Editorial Board


Prof. Dr. Enver ÇAKAR


Doç. Dr. Kürşat ÇELİK


Etik

Harput Araştırmaları Dergisi yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi Turnitin veya benzeri bir intihal tarama paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %30’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmaması veya yayınlanmak amacı ile gönderilmemiş olması gerekir. 

Dergimiz plagarizme karşı sıkı bir bir yayın anlayışına sahiptir.