Year 2018, Volume 11, Issue 1, Pages 529 - 550 2018-07-14

“ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Halil UZDU [1]

87 349

Sinema, modern çağın önemli teknolojik gelişmelerinden birisidir. Bir sanat ve eğlence aracı olarak geliştirdiği yeni anlatı türleriyle de, seyircilerin beğenisine hitap etmektedir. “Biyografik filmler”, sinemanın en çok tercih edilen türlerinden birisidir ve kabaca ünlü, tanınmış, tarihe mal olmuş veya karizmatik kişilerin hayat hikâyelerini ya da hayatlarından önemli kesitleri sinema perdesine yansıtan bir tür olarak ifade edilebilir. Bu makalede, biyografik filmlerin önemli örneklerinden olan Ömer Muhtar, Gandi ve Lincoln filmlerinde yer verilen şahsiyetlerin, ortak özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu özellikler üzerine din sosyolojisi açısından da bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Makale, “düz izleme” yöntemi ile seçilecek verilerin değerlendirmesiyle sınırlı olacaktır.

Sinema, Biyografik Filmler, Din Sosyolojisi
 • AKSOY, Temel (2015), Etkili Liderlerin Dört Temel İlkesi, (erişim adresi: http://www.temelaksoy.com), (erişim tarihi: 21: Mart 2017)
 • ALTUNEL, Mesude. (2011), “Sivil İtaatsizlik ve Mohandas K. Gandhı”, TBB Dergisi, S. 93, ss. 443-458.
 • ARSLANTEPE, Mehmet. (2010), “Türk Komedi Sinemasının Gelişim Süreci”, (erişim adresi: http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr), (erişim tarihi: 15 Mart 2017).
 • AYKANAT, Zafer. (2010), Karizmatik Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Karaman.
 • BAYRAK, Taner. (2014), “Sinemada Karakter Olgusu: Bir Karakter Oyuncusu Olarak Sadri Alışık”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, cilt. 4, S. 2, ss. 105-122.
 • ÇAĞRICI, Mustafa, (2010), "Şecaat", İslam Ansiklopedisi, cilt. 38, ss. 402-403, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara.
 • ÇAPCIOĞLU, İhsan vd.(2010), “Max Weber Sosyolojisinde Karizmatik Otorite ve Dini Liderlik”, TSA Dergisi, cilt. 14, S. 2, ss. 51-76.
 • FRİEDMAN, Michael Jay. (2010), “Diğerlerinin Beşte Üçü”, Nihayet Özgürüz Dergisi, (erişim adresi: http://photos.state.gov/libraries/ amgov/30145/publications-other-lang/freeatlast_turkish_all.pdf), (erişim tarihi: 01 Aralık 2016).
 • GÜL, Hasan. (2003), Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Aksaray ve Karaman Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma, Gebze YTE SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli.
 • GÜNEŞ, Abdulbaki. (2005), “Kur'ân Işığında Düşünce, İnanç ve İfade Hürriyeti”, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt. 10, S.1, ss. 1-36.
 • KARA, Abdullah, (2009), Asr-ı Saadette Derin Fitne, Nesil Yayınları, İstanbul.
 • KASAR, Veysel. (2007), “Hz. Peygamber'in Sünnetinde Duygu Eğitimi” , Harran Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt.9, S. 1, ss. 237-257.
 • KATİPOĞLU, Bedri. (2012), “Din Psikolojisi Açısından Kişilik ve Karakter Analizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt. 5, S.23, ss. 341-348.
 • KAYA, A. Vahap. (1998), Toplumsal Değişme Açısından Karizmanın Şiddeti (Atatürk, Hitler, Humeyni), Sis Yayınları, Ankara.
 • KILINÇ, Tanıl. (1996), “Liderlikte Durumsallığın Ötesi (II)Karizmatik Liderlik Yaklaşımı”, İ.Ü. İşletme Fak. Dergisi, cilt. 25, S. 2, ss. 67-108.
 • LOCK, John. (2013), Hoşgörü Üzerine Bir Mektup, 7. Baskı, çev. Melih Yürüşen Liberte Yayınları, İstanbul.
 • ÖZENÇ, Nuray. (2006), “Gandhi'nin İfadesiyle Ahimsa”, Edebiyat Dergisi, cilt. 8, S.15, ss. 167-172.
 • ÖZLEM, Doğan. (2001), Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, İnkılâp Yayınları, İstanbul.
 • ÖZÖN, Nijat. (1985), Sinema Uygulayımı-Sanatı-Tarihi, Hil Yayınları, İstanbul.
 • SEVER, Can. (2011). “Biyografik Filmler”, Sinefil Gösterim Programı ve Film Tanıtım Kitapçığı, ss. 10-13, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • TEKSOY, Rekin. (2012), Ansiklopedik Sinema Terimleri Sözlüğü, Oğlak Yayınları, İstanbul.
 • YILMAZ, Hüseyin. (2004), “Hz. Peygamber'in Eğitiminde Bir İlke Olarak Hoşgörü”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi cilt: 8, S. 1, ss. 109-132
 • UYSAL-SEZER, Birkan. (1993), “Çağdaş Karizma”, Amme İdaresi Dergisi, cilt. 26, S. 4, ss. 3-20.
 • WEBER, Max. (2013), Bürokrasi ve Otorite, çev. Bahadır Akın, Adres Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Halil UZDU
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 14, 2018

Bibtex @other { hititsosbil299533, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {529 - 550}, doi = {10.17218/hititsosbil.299533}, title = {“ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {UZDU, Halil} }
APA UZDU, H . (2018). “ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 529-550. DOI: 10.17218/hititsosbil.299533
MLA UZDU, H . "“ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 529-550 <http://dergipark.org.tr/hititsosbil/issue/38196/299533>
Chicago UZDU, H . "“ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 529-550
RIS TY - JOUR T1 - “ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Halil UZDU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.299533 DO - 10.17218/hititsosbil.299533 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 529 EP - 550 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.299533 UR - https://doi.org/10.17218/hititsosbil.299533 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit University Journal of Social Sciences Institute “ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Halil UZDU %T “ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.299533 %U 10.17218/hititsosbil.299533
ISNAD UZDU, Halil . "“ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (July 2018): 529-550. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.299533
AMA UZDU H . “ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 529-550.
Vancouver UZDU H . “ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 550-529.