Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |

25 Şubat 2019 tarihi itibariyle yeni makale gönderimi sağlanabilir.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image

115.026

354.634

25 Şubat 2019 tarihi itibariyle yeni makale gönderimi sağlanabilir.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Volume 8 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Erzincan İli ve Çevresinde Yaşayan Sağlıklı Bireylerde Speküler Mikroskop ve Korneal Topografi Cihazları ile Elde Edilen Ön Segment Parametreleri Üzerine Yaş ve Cinsiyet Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 9
  Yücel Karakurt
 2. Öğrencilerin Hemşirelik Eğitimi Sürecinde Yaşadıkları Stresin Profesyonel Benlik Gelişimlerine Etkisi
  Pages 10 - 17
  Elanur YILMAZ KARABULUTLU, FATMA GÜNDÜZ ORUÇ, Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN
 3. KAMU HASTANELERİ PERFORMANS ÖLÇÜM YAKLAŞIMININ SAĞLIK YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 18 - 24
  Nurşen KULAKAÇ, Aslı KÖSE ÜNAL
 4. 0-12 Aylık Konstipe Çocukları Olan Kadınlara Verilen Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetinin Çocuklardaki Konstipasyonun Giderilmesinde Etkinliğinin Belirlenmesi
  Pages 25 - 34
  Filiz HİSAR, Hacer SÜTCÜ ÇAĞLAR, Süleyman ŞAHİN
 5. SAĞLIK YÖNETİMİ LİTERATÜRÜNDE İHBAR ETME ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
  Pages 35 - 43
  Şenol Demirci, Gülsün Erigüç
 6. Türkiye’deki 81 İlin Bazı Sağlık Göstergeleri ile Temel Bileşenler Analizi ve Gri İlişkisel Analiz Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 44 - 54
  MERVE KARAER, HÜSEYİN TATLIDİL
 7. Hemşire Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri: Nitel Bir Çalışma
  Pages 55 - 63
  Suna Uysal Yalçın, Zeynep Özaslan, Eda Şİmşek Şahin, Birgül Erdoğan, Hatice Merve Alptekin, Rahime Aydın Er
 8. The Importance of a White Coat and Appearance on Emergency Patients
  Pages 64 - 69
  Ramazan Güven, Eylem Kuday Kaykısız, Hatice Öntürk, M. İkbaş Şaşmaz, Asım Arı, Gökhan Eyüpoğlu, Ayşe Gürol
 9. İnsüline Bağımlı Diyabeti Olan ve Diyabeti Olmayan Kadınların Emzirmeye İlişkin Görüş ve Uygulamalarının Karşılaştırılması
  Pages 70 - 81
  Cevriye OCAKTAN, Hale UYAR HAZAR
 10. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Stres Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 82 - 89
  Emriye Hilal YAYAN, Mikail Özdemir, Mehmet Emin Düken, Yeliz Suna Dağ
 11. An Investigation of Anemia, Fatigue and Loneliness in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and the Relationship between Them
  Pages 90 - 97
  TÜLAY SAĞKAL MİDİLLİ, ASLI KALKIM, HALİDE YILMAZ, EROL OZAN
 12. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Ölmekte Olan Bireyin Bakımına İlişkin Tutumları
  Pages 98 - 105
  Neşe Uysal, Erdal Ceylan, Ayşegül Koç
 13. Stajyer öğrenci iş kazaları
  Pages 106 - 110
  Mehtap Solmaz, Tuğba Solmaz
 14. Gebelerin Öz Bakım Gücü ile Sağlık Uygulamaları Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 111 - 119
  Aslı SİS ÇELİK, Yeşim AKSOY DERYA
 15. HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 120 - 127
  Perihan Şimşek, Mücahit Günaydın, Abdülkadir Gündüz
 16. Teanin
  Pages 128 - 135
  Birgül VANİZOR KURAL, Huriye Patan