Aim

.Nefroloji Hemşireliği Dergisi-Journal of Nephrology Nursing; 

Nefroloji hemşireliği ve genel hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için ulusal /uluslararası bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

Scope

Nefroloji Hemşireliği Dergisi-Journal of Nephrology Nursing;

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin Hakemli Yayın Organıdır. Yılda üç sayı olarak online yayımlanır. "Nefroloji Hemşireliği Dergisi impact faktörü 10.05.2019 tarihi itibari ie 0.20'dir." Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi, nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, vaka sunumları, literatür derlemeleri, editoryal yorum/tartışmaları içeren özgün araştırma makaleleri ve görüş yazılarına yer vermektedir. Derginin hedef kitlesini; Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler, ilgili mesleki akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.