Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin hakemli yayın organı olan ve yılda iki sayı olarak yayımlanan 

"Nefroloji Hemşireliği Dergisi" 2018 yılı 13. cilt ve 2. sayısı yayımlanmıştır.

Dergimize http://dergipark.gov.tr/hemsire adresinden ulaşabilirsiniz.

                                                                                                  Nefroloji Hemşireliği Dergisi Yayın Sekreteri

                                                                                                                 Sevginar Şentürk