Year 2018, Volume 11, Issue 1, Pages 455 - 476 2018-07-21

TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Salim İBİŞ [1] , Orhan BATMAN [2]

105 1064

Çin, son yıllarda ekonomik olarak hızla gelişen ve dünyaya açılan bir ülke konumundadır. Çin, uluslararası turizm pazarında da hızlı büyüme göstererek en çok harcama yapan ülke konumuna gelmiştir. Çin turizm pazarı dünya genelinde ilgi çekmeye başlamıştır. Pek çok ülke bu pazardan pay alma çabası içerisine girmiştir. Ancak Türkiye’ye gelen Çinli turist sayıları uluslararası seyahat eden turist sayısı ile kıyaslandığında oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Alternatif turizm pazarlarına ihtiyaç duyan Türkiye’nin bu pazardan daha fazla pay alması gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak çalışmada Çin turizm pazarının incelenmesi ve Çinli turistlerin seyahat motivasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’u ziyaret eden 131 Çinli turist üzerine anket tekniği ile veriler toplanmış, frekans analizi, farklılık testleri, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda çekici motivasyonların, doğal ve kültürel olanaklar, etkinlikler, kalite ve güven, alışveriş olanakları, fiyat ve uygunluk olmak üzere 5 boyuttan oluştuğu, bu boyutların bazı demografik özelliklere göre farklılıklar gösterdiği görülmüştür.

Turizm, Çin Turizm Pazarı, Seyahat Motivasyon
 • Andreu, R., E. Claver ve D. Quer (2013). Chinese Outbound Tourism: New Challenges for European Tourism. Englightrening Tourism A Pathmaking Journal, 44-58. Ankara.
 • Ataçay, M. N. (2016). Türk-Çin İlişkileri: Türkiye-Rusya Krizinin Etkileri. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 37-56.
 • Baloğlu, Ş., ve M. Uysal (1996). Market Segments of Push and Pull Motivations: A Canonical Correlation Approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(3), 32-38.
 • Chon, K.S. (1989). Understanding Recreaitonal Traveler’s Motivation, Attitude and Satisfaction. The Tourist Review, 44(1): 3-6.
 • Chow, L., ve P. Murphy (2007). Travel Activity Preferences of Chinese Outbound Tourists for Overseas Destinations. Journal of Hospitality ve Leisure Marketing, 16(1), 61-80.
 • Cohen, E. (1972). Towards Sociology of International Tourism. Social Research, 23(2), 221-232.
 • Crompton, J. L. (1979). Motivations For Pleasure Vacations. Annals of Tourism Research, 6(4), 408-424.
 • Dann, G. (1981). Tourist Motivations an Appraisal. Annals of Tourism Research, 8(2), 187-219.
 • Demir, Ş. Ş. (2010). Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisi: Dalyan Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(3), 1041-1054.
 • Çiviler, A. (2003). Türk-Çin İlişkileri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Çolakoğlu, S. (2012). Dünya Düzeninde Çin Türkiye-Çin İlişkileri. Ankara: USAK Yayınları.
 • Deniz, T. (2014). Yükselen Güç Çin halk Cumhuriyeti'nin Stratejik Hamleleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 188-212.
 • Dünya Bankası. (2017), http://databank.worldbank.org /data/ reports.aspx?source=world-development-indicators, (erişim tarihi: 02 Ekim 2017)
 • Gnoth, J. (1997). Tourism Motivation and Expectation Formation. Annals of Tourism Research, 24(2), 283-304.
 • Hacıoğlu, N. (2005). Turizm Pazarlaması. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Jang, S., ve L. Cai (2002). Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British Outbound Market. Journal of Travel ve Tourism Marketing, 13(3), 111-133.
 • Kafkasyalı, M. S. (2012). Küresel Üstünlük Mücadelesi ve Çin'in Yükselişi: Muhayyilenin Ontolojik Sınırları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1).
 • Klenosky, D. B. (2002). The "pull" of Tourism Destinations: AMeans-end Investigation. Journal of Travel Research, 40(4), 396-403.
 • Meydan, Cem Harun ve Harun ŞEŞEN (2011), “Yapısal Eşitlik Modellemesi: AMOS Uygulamaları”, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Navarro, O. (2016). Chinese and Tourism Industry of Singapore. Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET), 12(4), 137-143.
 • Oh, H. C., M. Uysal ve P. Weaver (1995). Product Bundles and Market Segments Based on Travel Motivations: A Canonical Correlation Approach. International Journal of Hospitality Management, 14(2), 123-137.
 • Özdaşlı, E. (2015). Çin'in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Etkileri. Turkish Studies, 579-596.
 • Pizam, A., Y. Neumann ve A. Reichel (1979). Tourist Satisfaction. Annals of Tourism Research, 6, 195-197.
 • Şimşek, Mevlüdiye (2006). Değişen Dünya Koşullarında Çin Halk Cumhuriyeti ve Dış Ticaret Bakımından Türkiye-Çin Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 26, ss.1-24.
 • Şimşek, Ömer Faruk (2007), “Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş”, Ekinoks Yayınları.
 • Tang, J.C., ve S. Sriboonchitta (2013). Co-movement of China Outbound Tourism Demand: Singapore, Thailand and Malaysia. International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, 6(3), 225-244.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı. (2017), https://www.ekonomi.gov.tr /portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/%C3%8 7i n% 20Halk%20Cumhuriyeti/html, (erişim tarihi: 05 Ekim 2017).
 • Uysal, M., ve L.A. Hagan (1993). Motivation of Pleasure Travel and Tourism. Encyclopedia of Hospitality and Tourism, 798-810.
 • Uysal, M., X. Li ve Sırakaya-Turk, E. (2008). Push-Pull Dynamics in Travel Decisions. Handbook of Hospitality Marketing Management, 412-439.
 • Yoon, Y., ve M. Uysal (2005). An Examinations of The Effect of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Stuctural Model. Tourism Management, 26(1), 45-56.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Salim İBİŞ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Orhan BATMAN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: July 21, 2018

Bibtex @research article { hititsosbil346388, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {455 - 476}, doi = {10.17218/hititsosbil.346388}, title = {TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {İBİŞ, Salim and BATMAN, Orhan} }
APA İBİŞ, S , BATMAN, O . (2018). TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 455-476. DOI: 10.17218/hititsosbil.346388
MLA İBİŞ, S , BATMAN, O . "TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 455-476 <http://dergipark.org.tr/hititsosbil/issue/38196/346388>
Chicago İBİŞ, S , BATMAN, O . "TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 455-476
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Salim İBİŞ , Orhan BATMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.346388 DO - 10.17218/hititsosbil.346388 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 455 EP - 476 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.346388 UR - https://doi.org/10.17218/hititsosbil.346388 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Salim İBİŞ , Orhan BATMAN %T TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.346388 %U 10.17218/hititsosbil.346388
ISNAD İBİŞ, Salim , BATMAN, Orhan . "TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (July 2018): 455-476. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.346388
AMA İBİŞ S , BATMAN O . TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 455-476.
Vancouver İBİŞ S , BATMAN O . TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 476-455.