Year 2017, Volume 6, Issue 4, Pages 98 - 105 2017-12-31

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

Bahadır TERCAN [1] , Yeşim SAKA [2] , Sedanur KASAP [3] , Seren GÜN [4]

267 805

Araştırma, lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin mesleğe bakış açılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri ile Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı örnekleme dâhil edilmiştir. Veri toplanmasında; kişisel bilgi formu ile “Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; Frekans, Ki-kare ve t testi, Mann Whitney U, Anova ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 19,91±2,12 olup, %66,1’inin kadın, %62,8’inin hemşireliği ilk 5 tercihine yazdığı, %77,1’inin ise mezun olduktan sonra mesleğini sürdürmek istediği belirlenmiştir. Farklı eğitim düzeyine sahip olmanın mesleğe bakış açısından önemli olmadığı ancak kadınların, gelir durumu yüksek olanların ve mezun olduktan sonra mesleği devam ettirme isteği olanların mesleğe bakış açılarının daha olumlu olduğu görülmüştür.

Hemşirelik, Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Görme, Mesleğe Bakış Açısı
 • Korkmaz, F. (2011). “Meslekleşme ve ülkemizde hemşirelik”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 59-67.
 • Tutkun, FÖ., Koç, M. (2008). “Mesleklere atfedilen kalıp yargılar”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1): 255-73.
 • Karadağ, A. (2002) “Meslek olarak hemşirelik”. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2).
 • Yılmaz, M., Karadağ, G. (2011). “Erkek öğrenci hemşireler hemşirelik mesleğini nasıl algılıyor?”. Maltepe Üniversitesi Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1): 21-8.
 • Ünal, S., Gürhan, N., Saral, E., Özbaş, A. (2008). “Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri”. İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 16(63): 179-187.
 • Taylan, S., Alan, S., Kadıoğlu, S. (2012). “Hemşirelik rolleri ve özerklik”. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2012; 14(3): 66-74
 • Özpancar, N., Aydın, N., Akansel N. (2008). “Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi”. C.U. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3): 9-17.
 • Jrasat, M., Samawi, O., Wilson, C. (2005). “Belief, attitudes and perceived practice among newly enrolled students at the Jordanian Ministry of Health nursing colages and institutes in 2003”. Educ Health (Abingdon), 18(2): 145-56.
 • Önler, E., Saraçoğlu, G. (2010). “Hemşirelikte meslek seçimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. DEUHYO ED, 3(2): 78-85.
 • Yanıkkerem, E., Altınparmak, S., Karadeniz, G. (2004). “Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları”. Nursing Forum Dergisi, 7(2): 61-7.
 • Tüfekçi, FG., Yıldız, A. (2009). “Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1): 31-7.
 • Sarıkaya, T., Khorshıd, L. (2009). “Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 393-423.
 • Nazik, E., Arslan, S. (2014). “Hemşirelik mesleğinin geleceği: öğrencilerin beklentileri”. Bozok Tıp Derg, 4(1): 33-40.
 • Kızğut, S., Ergöl, Ş. (2011). “Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği algılayışı hemşirelik rollerine ve hemşireliğin geleceğine bakışı”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2): 10-5.
 • Göz, F., Erkan, M. (2006). “Sağlık memurluğu öğrencilerinin mesleki düşünce görüş ve sorunları”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(2): 37-50.
 • Cho, SH., Jung, SY., Jank, S. (2010). “Who enters nursing school and why do they choose nursing?" A comprasion wiht female non-nursing students using longitudinal data”. Nurse Education Today, 30: 180-6.
 • Bozkır, G., Taşcı, N., Altuntaş, Ç., Arsak, A., Balgı, Ö., Kaya, E., ve ark. (2008). “Genel lise son sınıf ve sağlık yüksekokulundaki erkek öğrencilerin hemşireliğe bakışı”. Bilim, Eğitim ve Düşünme Dergisi, 8(1): 1-17.
 • Arıkan, D., Karaman, Z., Yağcı, G. (2008). “Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin eğitiminde ve mesleki alanda erkek hemşire adaylara bakış açısı. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1): 36-43.
 • Kaya, N., Turan, N., Öztürk, A. (2011). “Türkiye’de erkek hemşire imgesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1); 16-30.
 • Tunç, GÇ., Akansel, N., Özdemir, A. (2010). “Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(1): 24-31.
 • Şirin, A., Öztürk, R., Bezc,i G., Çakar, G., Çoban, A. (2008). “Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri”. Dirim Tıp Dergisi, (83): 69-75.
 • Andsoy, I., Güngör, T., Bayburtluoğlu, T. (2012). “Karabük üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği tercih etme nedenleri ve mesleğin geleceği ile ilgili görüşleri”. Balıkesir Sağlık Bilimleri Sergisi, 1(1): 124-30.
 • Atasoy, I., Ermin, C. (2016). “Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin mesleklerine bakış açısının incelenmesi”. DÜ Sağlık Bil Enst Derg, 6(2): 83-91.
 • Koç, Z., Sağlam, Z. (2009). “Lise son sınıf öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri ve mesleğin seçme durumlarının belirlenmesi”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3): 1-11.
 • Özdemir, FK., Şahin, ZA. (2016). “Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. ACU Sağlık Bil Derg, 7(1): 28-32.
 • Kırağ, N. (2015). “Hemşirelik mesleğinin seçiminde ilişkili olan faktörler. DEUHFED, 8(4): 226-31.
 • Özdelikara, A., Ağaçdiken, S., Aydın, E. (2016). “Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler”. ACU Sağlık Bil Derg, 7(2): 83-8.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahadır TERCAN
Country: Turkey


Author: Yeşim SAKA
Country: Turkey


Author: Sedanur KASAP
Country: Turkey


Author: Seren GÜN
Country: Turkey


Bibtex @research article { gumussagbil364330, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {98 - 105}, doi = {}, title = {Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları}, key = {cite}, author = {TERCAN, Bahadır and SAKA, Yeşim and KASAP, Sedanur and GÜN, Seren} }
APA TERCAN, B , SAKA, Y , KASAP, S , GÜN, S . (2017). Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (4), 98-105. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gumussagbil/issue/32215/364330
MLA TERCAN, B , SAKA, Y , KASAP, S , GÜN, S . "Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017): 98-105 <http://dergipark.org.tr/gumussagbil/issue/32215/364330>
Chicago TERCAN, B , SAKA, Y , KASAP, S , GÜN, S . "Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017): 98-105
RIS TY - JOUR T1 - Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları AU - Bahadır TERCAN , Yeşim SAKA , Sedanur KASAP , Seren GÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 105 VL - 6 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları %A Bahadır TERCAN , Yeşim SAKA , Sedanur KASAP , Seren GÜN %T Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları %D 2017 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD TERCAN, Bahadır , SAKA, Yeşim , KASAP, Sedanur , GÜN, Seren . "Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 / 4 (December 2018): 98-105.