Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi
Cover Image
ISSN 2148-2527 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Fırat Üniversitesi | http://web.firat.edu.tr/harput/yayin.html

6.014

22.591

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi sosyal bilimler alanında, Elazığ ili ve yakın çevresini konu alan özgün çalışmaların yayınlandığı uluslararası bir dergidir. Dergimiz;

  • Yılda 2 sayı (Mart-Eylül) yayınlanmaktadır.
  • Dergimiz kör hakem sistemi uygulamaktadır.
  • Dergimize açık erişim sağlanmaktadır.
  • Dergimiz; SOBIAD,  ROAD, DRJI, ASOS, İSAM, Open AIRE, RB, BASE indekslerinde taranmaktadır.

                                    


Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-2527 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Fırat Üniversitesi | http://web.firat.edu.tr/harput/yayin.html
Cover Image

6.014

22.591

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi sosyal bilimler alanında, Elazığ ili ve yakın çevresini konu alan özgün çalışmaların yayınlandığı uluslararası bir dergidir. Dergimiz;

  • Yılda 2 sayı (Mart-Eylül) yayınlanmaktadır.
  • Dergimiz kör hakem sistemi uygulamaktadır.
  • Dergimize açık erişim sağlanmaktadır.
  • Dergimiz; SOBIAD,  ROAD, DRJI, ASOS, İSAM, Open AIRE, RB, BASE indekslerinde taranmaktadır.

                                    


Etik

Harput Araştırmaları Dergisi yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi Turnitin veya benzeri bir intihal tarama paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %30’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmaması veya yayınlanmak amacı ile gönderilmemiş olması gerekir. 

Dergimiz plagarizme karşı sıkı bir bir yayın anlayışına sahiptir.