Aim

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)  2014 yılından bu yana çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Derginin öncelikli amacı sağlık bilimleri (fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik, ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamaktır. Dergi ayrıca farklı kültürlerden ve toplumlardan gelen bilginin, yeni gelişmelerin ve uygulamaların paylaşımını sağlar.

Scope

Dergide sağlık bilimleri ve mesleklerinin tüm alanlarını kapsayan, bilimsel özgün araştırma, makale ve derleme yazılarına yer verilir.  Dergi yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporları, bilimsel ve mesleki seminerlerde sunulan bildirileri, araştırma özetlerini, kitap tanıtımlarını ve çevirileri yayınlar. (http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhsp/issue/archive)