Year 2019, Volume 14, Issue 2, Pages 57 - 62 2019-05-31

Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi

Saliha MERT [1] , Ayşe SİNANGİL [2] , Soykan BARLAS [3] , Zuhal ATAN UÇAR [4] , Yener KOÇ [5] , Tevfik ECDER [6] , Emin Barış AKIN [7]

12 17

Giriş: Böbrek nakilli hastalarda Hepatit B (HBV) ve Hepatit C (HCV) sıklığını saptamak ve HBV, HCV olan ve olmayan hastalarda renal fonksiyonların, klinik seyirlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: 2008 – 2016 yılları arasında böbrek nakil ünitesinde takip edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hepatit serolojileri, hastaların demografik, klinik ve laboratuvar bulguları kayıt edildi. HBV, HCV olan hastalar ile aynı dönemde nakil olmuş HBV, HCV olmayan hastalarla kontrol grubu oluşturularak verileri karşılaştırıldı.

Bulgular : Toplam 872 hastanın 15 ‘inde (%1,7) HBV (9E, ortalama yaş 42±11 yıl, ortalama izlem süresi 56,6±26 ay), 20'sinde(%2,3) HCV (15E, ortalama yaş 50,6±14,9 yıl, ortalama izlem süresi 46,6±28,2 ay), olduğu görüldü. Kontrol grubuna 35 hasta (23E, ortalama yaş 47±10,4 yıl, ortalama izlem süresi 51,4±24,3 ay) alındı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve takip süresi açısından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p:0.12, 0.62,0,52). HBV hastalarının %53,3'ünde , kontrol grubunun ise %60'ında indüksiyon tedavisi olarak Anti timosit globulin(ATG) kullanılırken HCV hastalarının %75'inde Simulect kullanımı saptandı. İdame tedavisi olarak steroid+MMF/MMY+kalsinörin inh kullanımı vardı ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p<0,05). HCV olan hastaların %11,7'sinde, kontrol grubu hastalarının %9,3'ünde nakil sonrası diyabet ortaya çıktığı gözlendi. HBV olan hastalarda ise diyabet gözlenmedi.

Sonuç olarak böbrek nakilli hastalarda hepatit varlığının (HBV,HCV) hastalığın klinik seyri üzerine etkisi saptanmadı. HCV olan hastalarda yeni diyabet gelişimi açısında dikkatli olunmalıdır.

Böbrek Nakli, Hepatit B Virus, Hepatit C Virus
 • Referans1-Einollahi B, Hajarizadeh B, Bakhtiari S, et al. Pretransplant hepatitis C virus infection and its effect on the posttransplant course of living renal allograft recipients. J Gastroenterol Hepatol. 2003;18:836-40.
 • Referans2-Chen SL, Morgan TR. The natural history of hepatitis C virus (HCV) infection. Int J Med Sci. 2006;3:47-52.
 • Referans 3- Botelho SM, Ferreira RC, Reis NR, et al. Epidemiological aspects of hepatitis C virus infection among renal transplant recipients in Central Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2008;103:472-6.
 • Referans 4- Fabrizi F, Martin P, Dixit V, et al. Hepatitis C virus antibody status and survival after renal transplantation: metaanalysis of observational studies. Am J Transplant 2005; 5: 1452.
 • Referans 5-Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Transplant Work Group.KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2009 Nov;9 Suppl 3:S1-155.
 • Referans 6.Hepatitis C: Surveillance and Control [İnternet]. Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/ csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003.
 • Referans 7. Karkar A. Hepatitis C in dialysis units: the Saudi experience. Hemodial Int. 2007; 11(3): 354-67.
 • Referans 8.Aygen B, Utaş C, Özbakır Ö, Düşünsel R, Doğanay M, Yücesoy M. Prevalence of HCV antibody in hemodialysis patients: correlation with ALT and hepatitis B serological markers [Abstract]. In: FEMS Symposium on the Hepatitis C Virus and Its Infection (29 June-01 July 1993, İstanbul, Turkey) Abstracts. İstanbul: Turkish Microbiological Society, 1993: 40. 16
 • Referans 9.Finelli L, Miller JT, Tokars JI, Alter MJ, Arduino MJ. National surveillance of dialysis-associated diseases in the United States, 2002. Semin Dial. 2005; 18(1): 52-61.
 • Referans 10. Süleymanlar G, Ateş K, Seyahi N et al. Türkiye 2016 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu. http://www.nefroloji.org.tr/folders/file/2016_REGISTRY.pdf
 • Referans11. Rao KV, Ma J. Chronic viral hepatitis enhances the risk of infection but not acute rejection in renal transplant recipients. Transplantation 1996; 62: 1765.
 • Referans12. Legendre C, Garrigue V, Le Bihan C, et al. Harmful longterm impact of hepatitis C virus infection in kidney transplant recipients. Transplantation 1998; 65: 667.
 • Referans 13. Sezer S, Ozdemir FN, Akcay A, et al. Renal transplantation offers a better survival in HCV infected ESRD patients. Clin Transplant 2004; 18: 619-23.
 • Referans 14. Meier-Kriesche HU, Ojo AO, Hanson JA, et al. Hepatitis C antibody status and outcomes in renal transplant recipients. Transplantation 2001; 72: 241-4.
 • Referans 15. Kliem V, van den Hoff U, Brunkhorst R, et al. The longterm course of hepatitis C after kidney transplantation. Transplantation 1996; 62: 1417-21.
 • Referans 16. Alavian SM. Re: Posttransplant Diabetes Mellitus in Kidney Allograft Recipients at Shaheed Hasheminejad Hospital. Iran J Kidney Dis.2008;2:110-1.
 • Referans 17. Fabrizi F, Lampertico P, Lunghi G, Mangano S, Aucella F, Martin P. Review article: hepatitis C virus infection and type-2 diabetes mellitus in renal diseases and transplantation. Aliment Pharmacol Ther.2005;21:623-32.
 • Referans 18. Gentil MA, Lopez M, Gonzalez-Roncero F, et al. Hepatitis C and the incidence of diabetes mellitus after renal transplant: influence of new immunosuppression protocols.Transplant Proc.2003;35:1748-50.
 • Referans 19. Hathout EH, Chinnock RE, Johnston JK,et al.Pediatric post-transplant diabetes: data from a large cohort of pediatric heart-transplant recipients. Am J Transplant.2003 3:994-8.
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Article
Authors

Author: Saliha MERT (Primary Author)
Institution: Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Böbrek Nakli Ünitesi
Country: Turkey


Author: Ayşe SİNANGİL
Institution: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD
Country: Turkey


Author: Soykan BARLAS
Institution: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Böbrek Nakli Ünitesi
Country: Turkey


Author: Zuhal ATAN UÇAR
Country: Turkey


Author: Yener KOÇ
Country: Turkey


Author: Tevfik ECDER
Country: Turkey


Author: Emin Barış AKIN
Country: Turkey


Bibtex @research article { hemsire503826, journal = {NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2147-7728}, address = {Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {57 - 62}, doi = {}, title = {Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi}, key = {cite}, author = {MERT, Saliha and SİNANGİL, Ayşe and BARLAS, Soykan and ATAN UÇAR, Zuhal and KOÇ, Yener and ECDER, Tevfik and AKIN, Emin Barış} }
APA MERT, S , SİNANGİL, A , BARLAS, S , ATAN UÇAR, Z , KOÇ, Y , ECDER, T , AKIN, E . (2019). Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 14 (2), 57-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/45515/503826
MLA MERT, S , SİNANGİL, A , BARLAS, S , ATAN UÇAR, Z , KOÇ, Y , ECDER, T , AKIN, E . "Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 14 (2019): 57-62 <http://dergipark.org.tr/hemsire/issue/45515/503826>
Chicago MERT, S , SİNANGİL, A , BARLAS, S , ATAN UÇAR, Z , KOÇ, Y , ECDER, T , AKIN, E . "Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 14 (2019): 57-62
RIS TY - JOUR T1 - Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi AU - Saliha MERT , Ayşe SİNANGİL , Soykan BARLAS , Zuhal ATAN UÇAR , Yener KOÇ , Tevfik ECDER , Emin Barış AKIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 62 VL - 14 IS - 2 SN - -2147-7728 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Nephrology Nursing Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi %A Saliha MERT , Ayşe SİNANGİL , Soykan BARLAS , Zuhal ATAN UÇAR , Yener KOÇ , Tevfik ECDER , Emin Barış AKIN %T Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi %D 2019 %J NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ %P -2147-7728 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD MERT, Saliha , SİNANGİL, Ayşe , BARLAS, Soykan , ATAN UÇAR, Zuhal , KOÇ, Yener , ECDER, Tevfik , AKIN, Emin Barış . "Hepatit B VE Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi". NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ 14 / 2 (May 2019): 57-62.