Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 55 - 61 2018-07-20

Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim)

Mercan ÇELENK [1] , Nuray CİĞERDELEN [2] , Ayfer MEYDAN [3] , Osman DÖNMEZ [4]

47 183

Amaç: Bu araştırmada çocuk periton diyaliz hastalarında sosyoekonomik düzeyin enfeksiyöz komplikasyonlardaki rolünü araştırmak istedik. Hemşirelik bakımı ve eğitim tekrarı ile hijyen koşullarını iyileştirmeyi, peritonit gelişimini önlemeyi hedefledik.

Gereç-Yöntem: Çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Periton Diyaliz polikliniğine Temmuz 1997-Ocak 2017 tarihleri arasında başvuran toplam 142 çocuk periton diyaliz hastası retrospektif olarak değerlendirildi, ev ziyareti yapıldı. Peritonit atak sayıları ve diyaliz süreleri değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney u testi kullanılmıştır. Tüm istatistik analizler IBM veriler analizine göre yapıldı. P değeri <0.05 kabul edilmiştir.

Bulgular: Gelir düzeyi ile peritonit atak sayısı arasında ilişki değerlendirildiğinde, gelir düzeyi kötü olan hastalarda ki atak sayısı diğer hastalara göre anlamlı oranda yüksek saptandı(p<0,05). Aletli periton diyalizi (APD) ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) yapanlar arasında peritonit atak sayısında anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü(p>0,05). Diyaliz hasta ayı arttıkça peritonit atak sayısının da anlamlı olarak arttığı saptandı (p<0.05). Ev ziyareti yapılan ile yapılmayan hastalar arasında peritonit atak sayısında anlamlı farklılık olmadığı saptandı(p>0,05)

Sonuç: Sosyoekonomik ve kültürel düzeyin düşük olmasının enfeksiyöz komplikasyonların gelişmesinde önemli rol oynadığı tespit edildi. Hastaların diyaliz ayları uzadıkça peritonit riskinin arttığı, eğitim tekrarı ile peritonit riskinin azaldığı tespit edildi. Ev ziyaretleri arttırılarak, diyaliz ortamları uygun hale getirilerek peritonit atak sıklıkları azaltılabilir.

Sosyoekonomik durum, peritonit, periton diyaliz, eğitim
 • 1. Oxton LL, Zimmerman SW, Roecker EB, Waeken M. Risk factors for peritoneal dialysis related infections. Perit Dial Int 1992;14:137-144.
 • 2. Yücel L, Güvenç S, Ekiz S ve ark. Periton Diyalizinde Hasta Eğitiminin Tekrarlanan Ev Ziyaretleri ile Denetlenmesi. 17.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ekim, 2007.
 • 3. Nayak KS, Sinoj KA, Subhramanyam SV et al. Our experience of home visits in city and rural areas. Perit Dial Int.2007 Jun;27 Suppl 2:27-31.
 • 4. Akçiçek F, Ok E, Tokat Y ve ark. Ayaktan devamlı periton diyalizinin erken dönem komplikasyonları: Endoskopi Moncrief-Popowich tekniği ile konvansiyonel kör torakar tekniğinin kıyaslanması. Türk Nefroloji ve Transplantasyon Dergisi 1995;1:50-53.
 • 5. Çamsan T, Çelk A, Sifil A, Çavdar C. Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında peritonit sıklığı: Y öncesi ve sonrası dönemin değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Derneği ve Transplantasyon Dergisi 1996;1.50-53.
 • 6. Tülek Z. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinde Evde Bakım. I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, 24-26 Eylül İstanbul, 1998, ss:283-288.
 • 7. Alexander SR (1993) Peritoneal Dialysis. Pediatric Nephrology 3 rd ed. MA Holliday, TM Barratt, ED Avner (Eds). Netherlands, William and Wilkins, s.1339-1359. 8. Alexander SR, Balfe JW, Harvey E (1994) Peritoneal Dialysis in Children The Textbook of Peritoneal Dialysis, R Gokal, KD Nolps (Eds) Netherlands, Kluwer Academic Publishers. S.591-637.
 • 9. Albaz M, Mentefl SÇ. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarının evde bakımlarının değerlendirilmesi: ev koşulları ile SAPD komplikasyonları arasındaki ilişki. Çınar Dergisi 1999, 5(1-2):13-20.
 • 10. Öztarhan S. SAPD hastalarında ev ziyaretleri ve psikososyal destek. Çınar Dergisi 1998, 4(2):36-37.
 • 11. Türkkan A. Sosyoekonomik durum göstergeleri.ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010,11(2):31-4.
 • 12. Power C, Matthews S. Origins of health in equalities in a national population sample. Lancet 1997; 350: 1584-9.
 • 13. Farina J. Peritoneal dialysis: a case for home visits. Nephrol Nurs J. 2001, Aug;28(4):423-428.
 • 14. Ünal B. Periton diyalizinde hasta ve ailesinin tedaviye uyumu. Çınar Dergisi 2001, 7 (2):40-46.
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Article
Authors

Author: Mercan ÇELENK (Primary Author)
Institution: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilm Dalı
Country: Turkey


Author: Nuray CİĞERDELEN

Author: Ayfer MEYDAN

Author: Osman DÖNMEZ

Bibtex @research article { hemsire419641, journal = {NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2147-7728}, address = {Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {55 - 61}, doi = {}, title = {Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim)}, key = {cite}, author = {ÇELENK, Mercan and CİĞERDELEN, Nuray and MEYDAN, Ayfer and DÖNMEZ, Osman} }
APA ÇELENK, M , CİĞERDELEN, N , MEYDAN, A , DÖNMEZ, O . (2018). Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim). NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 13 (2), 55-61. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/38476/419641
MLA ÇELENK, M , CİĞERDELEN, N , MEYDAN, A , DÖNMEZ, O . "Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim)". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 13 (2018): 55-61 <http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/38476/419641>
Chicago ÇELENK, M , CİĞERDELEN, N , MEYDAN, A , DÖNMEZ, O . "Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim)". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 13 (2018): 55-61
RIS TY - JOUR T1 - Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim) AU - Mercan ÇELENK , Nuray CİĞERDELEN , Ayfer MEYDAN , Osman DÖNMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 61 VL - 13 IS - 2 SN - -2147-7728 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Nephrology Nursing Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim) %A Mercan ÇELENK , Nuray CİĞERDELEN , Ayfer MEYDAN , Osman DÖNMEZ %T Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim) %D 2018 %J NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ %P -2147-7728 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD ÇELENK, Mercan , CİĞERDELEN, Nuray , MEYDAN, Ayfer , DÖNMEZ, Osman . "Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim)". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 13 / 2 (July 2018): 55-61.