Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 831 - 846 2018-10-30

BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU

Alimurat AKTEMUR [1]

85 150

               Özet

İstiklaliyet caddesi’nde yer alan 1870 tarihli Belediye Binasının mimarı aslen Polonyalı olan İ.V. Goslavski’dir.

Meclis Binası, Belediye Binası gibi adlarla anılan bu yapı, genel olarak değerlendirildiğinde, Neo-Barok ve Art-Nouveau üsluplarında ve XIX. yüzyılda Bakü’ye hakim olmaya başlayan Avrupai tarzda yapıldığı görülür.

Pencere alınlıklarındaki kabartma şeklinde işlenmiş armaların ikonografisine genel olarak baktığımızda; sağlık ve tıbbın,  işgücü ve üretimin, eğitim ve ilmi araştırmaların, dünyayı ilmi araştırmalarla tanımanın, doğanın önemine vurgu yapıldığı, tüm bunların insan yaşamı ve medeniyeti için vazgeçilmez olduğunun üzerinde durulduğu görülür.

Anahtar Kelimeler: Bakü, Belediye Binası, Arma, İkonografi

Bakü
  • KaynakçaAktemur,A.M., “Art Nouveau Üslubunun Önemli Bir Temsilcisi: Ziraat Bankası İstanbul-Karaköy Şubesi Hizmet Binası”,Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.XIX, Erzurum 2007,s.1-22.Aktemur, A.M., “Tarihi Frej Apartmanı’nın Cephe Düzenlemesi”, Türk Kültürü Araştırmaları Armağan Dizisi,Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ankara 2013, s.81- 92.Aktemur,A.M., Batı Etkisinin Türk Mimarisine Yansıyış Süreci ve İstanbul – Karaköy’deki Avrupa Tarzı Sivil Mimari, Erzurum 2009.Aktemur,A.M., Bakü’deki Avrupa Tarzı Sivil Mimarlık Örneklerinde Cephe Düzeni,Erzurum 2016.Aslanoğlu, İ., “Sanat ve Mimarlıkta Art Nouveau Akımı”, Yeni Boyut, No:1/3, Ankara 1982, s. 17-23.Barilleri, D.-Godoli, E., İstanbul 1900: Art Nouveau Mimarisi ve İç Mekanları, (Çev. A.Ataöv), İstanbul 1997.Bozkurt, N., Sanat ve Estetik Kuramları,Bursa 2004.Durudoğan, S., XIX. Yüzyılda Pera/Beyoğlu’nun Ekonomik, Kültürel ve Politik Yapısının Mimariye Etkileri, (İ.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 1998.Nicoletti, M., Art Nouveau in Italy The Anti Rationalist Art Nouveau Architecture and Desing, Londra 1973.Özakpınar, Y., Kültür Değişmeleri ve Batılılaşma Meselesi, İstanbul 2003.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2619-9017
Author: Alimurat AKTEMUR (Primary Author)
Institution: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @other { hititsosbil459756, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {831 - 846}, doi = {10.17218/hititsosbil.459756}, title = {BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU}, key = {cite}, author = {AKTEMUR, Alimurat} }
APA AKTEMUR, A . (2018). BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2), 831-846. DOI: 10.17218/hititsosbil.459756
MLA AKTEMUR, A . "BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 831-846 <http://dergipark.org.tr/hititsosbil/issue/39366/459756>
Chicago AKTEMUR, A . "BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 831-846
RIS TY - JOUR T1 - BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU AU - Alimurat AKTEMUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.459756 DO - 10.17218/hititsosbil.459756 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 831 EP - 846 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.459756 UR - https://doi.org/10.17218/hititsosbil.459756 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit University Journal of Social Sciences Institute BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU %A Alimurat AKTEMUR %T BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17218/hititsosbil.459756 %U 10.17218/hititsosbil.459756
ISNAD AKTEMUR, Alimurat . "BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (October 2018): 831-846. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.459756