Year 2018, Volume , Issue , Pages 594 - 613 2018-12-31

TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE

Şerife AĞARI [1]

67 191

Mecmualar edebiyatımız ve kültürümüz açısında zengin birer kaynaktır. Edebi metinlerin dışında hayata dair pek çok hususa yer veren mecmualar dönemin edebi zevkini, sosyal yaşantısını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini ortaya koyan birer hazine niteliğindedir. Ayrıca tertip eden kişinin şahsî zevklerini ve bilgilerini yansıtmakla kalmaz aynı zamanda elden ele dolaşmış olabileceği için farklı dönemlerin izlerini de taşıyabilir. Mecmualar bilhassa içeriklerine göre farklı şekillerde tasnif edilmiştir. Bu tasnifler içerisinde en renkli bilgileri ihtiva eden mecmualar karışık içerikli olanlardır. Zira onların içerisinde edebiyattan tarihe, yemek tariflerinden dualara, dini bilgilerden şifalı otlara kadar çok çeşitli alanlarda bilgi yer alır.

 Bu makalenin konusu olan mecmua Marmara Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonunda kayıtlıdır ve karışık içerikli bir eserdir. İçerisinde manzum ve mensur metinler bulunan bu mecmuada yer konular ağırlıklı olarak tasavvufî olduğu için bir tasavvuf mecmuası olarak da değerlendirilebilir. Hatta metinlerin çoğunun Halvetî tarikatına ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda mürettibi belli olmasa da bir Halvetî derviş tarafından tertip edildiği söylenebilir. Çalışmada önce mecmualar ve tasnifleri hakkında bilgi verilmiş, ardından makalenin konusunu teşkil eden mecmua tanıtılmış ve sonrasında MESTAP[1]’a uygun bir tabloyla araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.[1] Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi 

Mecmua, karışık içerikli mecmua
 • Aydemir, Yaşar. (2007), “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3, s.122-137.
 • Buzov, Snjezana. (2012), “Osmanlı’da Karışık İçerikli Mecmualar: Bir Başka Arşiv”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırk Ambarı, (Haz.: Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım) Turkuaz Yayınları, İstanbul, s. 33-42.
 • Gürbüz, Mehmet. (2012), “Şiir Mecmuaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırk Ambarı, (Haz.: Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım) Turkuaz Yayınları, İstanbul, s. 99-113.
 • Ceyhan, Âdem. (2003), “Usûlî’nin Hadis ve Vecize Tercümeleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C 30, s. 147-188.
 • Kılıç, Atabey. (2012), “Mecmua Tasnifine Dair”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırk Ambarı, (Haz.: Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım) Turkuaz Yayınları, İstanbul, s. 77-96
 • Köksal, M. Fatih. (2012), “Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırk Ambarı, (Haz.: Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım) Turkuaz Yayınları, İstanbul, s. 411-431.
 • Kut, Günay. (1986), “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C 6, Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • Levend, Agah Sırrı. (1998), Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Tanyıldız, Ahmet (2012), “Şiir Mecmualarının Neşri Hakkında”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C 5, S 21, s.224-239.
 • Tunç, S. ve Sevgi, A. (2015), “Livâyî Bey Mecmuası”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S 34, s.313-352.
 • Uzun, Mustafa (2003), “Mecmua”, DİA, C 28, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0002-8197-9104
Author: Şerife AĞARI (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { hikmet494856, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {594 - 613}, doi = {10.28981/hikmet.494856}, title = {TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {AĞARI, Şerife} }
APA AĞARI, Ş . (2018). TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), (), 594-613. DOI: 10.28981/hikmet.494856
MLA AĞARI, Ş . "TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 594-613 <http://dergipark.org.tr/hikmet/issue/41411/494856>
Chicago AĞARI, Ş . "TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 594-613
RIS TY - JOUR T1 - TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE AU - Şerife AĞARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28981/hikmet.494856 DO - 10.28981/hikmet.494856 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 594 EP - 613 VL - IS - SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.494856 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.494856 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hikmet-journal of academic literature TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE %A Şerife AĞARI %T TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE %D 2018 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N %R doi: 10.28981/hikmet.494856 %U 10.28981/hikmet.494856
ISNAD AĞARI, Şerife . "TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / (December 2019): 594-613. https://doi.org/10.28981/hikmet.494856
AMA AĞARI Ş . TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 594-613.
Vancouver AĞARI Ş . TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 613-594.