Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 49 - 76 2019-03-30

An Example of the First National Architectural Movement in “Hallaçlı” District, “Gölbaşı, Ankara: Mehmet Ağa” Mansion
Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı

Sevinç Duygu Yalvaç [1] , Prof. Dr. Gediz Urak [2]

44 145

This article is about the “Mehmet Ağa” Mansion located in “Hallaçlı” District in “Gölbaşı, Ankara” and it is prepared by the results of the master thesis “Restoration  Proposal of the Mehmet Aga Mansion in Hallaçlı, Gölbaşı, Ankara”. It aims to present the building, which is one of the unique examples of the First National Architectural Movement in rural area, and show the results of the survey and documentation done to ensure preservation of the authentic qualifications of the building to be passed on the future generations and the comparative study done with similar dwellings built in the same period. Therefore the memory of the first owner of the dwelling, “Mehmet (ATAK) Ağa”, who is well-known as one of the important supporters of the national struggle with his contributions to the army in the War of Independence will also be maintained and contributed the conservation of cultural heritage.

Bu makale, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hallaçlı Mahallesi’nde yer alan Mehmet Ağa Konağı’nı konu almakta olup “Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hallaçlı Mahallesi’nde Bulunan Mehmet Ağa Konağı’nın Restorasyon Önerisi” isimli yüksek lisans tez çalışması kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Makalenin amacı, I. Ulusal Mimarlık Dönemi mimarisinin, kırsal alanda yer alan bir örneği olarak tanıtımının yapılarak; özgün nitelikleri ile gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması için yapılan belgeleme çalışması sonucunda elde edilen veriler ile yapı ile aynı dönemde inşa edilmiş konut örnekleri ile yapılan karşılaştırmalı çalışması sonuçlarının ortaya konmasıdır. Bu sayede, Kurtuluş Savaşı’nda orduya yaptığı önemli katkılarıyla bilinen ve milli mücadelenin önemli destekçilerinden biri olan yapının ilk sahibi Mehmet (ATAK) Ağa’nın anısının da yaşatılarak, kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlanacaktır.

Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı, Kültürel Miras, Koruma, Konut, Mehmet Atak
 • [1] Bektaş, C. Koruma Onarım, Literatür Yayınları, İstanbul. (2001). s.9.
 • [2] http://www.google.com/maps/place/Halaçlı (Erişim Tarihi: Şubat 2019)
 • [3] Erdoğan, A. Tarih İçinde Gölbaşı, Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, Ankara. (2007). s.346, s.190.
 • [4] Uçak, H.İ. Tarih İçinde Haymana, Haymanalılar Yardımlaşma ve Tanışma Derneği, Ankara. (1986). s.118-119.
 • [5] Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. (2019, Özel İzinle Erişilmiştir.)
 • [6] Atak, A. Kişisel Fotoğraf Arşivi. (2017, Özel İzinle Erişilmiştir.)
 • [7] Sözen, M. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı (1923-1983), Türkiye iş Bankası Yayınları, Ankara. (1984). s.27-29.
 • [8] Aslanoğlu, İ. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, Bilge Kültür Sanat, İstanbul. (2010). s.31, 32.
 • [9] Sözen, M. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi ve Mimarları, Mimaride Türk Milli Üslubu Semineri Bildiri Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul. (1984). s. 37.
 • [10] Nalbantoğlu, G. 1928-1946 Döneminde Ankara’da Yapılan Konutların Mimari Değerlendirmesi, Tarih İçinde Ankara, Eylül 1981 Seminer Bildirileri Kitabı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara. (2000). s.254-256.
 • [11] Aydın, N.B. Apartman Bloklarında Plan Tipolojileri Üzerine Bir Araştırma: Necatibey Mahallesi Örneği, Ankara (1920’ler-1960’lar), Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü (2017).
 • [12] Yavuz, A., İzzet Aykurt Evi: Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Konutu, Tarih İçinde Ankara II 1998 Seminer Bildirileri Kitabı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara. (2001). s. 289.
 • [13] Kefu, G. Ankara-Anafartalar Caddesi ve Üzerindeki Bir Grup Apartmanın Koruma Sorunu Açısından İnceleyen Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2001).
 • [14] Duygu Yalvaç, S. Kişisel Fotoğraf Arşivi, (2017-2018).
Primary Language tr
Subjects Basic Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8277-9537
Author: Sevinç Duygu Yalvaç (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Prof. Dr. Gediz Urak
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { hafebid529158, journal = {Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2618-6241}, address = {HALİÇ ÜNİVERSİTESİ}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {49 - 76}, doi = {}, title = {Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı}, key = {cite}, author = {Duygu Yalvaç, Sevinç and Urak, Prof. Dr. Gediz} }
APA Duygu Yalvaç, S , Urak, P . (2019). Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1), 49-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hafebid/issue/44234/529158
MLA Duygu Yalvaç, S , Urak, P . "Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı". Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019): 49-76 <http://dergipark.org.tr/hafebid/issue/44234/529158>
Chicago Duygu Yalvaç, S , Urak, P . "Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı". Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019): 49-76
RIS TY - JOUR T1 - Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı AU - Sevinç Duygu Yalvaç , Prof. Dr. Gediz Urak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 76 VL - 2 IS - 1 SN - 2618-6241- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı %A Sevinç Duygu Yalvaç , Prof. Dr. Gediz Urak %T Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı %D 2019 %J Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2618-6241- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Duygu Yalvaç, Sevinç , Urak, Prof. Dr. Gediz . "Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı". Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 / 1 (March 2019): 49-76.
AMA Duygu Yalvaç S , Urak P . Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı. Temel Bilimler Genel. 2019; 2(1): 49-76.
Vancouver Duygu Yalvaç S , Urak P . Ankara, Gölbaşı, Hallaçlı Mahallesi’nde, I. Ulusal Mimarlık Dönemine Ait Bir Örnek: Mehmet Ağa Konağı. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(1): 76-49.