Tanıtım

İmtiyaz Sahibi / Privilege Owner

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Haliç Üniversitesi Vekil Rektörü

 

Editör / Editor-in-Chief

Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN

temelsavaskan@halic.edu.tr

 

Editör Yardımcısı / Associate Editor

Doç. Dr. E. Esra KASAPBAŞI

esrakasapbasi@halic.edu.tr

 

Editör Asistanı / Assistant Editor

Uzman Merve Ayyüce KIZRAK

Öğr. Gör. İsmail GÜNGÖR

 

Mizanpaj Editörü / Assign Layout Editor

 

Deniz PAMUK

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ömer OĞUZ (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Emel BOZKAYA (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Mübariz EMİNLİ (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU (MSGSU)

Prof. Dr. Füsun SEÇER KARİPTAŞ (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Burcu IRMAK YAZICIOĞLU (Haliç Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasin ALEMDAĞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali GÖKŞENLİ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞİŞMAN (Haliç Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Soner ÖZGÜNEL (Haliç Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKOÇ (Haliç Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sahra KIRMUSAOĞLU (Haliç Üniversitesi)

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Oya OĞUZ (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit PASTACI (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Koray TUNÇALP (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan SOFUOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin CÖMERT (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferhat DİKMEN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Rıfat YAZICI (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Gündüz ÖZIŞIK (Işık Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat AYDIN  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Can ÜLKER (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Cem KASAPBAŞI (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meriç KURTULUŞ (Haliç Üniversitesi)

 

Kapsam ve Amaç

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Eylül 2018 tarihinden itibaren yılda iki kez yayımlanır. Bu dergide temel bilimler, mühendislik ve  mimarlık alanlarında araştırmaya dayalı Türkçe veya İngilizce dilinde özgün ve derleme makaleler yayımlanır. Gönderilen makaleler hakemler tarafından incelenip değerlendirilir ve kabul edilen makaleler derginin web sayfasında on-line ve basılı olarak yayımlanır. 

Yayın Sıklığı

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez  yayımlanır.


Değerlendirme Süreci

1. Gönderilecek makalelerde alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma sonuçlarını içermesi şartı aranır.

2. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makaleleri öncelikle yayın ilkeleri, dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Önincelemeden geçen makaleler değerlendirilmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için iki hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda üçüncü hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Son karar editöre aittir.

3. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önceden yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği iThenticate programı aracılığıyla teyit edilir. Benzerlik raporu dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra sonucu referanslar hariç % 20 ve altında çıkan makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Sonucu referanslar hariç % 20 üzerinde çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmelerin 30 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir. 

4. Makale yazarlarından değerlendirme ve yayın işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmez.

5. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler uluslararası kabul görmüş bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde Etik kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

 

Açık Erişim politikası

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimsemiş bir dergidir.

Makale Yazım Kuralları

"Yazar Rehberi"ni bilgisayarınıza buradan indirebilirsiniz. 

Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluğu

Yayınlanan makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Editör, Yardımcı Editörler, Yayın ve Danışma Kurulu üyeleri ve Yayımcı, dergideki hatalardan veya bilgilerin kullanımından doğacak olan sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

Yayın İzni

Bireysel kullanım dışında, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan makaleler, şekiller ve tablolar yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz, bir sistemde arşivlenemez veya reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde, uygun şekilde kaynak gösterilerek alıntılar yapılabilir.


Telif Hakkı Düzenlemesi


Telif hakkı devir formu doldurulmalıdır.