Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |

23.809

71.126

Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute is a refereed academic e-journal that publishes academic articles in diciplines; Economics, Businness, Public Finances, Labour Economics, Public Administration, Political Sciences and International Relations,  Law, Behavioral Sciences, History, Turkish Language and Literature, Educational Sciences, Communication Sciences, and Linguistics.

Articles which have features listed below can be published in Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute:

1-      Literature Reviews:  Reviews of academic studies in a specific field.

2-      Emprical Studies: Studies introduce a original research and its results.

3-      Theoretical Studies: Studies which is designed theoretically and contribute to the field.

Articles published earlier, accepted for publication, and in the process of eveluaiton are not accepted for eveluation in our journal. The journal can publish articles; in Turkish and English and is indexed in international indexes of EBSCO and ASOS - Akademia Social Sciences Index.

 

Owner

Prof. İhsan GÜNAYDIN

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

 

Editors

Assoc. Prof. Ekrem CENGİZ

Asst. Prof. Handan ÇAM

 

Journal Secretarait

Res. Asst. Şerife DEMİRELLİ

Lec. Özlem SEKMEN

 

Contact

Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Sekreteryası

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bağlarbaşı 29100 / GÜMÜŞHANE

Tel: 0456 233 7425 Ext: 2272

Fax: 0456 233 7553

sbedergi@gumushane.edu.tr

Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image

23.809

71.126

Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute is a refereed academic e-journal that publishes academic articles in diciplines; Economics, Businness, Public Finances, Labour Economics, Public Administration, Political Sciences and International Relations,  Law, Behavioral Sciences, History, Turkish Language and Literature, Educational Sciences, Communication Sciences, and Linguistics.

Articles which have features listed below can be published in Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute:

1-      Literature Reviews:  Reviews of academic studies in a specific field.

2-      Emprical Studies: Studies introduce a original research and its results.

3-      Theoretical Studies: Studies which is designed theoretically and contribute to the field.

Articles published earlier, accepted for publication, and in the process of eveluaiton are not accepted for eveluation in our journal. The journal can publish articles; in Turkish and English and is indexed in international indexes of EBSCO and ASOS - Akademia Social Sciences Index.

 

Owner

Prof. İhsan GÜNAYDIN

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

 

Editors

Assoc. Prof. Ekrem CENGİZ

Asst. Prof. Handan ÇAM

 

Journal Secretarait

Res. Asst. Şerife DEMİRELLİ

Lec. Özlem SEKMEN

 

Contact

Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Sekreteryası

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bağlarbaşı 29100 / GÜMÜŞHANE

Tel: 0456 233 7425 Ext: 2272

Fax: 0456 233 7553

sbedergi@gumushane.edu.tr

Volume 10 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 17
  Buket Kip Kayabaş, Cengiz Hakan Aydın
 2. Economic Consequences of Daylight-Saving Time: Evidence from Turkey
  Pages 18 - 31
  Gülsüm Akarsu, Nebile Korucu Gumusoglu
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi
  Pages 32 - 41
  NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, Hasan Tuna, İSRAFİL ERTÜRK
 4. Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz
  Pages 42 - 49
  Samet Zenginoğlu
 5. Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Yeterliklerinin Yazılı Sınavlarla Değerlendirilebilirliği Üzerine
  Pages 50 - 59
  Ali Göçer
 6. Örgütsel Etik Değerler ve Etik Davranışın, Örgütsel Bağlılığa ve İş Tatminine Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği
  Pages 60 - 72
  Ozan ÇATIR
 7. Muhasebe Dersine İlişkin Algı ve Kaygı: Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme
  Pages 73 - 83
  Muammer Paça, Alper Karavardar
 8. Küresel Ölçekte Önerilen Vergilerin Mali ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 84 - 96
  Hamdi Furkan Günay, Nurullah Altun
 9. Eyüp Sultan Vakfı Hakkında Yapılan Şikâyetler
  Pages 97 - 108
  İbrahim Özgül
 10. Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Bir Etkinlik Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
  Pages 109 - 115
  Batuhan ER, Kadir YILDIZ, Pınar GÜZEL
 11. Ürün ve Ülke Açısından İhracat Çeşitlendirmesi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 116 - 127
  Gökhan AKAR, Ahmet Ay
 12. Pazarlama Felsefelerinin Tarihsel Gelişimine Yönelik Bir İnceleme
  Pages 128 - 139
  Murat ÖDEMİŞ, Azize HASSAN
 13. Yaşlılarda Termal Sağlık Turizmi Hizmet Algısı: Sivas İli Örneği
  Pages 140 - 153
  Enis BAHA BİÇER, Gülseren YURCU, Pamuk Özgün OVA
 14. Bilişim Sektöründe Entelektüel Sermaye, İş Tatmini Ve İnovasyon Yönlülük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Uygulama
  Pages 154 - 167
  Senem Altan, MURAT ÖZPEHLİVAN
 15. Türkiye’de Bağımsız Denetim Şirketlerinin Gelirlerini Etkileyen Unsurların Şeffaflık Raporlarının Analizi İle Belirlenmesi
  Pages 168 - 180
  Nusret Yazıcı
 16. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi
  Pages 181 - 189
  Yüksel Aydın
 17. Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları
  Pages 190 - 202
  Pınar Erten
 18. Reklamlarda Kullanılan Korku Öğesine Karşı Tüketicilerin Sergilemiş Olduğu Tutumlar
  Pages 203 - 219
  Duygu FIRAT, Yusuf Gökhan YILDIZ
 19. The Relationship Between Customers’ Tendency to Avoid Risk and Preferring Online Banking Services
  Pages 220 - 230
  Ercan Özen, Hakan Boz
 20. İç Girişimciliğin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma
  Pages 231 - 245
  Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER, Ömür DEMİRER, Gökhan YÜRÜRER
 21. Mülkiyet Haklarının Ekonomik Büyümedeki Rolü: Ampirik Bir Uygulama
  Pages 246 - 253
  Gökhan KARHAN, Mücahit Çayın
 22. Kentsel Lojistikte Kullanılan Hafif Raylı Sistem Hatlarının Entegre Entropi ve EATWOS Yöntemleri Kullanılarak Analizi
  Pages 254 - 267
  Ömer faruk Görçün