Year 2016, Volume 11, Issue 1, Pages 60 - 72 2016-01-31

Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım

Özden DEDELİ ÇAYDAM [1] , Sezgi ÇINAR PAKYÜZ [2]

133 356

Hemodiyaliz teknolojisinde son on yıldaki

geliĢmelere rağmen hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda

mortalite ve morbidite hala çok yüksektir.

Teknik geliĢmeler renal replasman tedavilerindeki

güvenlik ve etkinliği arttırırken, son yıllardaki çalıĢmalar,

kronik hastalığı olan hastalarda komplikasyonları

yeterli yönetimi ile sağ kalım oranları

ve yaĢam kalitesinin arttırılmasına odaklanmıĢtır.

Bu makalenin amacı, güncel literatür değerlendirilerek

hemodiyaliz hastalarında ortaya çıkan kronik

komplikasyonlar ve bakımı üzerine genel bir derleme

yapılmasıdır.

Bakım, hemodiyaliz, hemĢirelik, kronik komplikasyonlar
 • 1. Levy J, Morgan J, Brown E. Oxford diyaliz el kitabı. (Çev: Uslan Ġ). Ġstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd ġti. 2004.s.74-266.
 • 2. MenteĢ Çınar S. Hemodiyaliz Komplikasyon-ları. Ġçinde: Akoğlu E, ed. Hemodiyaliz Hem-Ģireliği El Kitabı. TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2000. s.61-6.
 • 3. Checherita IA, Turcu F, Dragomirescu RF, Ciocalteu A. Chronic complications in hemo-dialysis: correlations with primary renal disea-se. Romania Journal of Morphology and Embryology 2010; 51(1):21-6.
 • 4. Aydınalp A, Müderrisoğlu H. Diyaliz hastala-rında kardiyovasküler komplikasyonlar. Tur-kiye Klinikleri J Int Med Sci 2006; 2(4):67-73.
 • 5. Çınar S. Hemodiyaliz hastalarında kanama pıhtılaĢma. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transp-lantasyon Dergisi 1995; 3:177-9.
 • 6. TerzibaĢoğlu MA, Pekpak M, Akarırmak Ü. Renal osteodistrofi. Osteoporoz Dünyasından 2004; 10(4):170-6.
 • 7. Oğuz Gök E, Erek M, Dede F. Programlı he-modiyaliz hastalarında beslenme ve malnütrisyon. Ġç Hastalıkları Dergisi 2013; 20:121-7.
 • 8. Karakullukçu F, Polat H, KarabaĢ K. Kronik renal yetmezliğinde görülen lipid metaboliz-ması anormallikleri. Ġstanbul Tıp Dergisi 1994; 1:23-7.
 • 9. Karadakovan A, Kaymakçı ġ. Üriner Sistem Hastalıkları. Karadakovan A, Eti Aslan F, eds. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 3. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi: 2014. s. 856-916.
 • 10. Narita I, Iguchi S, Omori K, Gejyo F. Uremic pruritus in chronic hemodialysis patients. JNEPHROL 2008; 21: 161-165.
 • 11. Gousheh J, Iranpour A. Association between Carpel Tunnel Syndrome and Arteriovenous Fistula in Hemodialysis Patients. Plastic & Reconstructive Surgery 2005; 116(2):508-513.
 • 12. Frank T, Padberg Jr, Keith D. Calliga-ro, Anton N. Sidawy. Complications of arteri-ovenous hemodialysis access: Recognition and management. Journal of Vascular Surgery 2008; 48(5) Supp: S55–S80.
 • 13. Birol L. HemĢirelik süreci. 9. Baskı. Ġzmir: Etki Yayınları. 2009. s.180-92.
Subjects Nursing
Journal Section Article
Authors

Author: Özden DEDELİ ÇAYDAM (Primary Author)
Institution: Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Author: Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
Institution: Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Dates

Publication Date: January 31, 2016

Bibtex @review { hemsire378444, journal = {NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2147-7728}, address = {Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {60 - 72}, doi = {}, title = {Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım}, key = {cite}, author = {DEDELİ ÇAYDAM, Özden and ÇINAR PAKYÜZ, Sezgi} }
APA DEDELİ ÇAYDAM, Ö , ÇINAR PAKYÜZ, S . (2016). Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 11 (1), 60-72. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/34244/378444
MLA DEDELİ ÇAYDAM, Ö , ÇINAR PAKYÜZ, S . "Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 11 (2016): 60-72 <http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/34244/378444>
Chicago DEDELİ ÇAYDAM, Ö , ÇINAR PAKYÜZ, S . "Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 11 (2016): 60-72
RIS TY - JOUR T1 - Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım AU - Özden DEDELİ ÇAYDAM , Sezgi ÇINAR PAKYÜZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 72 VL - 11 IS - 1 SN - -2147-7728 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Journal of Nephrology Nursing Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım %A Özden DEDELİ ÇAYDAM , Sezgi ÇINAR PAKYÜZ %T Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım %D 2016 %J NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ %P -2147-7728 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD DEDELİ ÇAYDAM, Özden , ÇINAR PAKYÜZ, Sezgi . "Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 11 / 1 (January 2016): 60-72.
AMA DEDELİ ÇAYDAM Ö , ÇINAR PAKYÜZ S . Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım. Nefr Hem Der. 2016; 11(1): 60-72.
Vancouver DEDELİ ÇAYDAM Ö , ÇINAR PAKYÜZ S . Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ. 2016; 11(1): 72-60.