Year 2019, Volume 10, Issue 1, Pages 181 - 189 2019-03-25

Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi
Investigation of The Factors Influencing Profitability in Turkish Banking Sector with Panel Data Analysis

Yüksel Aydın [1]

70 155

Bu çalışma Türk bankaların karlılığı üzerinde etkili olan bankaya özgü, sektöre özgü ve makro ekonomik faktörleri ampirik olarak analiz etmektedir. 2005-2015 yıllarını kapsayan çalışmanın bulgularına göre; kredi riski, banka büyüklüğü, faaliyet giderleri, banka sermayesi, faiz dışı gelirler ve ekonomik büyüme değişkenlerinin aktif karlılığının anlamlı belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir. Karlılık ölçüsü olarak özkaynak karlılığının kullanıldığı modelde ise banka büyüklüğü, faaliyet giderleri, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, enflasyon oranı ve sektörel yoğunlaşma gibi değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı belirleyiciler olduğu tespit edilmiştir.

Karlılık, Ticari Bankalar, Panel Veri Analizi, Bankacılık Sektörü
  • Ahamed, M. M. (2017). Asset quality, non-interest income, and bank profitability: Evidence from Indian banks. Economic Modelling, 63, 1-14.Akbas, H. E. (2012). Determinants of Bank Profitability: An investigation on Turkish Banking Sector. Öneri Dergisi, 10(37), 103-110.Albertazzi, U., & L. Gambacorta. (2009). “Bank Profitability and the Business Cycle.” Journal of Financial Stability, 5(4): 393-409.Alp, A., Ban, Ü.,Demirgüneş, K., & Kılıç, S. (2010). “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri”, İMKB Dergisi, 12(46), 1-13.Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N. & Delis, M.D. (2008), “Bank-specific, Industry-specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability”, Journal of International Financial Markets, Elsevier, 18(2), 121-136.Bapat, D. (2017). “Profitability drivers for Indian banks: a dynamic panel data analysis”, Eurasian Business Review, 1-15.Belke, M., & Unal, E. A. (2017). “Determinants of Bank Profitability: Evidence From Listed and Non-Listed Banks in Turkey”, Journal of Economics Finance and Accounting, 4(4), 404-416.Bourke, P. (1989). “Concentration and other determinants of bank profitability in Europe”, North America and Australia. Journal of Banking and Finance, 13, 65-79.Bouzgarrou, H., Jouida, S., & Louhichi, W. (2018). Bank profitability during and before the financial crisis: Domestic vs. foreign banks. Research in International Business and Finance, 44, 26-39.Chronopoulos, D.K., Liu, H., McMillan, F.J., & Wilson, J.O. (2015). “The dynamics of US bank profitability”, The European Journal of Finance, 21(5), 426-443.Davydenko, A. (2011). “Determinants of Bank Profitability in Ukraine”, Undergraduate Economic Review, 7(1), 1-30.Demirhan, D. (2013). Effects of The Recent Financial Crisis on The Determinants of Bank Profitability: Case of Turkish Banking Industry, Journal of Yasar University, 8(31), 5203-5228.Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(3), 307-327.Djalilov, K., & Piesse, J. (2016). Determinants of bank profitability in transition countries: What matters most?. Research in International Business and Finance, 38, 69-82.Gülhan, Ü. & Uzunlar, E. (2011). Bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 341-368.Güngör, B. (2007). “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabancı Bankaların Kârlılık Seviyelerini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi”, İktisat İsletme ve Finans, 22(258), 40-63.Iannotta, G., Nocera, G., & Sironi, A. (2007). Ownership structure, risk and performance in the European banking industry. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2127-2149.Isik, O. (2017). Internal Determinants of Profitability of State, Private and Foreign Owned Commercial Banks Operating in Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(3), 342-353.Islam, M. S., & Nishiyama, S. I. (2016). The Determinants of Bank Profitability: Dynamic Panel Evidence from South Asian Countries. Journal of Applied Finance and Banking, 6(3), 77-93.Küçükbay, F. (2017). Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları Ve Türk Bankaları Arasında Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 137-149.Mamatzakis, E., & Remoundos, P. (2003).“Determinants of Greek Commercial Banks, 1989-2000”, Spoudai, 53(1), 84-94.Menicucci, E. & Paolucci, G. (2016). “The Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence from European Banking Sector”, Journal of Financial Reporting and Accounting, 14(1), 86-115.Meslier, C., Tacneng, R., & Tarazi, A. (2014). Is bank income diversification beneficial? Evidence from an emerging economy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31, 97-126.Naceur, S.B., & Goaied, M. (2001). “The Determinants of the Tunisian Deposit Banks' Performance”, Applied Financial Economics, 11(3), 317-319.Okuyan, H.A.,& Karataş, Y. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi, Ege Akademik Bakış, 17(3), 395-406.Pasiouras, F., & Kosmidou, K. (2007). “Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union”, Research in International Business and Finance, 21(2), 222-237.Rossi, S., Borroni, M., Lippi, A., & Piva, M. (2018). Determinants of Bank Profitability in the Euro Area: What Has Changed During the Recent Financial Crisis?. International Business Research, 11(5), 18-27.Sarıtaş, H., Uyar, K. S., & Gökçe, A. (2016). Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 87-108.Sevim, U., & Eyüboğlu, K. (2016). Ticari banka performansının içsel belirleyicileri: Borsa İstanbul örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 211-223.Short, B.K. (1979). “The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan”, Journal of Banking and Finance, 3, 209-219.Sinha, P., & Sharma, S. (2016). Determinants of bank profits and its persistence in Indian Banks: a study in a dynamic panel data framework. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 7(1), 35-46.Smirlock, M. (1985). “Evidence on the (non) relationship between concentration and profitability in banking”, Journal of Money, Credit and Banking, 17(1), 69-83.Sufian, F., & Chong, R.R. (2008). “Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Philippines”, Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 4(2), 91-112. Sufian, F., & Habibullah, M.S. (2009). “Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence from the China Banking Sector”, Frontiers of Economics in China, 4(2), 274-291.Sufian, F., & Habibullah, M.S. (2009). “Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from Bangladesh”, Journal of business economics and management, 10(3), 207-217.Tan, Y. & Floros, C. (2012). Bank profitability and GDP growth in China: a note, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 10(3), 267-273.Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 85-110.Topak, M.S., & Talu, N.H. (2017). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Evidence from Turkey, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(2), 574-584.Trujillo-Ponce, A. (2013). “What Determines the Profitability of Banks? Evidence from Spain”, Accounting & Finance, 53(2), 561-586.Yao, H., Haris, M., & Tariq, G. (2018). Profitability Determinants of Financial Institutions: Evidence from Banks in Pakistan. International Journal of Financial Studies, 6(2), 53.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8966-7781
Author: Yüksel Aydın (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 25, 2019

APA Aydın, Y . (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (1), 181-189. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gumussosbil/issue/44146/486202