Year 2018, Volume 11, Issue 1, Pages 83 - 98 2018-07-21

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Ali APALI [1] , Yasemin APALI [2]

102 219

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının dini inanışlarının meslek ahlakı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Burdur, Isparta ve Antalya İllerinde faaliyet gösteren 226 meslek mensubuna anket uygulanmıştır. Anket tekniği ile elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak frekans ve yüzde dağılımları, t testi ve anova testine tabi tutulmuştur. Çalışmanın ilk kısmında araştırma ile ilgili kavramlar tartışılmış, devam eden kısımda literatürden örnekler verilmiş ve son kısımda, araştırma amacına uygun olarak oluşturulan hipotezler, tanımlayıcı sorular ile ilişkilendirilerek sonlandırılmıştır. Araştırma sonucunda, örneklem sınırlılığında çalışmaya gönüllü olarak dahil olan muhasebe meslek mensuplarının dini inanışlarının meslek ahlakına etkisinde ortaya çıkan farklılığın cinsiyet, yaş, eğitim, unvan, mesleki tecrübe ve mükellef sayısı değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, ancak meslek mensuplarının faaliyet gösterdikleri İl değişkeninde ortaya çıkan farklılığın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren katılımcıların yanıtları ile Antalya ilinde faaliyet gösteren katılımcıların yanıtları arasında ortaya çıkan farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Meslek Ahlakı, Dini İnanış, Burdur, Isparta, Antalya
 • AYBOĞA, H. (2001). Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek-Etiği-Ahlakı, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ege Akademik Bakış Dergisi, 2 (2), 28-44.
 • AYDIN, İ. (2016). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, 7. Baskı, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ÇİÇEK vd. (2013), Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Bakış Açıları: Kırklareli İlinde Bir Araştırma, Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 1-20.
 • ERGÜN H. GÜL, K. (2005), Muhasebe Mesleği Etik Kuralları ve Bu Kuralların Meslek Mensuplarınca Algılanışı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 25, 114-154.
 • GÜL, H. (2016), İş ve Çalışma Yaşamında Etik ve Ahlakla İlgili Kavramlar Üzerine Bir Tartışma, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(36), 522-535.
 • GÜREDİN, E. (1997). Denetçinin Meslek Ahlakı, Standartlar ve Uygulamadan Örnekler, III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlaki ISMMO Yayınları, No:20.
 • KALAYCI, Ş. (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • KUTLU, H. A. (2008), Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(2), 143-170.
 • MINTZ, M. S. (1997). Cases in Accounting Ethics and Professionalism, Third Edition, Boston, IrwinMcGraw-Hill.
 • MiLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2016), Meslek Ahlakı ve Ahilik, Ankara. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Etkili%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf. Erişim: 03.12.2017.
 • OTLU, F. (1999). Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakının Yeri ve Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4, 125-142.
 • SAKARYA, Ş. KARA S. (2010), Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 57-72.
 • SELİMOĞLU S. K., (1997), Muhasebe Meslek Ahlakı (Etik), archive.ismmmo.org.tr/docs/.../03.../03-1SEVALKARDES.doc, Erişim: 28.11.2017.
 • TÜRKÇE SÖZLÜK, (2011). Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • YILDIZ, G. (2010) Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, 155-178.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3521-0150
Author: Ali APALI (Primary Author)
Institution: Mehmet Akif Ersoy University Turkey
Country: Turkey


Author: Yasemin APALI

Dates

Publication Date: July 21, 2018

Bibtex @research article { hititsosbil410509, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {83 - 98}, doi = {10.17218/hititsosbil.410509}, title = {MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {APALI, Ali and APALI, Yasemin} }
APA APALI, A , APALI, Y . (2018). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 83-98. DOI: 10.17218/hititsosbil.410509
MLA APALI, A , APALI, Y . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 83-98 <http://dergipark.org.tr/hititsosbil/issue/38196/410509>
Chicago APALI, A , APALI, Y . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 83-98
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ AU - Ali APALI , Yasemin APALI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.410509 DO - 10.17218/hititsosbil.410509 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 98 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.410509 UR - https://doi.org/10.17218/hititsosbil.410509 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit University Journal of Social Sciences Institute MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ %A Ali APALI , Yasemin APALI %T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.410509 %U 10.17218/hititsosbil.410509
ISNAD APALI, Ali , APALI, Yasemin . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (July 2018): 83-98. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.410509
AMA APALI A , APALI Y . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 83-98.
Vancouver APALI A , APALI Y . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 98-83.