Yayın Değerlendirme Formu

NEFROLOJİ HEMŞİRELİGİ DERGİSİ

 

Sayın ……………………………………………

 

Nefroloji Hemşireliği Dergisi’ne gönderilen “………………….” başlıklı makale konusunda değerli görüşlerinizden yararlanmak istiyoruz.

Yazı hakkında eleştiri ve görüşlerinizi ekteki “Yayın Değerlendirme Formu” üzerinden ve Word dosyasına yazılmış halde e-postaya iliştirerek bize gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi bir ay içerisinde bildirmenizi ve e-posta ile göndermenizi rica ederiz.

Yazı üzerinde yaptığınız düzeltmelerin, çıkarılan bölümlerin ve eklemelerin Word Programının Tools Menüsü altında Track changes while editing” komutu işaretli olarak yapılması yayın sürecini hızlandıracaktır.

Nefroloji Hemşireliği Dergisi için verdiğiniz katkılardan dolayı size çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                         Nefroloji Hemşireliği Dergisi Editörü

                                                                                                        Prof.Dr Asiye Akyol

  

NEFROLOJİ HEMŞİRELİGİ DERGİSİ

YAYIN DEĞERLENDİRME FORMU

 

Makale Başlığı: ……..

YAZI ARAŞTIRMA İSE

a)   Başlık

Makalenin içeriğine uygun mu?

 ( ) Evet                  (  ) Kısmen                  (  ) Uygun değil …………….……………...           

b)   Özet (Abstract)

Makalenin içeriği için yeterli mi?

( ) Evet                   (  ) Kısmen                  (  ) Yetersiz ……………….………….…….

Anahtar sözcükler yeterli mi?

( ) Evet                   (  ) Kısmen                  (  ) Yetersiz ……………….………….…….

Araştırmaya alınan örneklem uygun mu?

     (   ) Evet                (  ) Kısmen                  (  ) Uygun değil …………….……………...

Araştırma sürecinde genel olarak etik ilkelere uyulmuş mu?

     (   ) Evet                (  ) Kısmen                  (  ) Uyulmamış  …………….……………...

İstatistiksel yöntemler verilerin özelliklerine uygun mu?

     (   ) Evet                (  ) Kısmen                  (  ) Uygun değil

Bulgular uygun bir sıraya göre metin, tablo ya da şekil üzerinde gösterilmiş mi?

     (   ) Evet                (  ) Kısmen                  (  ) Gösterilmemiş.

Tablo/şekil adları uygun mu?

     (   ) Evet                (   ) Kısmen                 (  )Uygun değil

Araştırma bulgularına dayanan tartışma yapılmış mı?

     (  ) Evet                 (  ) Kısmen                  (  ) Yapılmamış …………….……………...

Tartışma literatürle desteklenmiş mi?

     (   ) Evet                (  ) Kısmen                  (  ) Desteklenmemiş ..…….……………...   

Sunuş ve öneriler amaca uygun mu?

     (   ) Evet                (  ) Kısmen                  (  ) Uygun değil …………….……………...           

 

 

 

YAZI DERLEME İSE

c)    Başlık

Makalenin içeriğine uygun mu?

 ( ) Evet                  (  ) Kısmen                  (  ) Uygun değil …………….……………...           

d)   Özet (Abstract)

Makalenin içeriği için yeterli mi?

( ) Evet                   (  ) Kısmen                  (  ) Yetersiz ……………….………….…….

Anahtar sözcükler yeterli mi?

( ) Evet                   (  ) Kısmen                  (  ) Yetersiz ……………….………….…….

e)    Giriş

Makalenin uzunluğu ve içeriği için yeterli mi?

( ) Evet                   (  ) Kısmen                  (  ) Yetersiz ….………………………….…..

f)    İçerik

Makale anlaşılır bir ifade ile yazılmış mı?

( ) Evet                   (  ) Kısmen                  (  ) Yazılmamış ………..……………………..

Yazım kurallarına uygun mu?

(  ) Evet                  ( ) Kısmen                   (  ) Uygun değil .…………….………………..

g)   Kaynak

Makalede kullanılan literatür sayısal olarak yeterli mi?

(  ) Evet                  (  ) Kısmen                  ( ) Yetersiz

Kaynak yazım kurallarına uyulmuş mu?

(   ) Evet                 (  ) Kısmen                  ( ) Uyulmamış

Kaynakların kullanım yerleri uygun mu?

( ) Evet                   (  ) Kısmen                  (  ) Uygun değil..……………………………..

 

YAZI BU DERGİDE YAYINLANABİLİR Mİ?

(   ) Olduğu gibi yayınlanabilir

(   ) Öngördüğüm öneri ve düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir

(  ) Yayınlanması uygun değil ancak önerilen düzenlemeler doğrultusunda yapılandırılarak yeniden sunulabilir.

(   ) Yayınlanmaya uygun değildir.