Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Yazı İşleri Müdürü

Res.Assist. Selim YILMAZ

Turkey
hfz-selim87@hotmail.com
Subjects: Hadith
Institution: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Editorial Board

Dr. Lecturer ABDULLAH KARTAL

Turkey
kartalabdullah@hotmail.com
Subjects: Logic,History of Philosophy,Philosophy of Religion,Philosophy,Religion
Institution: HARRAN UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Alan Editörleri

Res.Assist. Selim YILMAZ

Turkey
hfz-selim87@hotmail.com
Subjects: Hadith
Institution: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Res.Assist. Mahmut SABUNCU

Turkey
m.sabuncu@harran.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Res.Assist. HAVVA İSLAM ÇELİK

Turkey
islam_havva@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Res.Assist. COŞKUN BORSBUĞA

Turkey
coskunborsbuga@harran.edu.tr
Subjects: Islamic Sects
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Ali BAKKAL

Turkey
alibakkal52@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakülte

Prof.Dr. Asım YAPICI

Turkey
asimyapici@cu.edu.tr
Subjects: Religion,Applied Psychology
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Turkey
ramazanaltintas59@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Turkey
yzkeskin@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. MAHMUT ÖZTÜRK

Turkey
mahmutozturk0263@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer ABDULLAH KARTAL

Turkey
kartalabdullah@hotmail.com
Subjects: Logic,History of Philosophy,Philosophy of Religion,Philosophy,Religion
Institution: HARRAN UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Asst.Prof.Dr. Fatma ÇAKMAK

Turkey
fatmacakmak@harran.edu.tr
Subjects: Sociology of Religion
Institution: HARRAN UNIVERSITY

Dr. Lecturer Ömer SABUNCU

Turkey
omersabuncu@gmail.com
Subjects: History of Islam,Islamic Arts,Islamic History and Arts,Religion
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bilim Danışma Kurulu

Prof.Dr. Adem APAK

Turkey
ademapak@uludag.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN

Turkey
adnandemircan@gmail.com
Subjects: Religion,Social Science
Institution: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Atilla YARGICI

Turkey
yargici@harran.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Baki ADAM

Turkey
adam@divinity.ankara.edu.tr
Subjects: History of Religions
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ethem CEBECİOĞLU

Turkey
islamiakademi@gmail.com
Subjects: Philosophy,Religion
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Hikmet AKDEMİR

Turkey
hikmetakdemir@gmail.com
Subjects: Interpretation
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. İbrahim COŞKUN

Turkey
ibrahimcoskun@hotmail.com
Subjects: Kalam
Institution: Necmettin Erbakan University

İlhan KUTLUER

Turkey
kutlueri@yahoo.com
Subjects: Philosophy
Institution: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet AZİMLİ

Turkey
mehmetazimli@hitit.edu.tr
Subjects: History of Islam
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Musa YILDIZ

Turkey
musayildiz@hotmail.com
Subjects: Linguistics,Linguistics
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Turkey
ramazanaltintas59@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Recai DOĞAN

Turkey
rdogan@divinity.ankara.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Ankara University, Faculty of Divinity

Prof.Dr. Selçuk COŞKUN

Turkey
scoskun@bayburt.edu.tr
Subjects: Mathematics and Science
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Turkey
yzkeskin@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ