Year 2018, Volume 5, Issue 13, Pages 322 - 329 2018-05-15

PROCESS OF DESIGNING CHINA IN THE CONTEXT OF COLONIALISM BY BRITISH: FIRST OPIUM WAR
SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI

Yasir YILMAZ [1]

156 0

Europe which set forth the several various stages of colonialism endavoured in order to establish a colonial empire in Far East in the 18th century. The West tried different ways to colonize China at this stage but the most important of these was the sale of opium through smuggling. This situation which would distrupt the import-export balance of a powerful empire would be a reason to accelerate the collapse of the empire. In this study I will examine the influence of the West on China within the scope of 19th century and how China was experiencing this process. 

Sömürgeciliğin çeşitli merhalelerini ortaya koyan Avrupa 18. yüzyılda Uzak Doğu’da sömürge imparatorluğu kurmak adına; çeşitli yollar arama gayreti içerisine girmişti. Bu aşamada Batı, sömürgeleştirme yöntemi olarak farklı yollar denese de bunların en önemlisi kaçakçılık yoluyla Çin’e afyon satımıydı. Güçlü bir imparatorluğun ithalat-ihracat dengesini bozacak olan bu durum imparatorluğun çöküşünü hızlandıran bir neden olacaktı. Bu çalışmada 19. yüzyıl çerçevesinde batının Çin üzerindeki etkisini ve bu etki dâhilinde Çin’in nasıl bir süreç yaşadığını ele alacağım.
 • Dillon, Michael ( 2016 ). Modernleşen Çin’in Tarihi, Çev; Eylem Ümit Atılgan-Aydın Atılgan, İletişim Yayınları, I. Baskı, İstanbul
 • De Silva, Chandra Richard ( Winter,1974 ). The Portugese East India Company, 1628-1633, Luso-Brazilian Review, Vol.11, No. 2
 • Disney, A. ,R.( May, 1977 ). The First Portugese India Company, The Economic History Review, New Series, Vol.30, No. 2
 • Bayur, Yusuf Hikmet ( 1947 ). Hindistan Tarihi, II. Cilt, TTK, Ankara, 1947
 • Kırilen, Gürhan ( 2015 ). Çin’de Afyon Savaşları, Gece Kitaplığı, Nisan
 • Erikson, Emily ( 2014 ). Between Monopoly and Free Trade, Princeton University Press, USA
 • Drake, Nicholas ( April 3-5, 2014 ). The Co-hong and the Company: The Emergence of Quasi-Governmental Institutions in Eighteenth Century Canton, National Conference On Undergraduate Research
 • Morse, Hosea Ballou ( Oct., 1910 ). The International Relations of the Chinese Empire; The Period of Conflict ( 1834-1860 ), Paragon Book Gallery, USA
 • Rothblatt, Elias Magic Kahn ( April, 2002 ). The Gentleman’s Spreculation: Merchants, Opium and Birth of Capitalism in Asia, Wesleyan University
 • Greenberg, Michael, ( 1951 ). British Trade and The Opening of China 1800-1842,Monthly Review Press, New York and London
 • Foreign Languages Press, ( 1976 ). The Opium War, By The Compilation Group for The History of Modern China, First Edition
 • Baktır, Mustafa ( 1988 ). “ Afyon ”, İslam Ansiklopedisi, Cilt; I, İstanbul
 • A.Miron Jeffrey, Chris Feige ( May,2005 ). The Opium Wars, Opium Legalization and Opium Consumption in China, Applied Economics Letters
 • Twitchett Denis, Fairbank K.John, The Cambridge History of China, Volume 10, Late Ch’ing 1800-1911, Part I, Cambridge University Press, Cambridge
 • Keay, John ( 2011 ). Çin Tarihi, Çev; Neşe Kars Tayanç-Dinç Tayanç, İnkılap Kitabevi, İstanbul
 • Rockhill, William Woodville ( Apr.1987 ), Diplomatic Missions to the Court of China: The Kotow Question I, The American Review, Vol.2, No. 3
 • Pritchard, Earl H. ( Feb., 1943 ). The Kotow in the Macartney to China in 1793, The Far Eastern Quarterly, Vol. 2, No. 2
 • Dennis, The Treaty of Nanking, Milestones in Modern World History, Chelsea House, New York
 • Tanilli, Server, ( Kasım, 2007 ). Yüzyılların Gerçeği ve Mirası V, Alkım Yayınevi, 7. Baskı
 • Huang Ray, ( 2005 ). Çin Tarihi Makro Tarihi Yaklaşımı, Çev; Atilla Sönmez, İstanbul Bilgi Ünivesitesi
 • Sander, Oral, ( 1998 ). Siyasi Tarih İlkçağlar’dan 1918’e, İmge Kitabevi, 6.Baskı, Ankara
 • Hsu, Immanuel C.Y., ( 1990 ). The Rise of Modern China, Fourth Edition, Oxford University Press, USA
 • Danacıoğu, Esra Tamur, ( Bahar, 2006 ). Karşılaştırmalı Bir Perspektiften 19.Yüzyılda Çin Ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Protestan Misyonerlik Faaliyetleri, ÇTTAD, V/12
 • Wolfram, Eberhard, ( 1947 ). Çin Tarihi, TTK, Ankara
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasir YILMAZ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { gusbd423686, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {322 - 329}, doi = {}, title = {SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Yasir} }
APA YILMAZ, Y . (2018). SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (13), 322-329. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gusbd/issue/36957/423686
MLA YILMAZ, Y . "SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 322-329 <http://dergipark.org.tr/gusbd/issue/36957/423686>
Chicago YILMAZ, Y . "SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 322-329
RIS TY - JOUR T1 - SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI AU - Yasir YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 322 EP - 329 VL - 5 IS - 13 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI %A Yasir YILMAZ %T SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD YILMAZ, Yasir . "SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 13 (May 2018): 322-329.
AMA YILMAZ Y . SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI. GUJSS. 2018; 5(13): 322-329.
Vancouver YILMAZ Y . SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA İNGİLİZLER’İN ÇİN’İ İNŞA ETME SÜRECİ: I. AFYON SAVAŞI. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 5(13): 329-322.