Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 56 - 64 2017-09-30

Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği

Emrullah İNCESU [1] , Hasan EVİRGEN [2]

199 2062

Bu araştırma, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine (KKHBGS) bağlı hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının hastane atıkları konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik aksaklıları tespit etmek ve bu sayede sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırma kültürü oluşturulması ve atık minimizasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma KKHBGS bağlı hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları dâhil edildi. Araştırmada veriler; araştırmacı tarafından literatür taraması yapıldıktan sonra; çalışanların sağlık tesislerinden kaynaklanan atıklar konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik anket formu ile 13.01.2014-28.02.2014 tarihleri arasında toplandı. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında frekans,  yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapma olarak değerlendirildi. Çalışanların %87,5’i hastane atıkları konusunda eğitim aldığı, % 91,6’sı kesici ve delici tıbbi atıkları ayrı kutularda biriktirilmesi gerektiğini ve %75,9’u evsel atıkları siyah renkli torbalara atılması gerektiğini bildiği. Ayrıca %90,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma işlemini önemsediğini, %91,8’i atıkların yönetimi konusunda etkili denetim yapılması gerektiğini ve %92,8’i atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin kurumda bir atık ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağını düşünmektedir. KKHBGS bağlı sağlık tesislerinde çalışan sağlık çalışanlarının büyük oranda hastane atıkları konusunda eğitimli oldukları ve genel olarak atıklar konusunda bilgilerinin olduğu, tüm sağlık tesislerinde kaynağında atık ayrıştırma işleminin yapıldığı, çalışanların atıkların ayrıştırma uygulamasını önemsedikleri ve destekledikleri tespit edildi. Kadın çalışanların erkek çalışanlara göre, ebelerin diğer meslek gruplarına göre, hastane atıkları konulu eğitim alanların almayanlara göre ve doğumhanede çalışanların diğer birimlerde çalışanlara göre daha başarılı oldukları belirlendi.

Atık, Atık Minimizasyonu, Hastane Atıkları, Atık Ayrıştırma Kültürü
  • Akbolat M, Işık O, Dede C, Çimen M, (2011). “Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2, Sayı: 3:131-140
  • Rahman S, Açık Y, Gülbayrak C, Erhan D, Nazlıer K, Deveci S.E, (2009), “Sağlık Kuruluşlarının Tıbbi Atıkları Toplama, Depolama ve Bertaraf Etme Yöntemleri”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:11:3-14
  • Devrim İ, (2007), “Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi”. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. s: 662-70.
  • WHO, 1994. Managing Medicalwastes in Devoloping Countries: Report of a Consultation on medical Wastes Management in Devoloping Countries WHO/PEP/RUD/94.1, Geneva
  • Terzi Ö, Aker S, Terzi Ö, Sünter AT, Pekşen Y, (2009), “Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma”. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1: 7-12.
  • Bulut Y.E, Üngör G, Çıtıl R, Önder Y, Yaşayan Ö,Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışanlarının Tıbbi Atıklar Ve Çalışan Güvenliği İle İlgili Bilgi Düzeyleri, http://tokat.hsm.saglik.gov.tr/images/icerik/Tatik/tibbiatikposter1.pdf,04.04.2014
Journal Section Articles
Authors

Author: Emrullah İNCESU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Hasan EVİRGEN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { gumussagbil361833, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {56 - 64}, doi = {}, title = {Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği}, key = {cite}, author = {İNCESU, Emrullah and EVİRGEN, Hasan} }
APA İNCESU, E , EVİRGEN, H . (2017). Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 56-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gumussagbil/issue/31206/361833
MLA İNCESU, E , EVİRGEN, H . "Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017): 56-64 <http://dergipark.org.tr/gumussagbil/issue/31206/361833>
Chicago İNCESU, E , EVİRGEN, H . "Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017): 56-64
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği AU - Emrullah İNCESU , Hasan EVİRGEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 64 VL - 6 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği %A Emrullah İNCESU , Hasan EVİRGEN %T Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği %D 2017 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD İNCESU, Emrullah , EVİRGEN, Hasan . "Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 / 3 (September 2017): 56-64.
AMA İNCESU E , EVİRGEN H . Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 56-64.
Vancouver İNCESU E , EVİRGEN H . Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 64-56.