Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 25 - 38 2018-06-30

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz

Neslihan Bodur [1]

181 356

Eskiden beri kadın şairler Türk edebiyatında yer alsa da çoğunlukla kadın kimliğini gösterememiştir. Kadının açık bir birey olarak toplumda kendini ifade etmesi ve edebiyat oluşturması Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Türkiye’de Cumhuriyet’in insanı merkeze alan anlayışından ortaya çıkan en belirgin ve belki ilk değer “kadın”ın toplumsal yaşamda yer bulmasıdır. Bu dönemle birlikte sadece sosyal hayatta değil edebiyatta da kadınların etkin bir şekilde temsil edildiği görülür. Bunlara verilebilecek en önemli örneklerden biri de şair Türkan İldeniz’dir. Cumhuriyetin kazanımlarının ilk dönem çocuklarından sayabileceğimiz Türkan İldeniz, Düzce’de doğup büyümüş, liseden sonra ise İstanbul’a taşınarak hayatının geri kalanını burada sürdürmüştür. Şimdilerde Şişli’de oturan şair, başta Attila İlhan olmak üzere bir dönem Türk edebiyatına yön veren pek çok sanatçıyla yakın ilişkilerde bulunmuş ve sanat dünyasına girmiştir. Çocukluğundan beri yaşadığı çevrede hep ilgi odağı olan Türkan İldeniz’in sanatı da bu ilgi çerçevesinde gelişmiştir. Varlık, Dost, Yelken, Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Hisar, Onüç, İnsancıl gibi Cumhuriyet döneminin önemli dergilerinde şiirleri çıkan şair, şiirin dışında başka türlerle pek ilgilenmemiştir. İki kitabı yayınlanan Türkan İldeniz’in üçüncü kitabı ise halen basılmamıştır. Türkan İldeniz, şiirlerinde “kadın”ı en belirgin konu olarak kullanmıştır. Hatta “kadın” onun şiirlerinde bir kimliktir ve baskındır. Bu yönüyle Türk edebiyatında özgün bir yere sahiptir. Şair, “Taşra Kızının Deliceleri” ve “Havva Çıkmazı” olarak adlandırdığı kitapların isimlerinden içerikteki şiirlere dek kadını şiirinin merkezine yerleştirmiştir. Onun şiirlerinde kadın, yaşayışıyla, duygularıyla, hayalleriyle ve gücüyle yer alır. İki çocuğundan sonra eşinden ayrılarak çocuklarıyla yaşamaya devam eden şair, hayatta tek başına yaşayabileceğini gösterdiği gibi şiirleriyle de en az erkekler kadar başarılı olunabileceğini göstermeye çalışmıştır. Denilebilir ki onun şiirlerinde kadın, nesne olmaktan öte öznedir. Bu çalışmada, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının kadın şairlerinden Türkan İldeniz’in biyografisi ele alınacaktır. Onun sanat hayatı, sanatının evreleri ve sanat çevresi incelendikten sonra şiirlerinin baskın özelliği olan “kadın” konusu üzerinde durulacaktır. 

Türkan İldeniz, şiir, kadın, Cumhuriyet dönemi.
  • Bezirci, Asım. (1969). “Attila İlhan”, Papirüs, S. 40, s.75-76.
  • Binyazar, Adnan. (1967). “İdenizin Şiirleri” Varlık, S. 685, s. 12-13.
  • Bodur, Neslihan (2016). Türkan İldeniz’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Giresun: Giresun Üniversitesi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9004-7050
Author: Neslihan Bodur
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

Bibtex @art and literature { hars430657, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {Hatem TÜRK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {25 - 38}, doi = {}, title = {Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz}, key = {cite}, author = {Bodur, Neslihan} }
APA Bodur, N . (2018). Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz. Hars Akademi, 1 (1), 25-38. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hars/issue/37666/430657
MLA Bodur, N . "Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz". Hars Akademi 1 (2018): 25-38 <http://dergipark.org.tr/hars/issue/37666/430657>
Chicago Bodur, N . "Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz". Hars Akademi 1 (2018): 25-38
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz AU - Neslihan Bodur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 38 VL - 1 IS - 1 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz %A Neslihan Bodur %T Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz %D 2018 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bodur, Neslihan . "Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz". Hars Akademi 1 / 1 (June 2018): 25-38.
AMA Bodur N . Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz. hars. 2018; 1(1): 25-38.
Vancouver Bodur N . Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kadının Sesi: Türkan İldeniz. Hars Akademi. 2018; 1(1): 38-25.