Year 2018, Volume 17, Issue 34, Pages 777 - 786 2018-12-30

al-Mâturîdî’s Concept of God’s Wisdom
Mâtürîdî’nin İlâhî Hikmet Anlayışı

Yunus Öztürk [1] , Ersin Kabakcı [2]

46 289

Müslüman kelamcıların tamamına göre Tanrı’nın hikmet sahibi olduğu aşikârdır. Fakat ‚Tanrı hikmet sahibidir‛ ifadesi ile neyin kast edildiği o kadar da açık değildir. Bu yüzden mütekellimûn, ilâhî hikmet hakkında, Tanrı’nın her zaman en iyisini yapmak zorunda olduğu şeklindeki Mûtezilî görüşten (aslah), ne yaparsa yapsın Tanrı’nın hikmet sahibi olduğu fikrini içeren gelenekselci yaklaşıma kadar uzanan çeşitli izah biçimleri geliştirmişlerdir. Bu çalışmamda Mâtürîdî’nin ilâhî hikmet anlayışına biraz ışık tutmak istiyorum. Görüleceği üzere, bu konu karmaşık olup çeşitli kelâmî tartışmaları bünyesinde barındırmaktadır. Zira Mâtürîdî, bu terimi Tanrı’nın kâdir-i mutlak olduğu düşüncesini, yaratılan dünyanın rasyonelliği fikri ile uzlaştırmak için kullanmıştır.
  • MÂTÜRÎDÎ’NİN İLÂHÎ HİKMET ANLAYIŞI AL-MÂTURÎDÎ’S CONCEPT OF GOD’S WISDOM Prof. Dr. Ulrich Rudolph
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2756-7352
Author: Yunus Öztürk (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-0913-8087
Author: Ersin Kabakcı (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 30, 2018

ISNAD Öztürk, Yunus , Kabakcı, Ersin . "Mâtürîdî’nin İlâhî Hikmet Anlayışı". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34 (December 2019): 777-786. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.505159