Year 2018, Volume 17, Issue 34, Pages 791 - 794 2018-12-30

Ülker Aytekin, “Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi”(Konya: Umde Yay., 2017)
Sarı Abdullah Efendi and Mesnevî-i Şerîf Şerhi

Esma Öztürk [1]

27 205

Sarı Abdullah Efendi’nin (1071/1661) ‘Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’ isimli şerhi üzerine Ülker Aytekin imzasını taşıyan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi’nde hazırlanmış aynı başlıklı doktora tezi, 2017 yılı itibariyle kitaplaştırılmıştır.

This article is an evaluation of the book Sarı Abdullah Efendi (1071/1661) , published by Ülker Aytekin. Writer published his doctoral dissertation (inMarmara University in 2002) as a book in 2017.

  • Ülker Aytekin
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9704-1498
Author: Esma Öztürk (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

ISNAD Öztürk, Esma . "Ülker Aytekin, “Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi”(Konya: Umde Yay., 2017)". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34 (December 2019): 791-794. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.499095