Year 2018, Volume , Issue , Pages 371 - 414 2018-12-31

BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ

Mehmet ÖZDEMİR [1]

61 318

Bahtî mahlasıyla şiirler yazan Sultan I. Ahmed, kendinden önceki bazı Osmanlı padişahları gibi divan tertip eden padişahlardan biridir. Bahtî′nin bazı şiirlerine devrindeki şairler tarafından nazireler yazıldığı bilinmektedir. Bu nazireler mecmularda ya da onun şiirlerini tanzir eden şairlerin divanlarında yer almaktadır. Bahtî şiirlerine yazılan nazirelerin bir kısmını neşri yapılan mecmua ve divanlarda görmek mümkündür.

Bu çalışmanın konusu, Bahtî′nin seçilmiş bazı şiirlerine Ahmed bin Seyfullah tarafından yazılan ancak henüz neşri yapılmayan tahmis ve nazirelerdir. Bahtî′nin şiirlerine çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış 42 şiir bu çalışmada neşredilmiştir. Çalışmanın girişi, Bahtî′nin kısaca hayatı, nazire kavramı, Bahtî′nin şiirlerine yazılan nazireler ile tahmis ve nazirelerin yer aldığı mecmua hakkındaki bilgilerden oluşmaktadır. Metin bölümünde ise Ahmed bin Seyfullah′ın tahmis ve nazirelerinin toplandığı mecmuanın transkripsiyonlu metni yer almaktadır. 

Bahtî, Ahmed bin Seyfullah, nazire, tahmis
 • Ayvansarayî, Hafız Hüseyin (1978). Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhir-i Ricâl. (Fahri Ç. Derin, hazırlayan): İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Ayvansarayî, Hafız Hüseyin (1978). Mecmûa-i Tevârîh (Fahri Ç. Derin-Vahit Çabuk, hazırlayanlar): İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Bahtî, Divan. Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî, Manzum, numara 53.
 • Dilçin, Cem (2011). Divan Şiiri ve Şairleri Üzerine İncelemeler. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri, C. I. İstanbul.
 • İlgürel, Mücteba (1989). “Ahmed I” DİA İslam Ansiklopedisi, C. II. İstanbul: TDV Yayınları.
 • İpekten, Haluk (2001). Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz. İstanbul: Dergâh Yayınları
 • İsen, Mustafa (1997). Ötelerden Bir Ses, Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kayaalp, İsa (1999). Sultan Ahmed Divanı′nın Tahlili. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Koçu, Reşat Ekrem (1981). Osmanlı Padişahları. İstanbul: Ana Yayınevi.
 • Köksal, M. Fatih (2006). “Nazîre/Türk Edebiyatı”, DİA, XXXII. İstanbul: TDV Yayınları.
 • Köksal, M. Fatih (2003). “Nazîre Kavramı ve Klâsik Türk Şiirinde Nazîre Yazıcılığı”, Diriözler Armağanı Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • Kurnaz, Cemal (2007). Osmalı Şair Okulu. Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Levend, Agâh Sırrı (1999). Türk Edebiyatı Tarihi, I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Özdemir, Mehmet (e-kitap). Nûh b. Mustafa Konevî, Mecmûa-i Gazeliyyât. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-195580/nuh-b-mustafa-konevi-mecmua-i-gazeliyyat.html [erişim tarihi: 02.12.2018].
 • Pala, İskender (1995). Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Solakzâde (1989). Solakzâde Tarihi, II. (Vahit Çabuk, hazırlayan): Ankara.
 • Tolasa, Harun (2002). 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Tosun, Serdal (2011). Hâfız Ahmed Paşa Divanı ve İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi . İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uysal, Adem (2010). Hafız Ahmed Paşa Divanı: İnceleme-metin. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi . Ankara: Gazi Üniverstesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, Hasan Kamil (1991). “Aziz Mahmud Hüdâî” DİA, IV. İstanbul. TDV Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0003-0544-9280
Author: Mehmet ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { hikmet494850, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {371 - 414}, doi = {10.28981/hikmet.494850}, title = {BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Mehmet} }
APA ÖZDEMİR, M . (2018). BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), (), 371-414. DOI: 10.28981/hikmet.494850
MLA ÖZDEMİR, M . "BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 371-414 <http://dergipark.org.tr/hikmet/issue/41411/494850>
Chicago ÖZDEMİR, M . "BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 371-414
RIS TY - JOUR T1 - BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ AU - Mehmet ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28981/hikmet.494850 DO - 10.28981/hikmet.494850 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 414 VL - IS - SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.494850 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.494850 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hikmet-journal of academic literature BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ %A Mehmet ÖZDEMİR %T BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ %D 2018 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N %R doi: 10.28981/hikmet.494850 %U 10.28981/hikmet.494850
ISNAD ÖZDEMİR, Mehmet . "BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / (December 2019): 371-414. https://doi.org/10.28981/hikmet.494850
AMA ÖZDEMİR M . BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 371-414.
Vancouver ÖZDEMİR M . BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 414-371.