Year 2018, Volume , Issue , Pages 648 - 667 2018-12-31

MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE

Mehmet SARI [1]

41 161

 Sabûhî Ahmed Dede, XVII. yüzyılda yaşamış Mevlevî dîvân şâ'iridir. Asıl adı Ahmed, mahlası Sabûhî’dir. Ataları Tokatlıdır. İlköğrenimini İstanbul’da Eyüp Camisi hatiplerinden olan babası Mehmed Efendiden alır. Konya Mevlevîhânesinde 1001 günlük çilesini tamamlayıp “Dede” olur. Burada iyi bir eğitim alır; Arapça ve Farsça da öğrenir. Şâm Mevlevîhânesi’nde ve İstanbul’daki Yenikapı Mevlevîhânesi’nde uzun yıllar şeyhlik yapan Sabûhî’de, Urfî, Samtî Dede, Ruhî-i Bağdadî ve Fuzûlî tesiri görülür.  XVII. yüzyıl divan şâirlerinden Nef’î, Nâilî ve Fehim’e hocalık yaptığı söylenir.  Şeyh Sabûhî Ahmed Dede’nin Türkçe Dîvân’ı, Sakınâme’si ve “Kitâb-ı İhtiyârât-ı Hazret-i Sabûhî Ahmed Dede Efendi”, “Hezâ Kitâbü’l-İhtiyârât-ı Hazret-i Mesnevî-i Şerif”, “El İhtiyârât-ı Hazret-i Mesnevî-i Şerif Sabûhî Ahmed Dede” gibi adlarla anılan İhtiyârât-ı Mesnevî adlı eseri vardır.

Sabûhî Ahmed Dede, Mevlevî dîvân şâ'iri
  • KaynakçaAhmed Rıf'at. (1300), Lügat-i Târîhiyye ve Coğrafiyye, C. 4, İstanbul.Algül, Abdulkadir. (2007), Sabûhî Ahmed Dede, Hayatı, Eserleri ve "İhtiyârât-ı Sabûhî" Adlı Eseri (1-100. varak), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı-Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.Ali Enver. (1309), Semâhâne-i Edeb, Âlem Matbaası, İstanbul. Âsaf Hâlet Çelebi. (1953), Mevlânâ ve Mevlevîlik, İstanbul.Âşık Çelebi. (1971), Meşâ'irü’ş-şuarâ, Londra. Ayan, Hüseyin vd. (1997), “Sabûhî (Ahmed Dede)”. Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikler, C.5, Ötüken-Söğüt Yayınları, İstanbul. Ayan, Hüseyin. (1981), Cevrî-Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânının Tenkidli Metni, Erzurum. Ayvansarâyî Hafız Hüseyin, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü, No: 1375.Ayvansarâyî Hafız Hüseyin. (1281), Hadikatü’l-Cevâmi, C. 2, Matbaa-i Âmire, İstanbul. Cinlioğlu, Halis Turgut. (1950), Tokat Vilayeti Meşhurları, Samsun.Develioğlu Abdullâh. (?), Büyük İnsanlar (3000 Türk ve İslâm Müellifi), İstanbul.Ergun, Saadettin Nüzhet. (1933), Ergun, Sabûhî-Hayatı ve Eserleri, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 1000-0000-3356-6116
Author: Mehmet SARI (Primary Author)
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { hikmet496831, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {648 - 667}, doi = {10.28981/hikmet.496831}, title = {MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE}, key = {cite}, author = {SARI, Mehmet} }
APA SARI, M . (2018). MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), (), 648-667. DOI: 10.28981/hikmet.496831
MLA SARI, M . "MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 648-667 <http://dergipark.org.tr/hikmet/issue/41411/496831>
Chicago SARI, M . "MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 648-667
RIS TY - JOUR T1 - MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE AU - Mehmet SARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28981/hikmet.496831 DO - 10.28981/hikmet.496831 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 648 EP - 667 VL - IS - SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.496831 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.496831 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hikmet-journal of academic literature MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE %A Mehmet SARI %T MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE %D 2018 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N %R doi: 10.28981/hikmet.496831 %U 10.28981/hikmet.496831
ISNAD SARI, Mehmet . "MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / (December 2019): 648-667. https://doi.org/10.28981/hikmet.496831
AMA SARI M . MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 648-667.
Vancouver SARI M . MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2018; 667-648.