAY
 6. Türkiye’de Ebelerin Yapmış Oldukları Kanıta Dayalı Uygulamalar: Sistematik Derleme
  Pages 43 - 51
  Esma Yaşar, Sümeyye Rabia Aydın, Nuran Gençtürk
 7. Kadın Kondomu Farkındalığı ve Kullanımındaki Engeller
  Pages 52 - 56
  BELMA TOPTAŞ, Hilmiye AKSU
 8. Hemşirelerin Fiziksel Muayene Becerilerini Kullanmalarındaki Engeller
  Pages 57 - 61
  Gülcan EYÜBOĞLU, Nurcan ÇALIŞKAN
 9. Obstetrik Acillerde Simülasyon Eğitimi ve İnterdisipliner Yaklaşım
  Pages 62 - 71
  Merve Mert Karadaş, Füsun Terzioğlu
 10. Teknoloji Bağımlısı Çocuklarda Obeziteye Neden Olan Risk Faktörleri
  Pages 72 - 79
  Mücahit Muslu, Gülden Fatma Gökçay
 11. Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  Pages 80 - 87
  Gonca Buran, Hilmiye AKSU