Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 71 - 76 2018-07-20

Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı

Kadriye ALDEMİR [1] , Aysel GÜRKAN [2]

158 434

Böbrek transplantasyonu son dönem böbrek yetmezliğinin en seçkin tedavisidir. Bununla birlikte verici alıcı özellikleri, cerrahi teknikler ve immünsupresif tedavilere bağlı olarak nakil sonrası hastaların infeksiyonla karşılaşma oranı yüksektir. İmmunsupresif dozlarının düşürülmesi ve proflaktik antibiyotik kullanımına rağmen transplantasyon yapılan hastalarıda infeksiyon ciddi bir sorun olarak devam etmekte ve hastalarda çeşitli bakteriyel ve viral kaynaklı infeksiyonlar görülebilmektedir. Görülen infeksiyonların içinde en sık olanı bakteriyel kaynaklı üriner  sistem  infeksiyonlarıdır (ÜSİ). Özellikle ilk yıl içinde ÜSİ görülme oranı diğer yıllara göre yüksektir. ÜSİ’ da izole edilen mikroorganizmaların  çoğu gram-negatif bakterilerdir ve bunların içinde en sık görülenleri Escherichia Colia ( E.Coli), Klepsia, enterokok ve stafilakoklardır. Böbrek transplantasyonu sonrası görülen ÜSİ risk faktörleri çeşitlidir.  Kadınlarda, ileri yaştaki hastalarda, kadavradan nakillerde, böbrek yetmezliği nedeninin ürolojik sorunlar ve tekrarlayan ÜSİ olduğunda, primer hastalığın polikistik böbrek hastalığı olduğu olgularda, uzun süreli üriner kateterizasyon ve üreter stent kullanımında ve gecikmiş greft fonksiyonlarında, soğuk iskemi süresinin uzun olduğu durumlarda ÜSİ daha sık görülmektedir . ÜSİ hastalarda akut selüler rejeksiyon, bozulmuş allograft fonksiyonu ve greft kaybına hatta tekrarlayan ÜSİ ve sepsis ise morbidite ve mortali-te nedeni olmaktadır. Bu bağlamda derleme böbrek transplantasyonu sonrası gelişebilecek ÜSİ önemli bir komplikasyon olduğuna dikkat çekmek ve ÜSİ’nın önlenmesi ve bakımı  hakkında güncel literartür bilgilerinin bir araya getirmek amacıyla yazılmıştır. 

Transplatasyon, Üriner sisten enfeksiyonu
  • 1. Odetunde, OI, Okafor HU, Uwaezuake SN, Ezeonwu BU, Ukoha OM. Renal replacement therapy in children in the developing world: challenges and outcome in a tertiary hospital in southeast Nigeria. Scientific World Journal 2014; p. 903151.2. Abbott KC, Swanson SJ, Richter ER, Bohen EM, Agodoa LY. et al. Late urinary tract infection after renal transplantation in the United States. American Journal of Kidney Dseases 2004 ; 44(2): 353-62.3. Arslan H. Solid organ transplantasyonları ve infeksiyon. ANKEM Dergisi 2005; 19(Ek 2): 161-164.4. Türkmen A. Transplantantasyon nefrolojisi pratik uygulama öneriler. Türk nefroloji derneği , BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri; 2016. s.112-114 (erişim tarihi 20.11.2017)5. Lee JR, Bang H, Dadhania D, Hartono C, Aull MJ et al. Independent risk factors for urinary tract infection and for subsequent bacteremia or acute cellular rejection: a single center report of 1166 kidney allograft recipients. Transplantation Journal 2013; 96: 732-738. doi: 10.1097/ TP.0b013e3182a04997.6. Säemann M, Hörl W.H. Urinary tract infection in renal transplant recipients. European Journal of Clinical Investigation 2008; 38 (S2): 58–65.7. Ariza Heredia EJ, Beam EN, Lesnick TG, Cosio FG, Kremers WK et al. Impact of urinary tract infection on allograft function after kidney transplantation. Clin Transplant 2014; 28: 683-690.8. Abbott KC, Oliver JD, Hypolite I. Hospitalizations for bacterial septicemia after renal transplantation in the united states. American Journal of Nephrology 2001; 21:120. [PubMed: 11359019] 9. Aytutuldu A, Kurtaran B, Paydaş S, Candevir A, Balal M ve ark. Renal transplantasyon sonrası erken dönemde görülen üriner sistem infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve risk faktörleri. ANKEM Dergisi 2010 ; 24(4): 220-226.10. İpekçi T, Çelik O , Aydoğdu Ö , Akand M ,Yüksel MB. Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım. The Cystoscope 2014; 1 :73-81.11. Takai K, Tollemar J, Wilczek HE, Groth CG. Urinary tract infections following renal transplantation. Clin Transplantation 1998 ;12(1):19-23.12. Pellé G, Vimont S, Levy PP, Hertig A, Ouali N. et al. Acute pyelonephritis represents a risk factor impairing long-term kidney graft function. American Journal of Transplantation 2007;7: 899–907. 13. Gołezbiewska JE, Dezbska-Slizie n A, Rutkowski B. Urinary tract infections during the first year after renal transplantation: one center’s experience and a review of the literature. Clin Transplantation 2014; 28: 1263–1270. 14. Kroth LV, Barreiro F.F, Saitovitch D, Traesel M.A, d’Avila D.O.L, et all. Acute Graft Pyelonephritis Occurring up to 30 Days After Kidney Transplantation: Epidemiology, Risk Factors, and Survival. Transplantation Proceedings 2016; 48: 2298-2300. 15. Memikoğlu KO, Keven K, Sengül S, Soypaçaci Z, Ertürk S, Erbay B.Urinary tract infections following renal transplantation: a single-center experience. Transplant Proc 2007; 39 (10): 3131-3134.16. Chuang P, Parikh CR, Langone A. Urinary tract infections after renal transplantation: aretrospective review at two US transplant centers. Clin Transplantation 2005; 19: 230–235.17. Menegueti MG, Pereira MF, Rodrigues FB, Garcia TMP, Saber LTS, et all. Study of the risk factors related to acquisition of urinary tract infections in patients submitted to renal transplant. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 2015; 48(3):285-290.18. Dantas S, Kuboyama R, Mazzali M, Moretti M. Nosocomial infections in renal transplant patients: risk factors and treatment implications associated with urinary tract and surgical site infections. J Hosp Infect. 2006; 63:117-123. 19. Ranganathan M, Akbar M, Ilham MA, Chavez R, Kumar N, Asderakis A. Infective complications associated with ureteral stents in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2009;41(1):162-164.20. Elkehili IM, Kekli AB, Zaak AS, Salem EL.Urinary tract infection in renal transplant recipients. Arab Journal of Nephrology and Transplantation 2010; 3: 53-55.21. Khosravi AD, Montezeri E, Ghorbani A, Parhizgari N. Bacterial urinary tract infection in renal transplant recipients and their antibiotic resistance pattern: A four-year study. Iranian journal of mikrobiology 2014; 6(2 ): 74-7822. Çetin H. (2015). Böbrek Nakli Uygulanmış Hastalarda Görülen İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi23. Siskind E, Sameyah E, Goncharuk E, Olsen EM, Feldman J. et al. Removal of Foley catheters in live donor kidney transplant recipients on postoperative day 1 does not increase the incidence of urine leaks. The International Journal of Angiology 2013; 22 :45-48.24. Goh YSB, Deng Z, Cheong PSC,Raman L, Goh THA. et al. Screening for asymptomatic bacteruria at one month after adult kidney transplantation: Clinical factors and implications. Clinical Transplantation 2017; e12954 : 1-6 25. Vidal E, Torre-Cisneros J, Blanes M, Montejo M, Cervera C. et al. Bacterial urinary tract infection after solid organ transplantation in the RESITRA cohort. Transpl Infect Dis. 2012; 14: 595– 60326. S Mitra S , Alangaden GJ. Recurrent Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients. Curr Infect Dis Rep. 2011; 13:57927. Karaca A, Kaçar Yeşiltepe G. Üriner Sistem Hastalıkları ve Bakım. Durna Z. Ed. İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2016.s.486-48728. Guide to preventing catheter associated urinary tract infections 2014. http://apic.org/Resource_/Elimination GuideForm/0ff6ae59-0a3a-4640-97b5 eee38b8bed5b/File/CAUTI_ 06.pdf (erişim tarihi 11.12.2017)29. Karabay O. Üriner sistem enfeksiyonları. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 3. Baskı. İstanbul: Nobel tıp Kitabevi; 2011.s.1747-58.30. Oman KS, Makic MBF, Fink R, Schraeder N, Hullet N. et al. Nurse-Direct interventions to reduce catheter- associated urinary tract infections. American Journal of İnfection Control 2012;40(6):548-55331. Karadakovan A, Kaymakçı Ş. Üriner sistem hastalıkları. Karadakovan A, Eti Aslan F, editör. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 3. Baskı. Üriner sistem hastalıkları. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2014.s.859-91632. Ömer C. Rekürren üriner sistem enfeksiyonları. Gülhane tıp dergisi, 2008; 50: 226-231.
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Article
Authors

Author: Kadriye ALDEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Aysel GÜRKAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @review { hemsire388324, journal = {NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2147-7728}, address = {Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {71 - 76}, doi = {}, title = {Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı}, key = {cite}, author = {ALDEMİR, Kadriye and GÜRKAN, Aysel} }
APA ALDEMİR, K , GÜRKAN, A . (2018). Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 13 (2), 71-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/38476/388324
MLA ALDEMİR, K , GÜRKAN, A . "Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 13 (2018): 71-76 <http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/38476/388324>
Chicago ALDEMİR, K , GÜRKAN, A . "Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 13 (2018): 71-76
RIS TY - JOUR T1 - Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı AU - Kadriye ALDEMİR , Aysel GÜRKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 76 VL - 13 IS - 2 SN - -2147-7728 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Nephrology Nursing Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı %A Kadriye ALDEMİR , Aysel GÜRKAN %T Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı %D 2018 %J NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ %P -2147-7728 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD ALDEMİR, Kadriye , GÜRKAN, Aysel . "Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 13 / 2 (July 2018): 71-76.
AMA ALDEMİR K , GÜRKAN A . Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı. Nefr Hem Der. 2018; 13(2): 71-76.
Vancouver ALDEMİR K , GÜRKAN A . Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ. 2018; 13(2): 76-71.