Editör Kurulu

EDİTÖR


Ufuk Gencel, İzmir Demokrasi Üniversitesi


EDİTÖR KURULU


Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dogan Bakırtaş, Celal Bayar Üniversitesi

Mehtap Tunç,Dokuz Eylül Üniversitesi

Serdar Yay, Süleyman Demirel Üniversitesi

Ufuk Gencel, İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

Editör Kurulu