Year 2018, Volume 38, Issue 2, Pages 53 - 57 2018-06-15

A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association

Elif Ulutaş Deniz [1] , Bilge Sözen Şahne [2] , Selen Yeğenoğlu [3]

44 172

ABSTRACT

Organizing in terms of professional side of the pharmacists, one of the health

professional groups which is one of the closest to society, is important for providing

professional development, protecting the professional rights, and increasing the quality

of the services they provide. At this point, Turkish Pharmacists Association (TPA),

which is the professional national organization of pharmacists, has important duties. In

this research, in which TPA’s activities and its history are examined, the literature has

been searched to reach the related information and presented information obtained. At

the same time, data resulting from in-depth interview with Pharmacist Erdogan Colak,

who is the President of the 40th Term, in 11 August 2017 are provided in detail.

Keywords: Pharmacist(s), ethics, professional association, history, Turkish Pharmacists’

Association

ÖZET

Topluma en yakın sağlık meslek gruplarından biri olan eczacıların mesleki yönden

örgütlenmeleri, gerek mesleki ilerlemenin sağlanması, gerek meslek haklarının

korunması, gerekse sundukları hizmetlerinin kalitesinin artması açısından önemlidir.

Bu noktada, eczacıların meslek örgütü olan, Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) önemli

görevler düşmektedir. TEB’in yürüttüğü çalışmalar ve tarihçesinin incelendiği bu

araştırmada, söz konusu bilgilere ulaşmak için, literatür taraması yapılmış ve elde

edilen bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda, 40. Dönem Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak

ile 11 Ağustos 2017’de yapılan derinlemesine görüşme verileri, detaylı bir şekilde

sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Eczacı(lar), etik, mesleki kuruluş, tarihçe, Türk Eczacıları Birliği

Pharmacist(s), ethics, professional association, history
 • 1. Can N: Örgütlenme Gereksinimi ve Önemi. Eğitim ve Bilim 2002, 27(125):74-78.
 • 2. Gruen TW, Summers JO, Acito F: Relationship Marketing Activities, Commitment, and Membership Behaviors in Professional Associations. J Mark 2000, 64(3):34-49. doi:10.1509/jmkg.64.3.34.18030.
 • 3. Kıran B: Meslek Örgütlerinin Önemi ve Seçimler. Eczacının Sesi. Available from: http://eczacininsesi.com/index. php?yon=ozgur& id=662. Published 2013. Accessed August 28, 2017.
 • 4. TEB. Turkish Pharmacists ’ Association. Available from: http://www. teb.org.tr/content/19/Turkish-Pharmacists-Association. Accessed August 3, 2017.
 • 5. TEB. Türk Eczacıları Birliği - Vizyon-Misyon. Available from: http:// www.teb.org.tr/content/41/Vizyon-Misyon. Accessed September 7, 2017.
 • 6. TEB. Çoğulcu Demokraside Meslek Örgütleri. Available from: http:// www.teb.org.tr/content/6/Çoğulcu Demokraside Meslek Örgütleri. Accessed August 28, 2017.
 • 7. Berber MS: Demokratik Kitle Örgütü Olarak Türk Tabipleri Birliği. Türk Kütüphaneciliği 2009, 23(4):894-901.
 • 8. Mat A: Cemiyet-i Eczaciyan Der Asitane-i Aliye’den Türk Eczacıları Birliği’ne. In: Bir Kurumun Öyküsü. Ankara:TEB; 2006.
 • 9. Baylav N: Eczacılık Tarihi. İstanbul: Yörük Matbaası; 1968.
 • 10. Şehsuvaroğlu BN. Eczacılık Tarihi Dersleri. İstanbul: Hüsnütabiat Matbaası; 1970.
 • 11. Baytop T: Türk Eczacılık Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3358, Eczacılık Fak. No. 47; 1985.
 • 12. Erichsen R: Scientific Research and Science Policy in Turkey. Cah d’Etudes sur la Méditerranée Orient le monde Turco-Iranien 1998, 25:1-21.
 • 13. Türk Eczacıları Birliği Kanunu.; 1956. Available from: http://www. mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6643.pdf Accessed August 4, 2017.
 • 14. Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği.; 1995. Available from: http:// www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKoVolume 38 / Number 2 / July 2018 / pp. 53-57 57 Ulutaş Deniz E. et al Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy d=7.5.6264&MevzuatIliski=0&- sourceXmlSearch= Accessed August 27, 2017.
 • 15. Griffenhagen G: Signs and Signboards of the Pharmacy. Pharm Hist 1990, 32(1):12-21.
 • 16. Yıldırım G, Kadıoğlu S: Etik ve Tıp Etiği Kavramları. C Ü Tıp Fakültesi Derg 2007, 29(2):7-12.
 • 17. İşgüden B, Çabuk A: Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerine Etkileri. Balıkesir Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Dergi 2006, 9(16):59-86.
 • 18. Yağtu Ş: Eczacılık Deontolojisi (Meslek ahlakı ve Adabı). Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları; Ankara,1968.
 • 19. Kıran B, Mandıracıoğlu A: Deontolojik Suçların İzmir Eczacı Odası Onur Kurulu ve Türk Eczacıları Birliği Yüksek Onur Kurulu’nda Yargılama Süreçleri ve Buna Etkili Faktörlerin Saptanması. Ankara Eczac Fakültesi Derg 2009, 38(4):285-303.
 • 20. Ecz. Erdoğan Çolak ile Derinlemesine Görüşme.
 • 21. Vural BA, Çoşkun G: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eti̇k. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektron Derg 2011, 1:61-87.
 • 22. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği.; 1997. Available from: https://www.teb.org.tr/content/2/Yardımlaşma-Sandığı. Accessed August 28, 2017.
 • 23. Available from: http://www.rehbereczanem.com Accessed August 28, 2017.
Primary Language en
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Elif Ulutaş Deniz (Primary Author)
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Author: Bilge Sözen Şahne
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Author: Selen Yeğenoğlu
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 15, 2018

Bibtex @research article { hujpharm500279, journal = {Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy}, issn = {}, eissn = {2458-8806}, address = {Hacettepe University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {53 - 57}, doi = {}, title = {A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association}, key = {cite}, author = {Ulutaş Deniz, Elif and Sözen Şahne, Bilge and Yeğenoğlu, Selen} }
APA Ulutaş Deniz, E , Sözen Şahne, B , Yeğenoğlu, S . (2018). A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 38 (2), 53-57. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hujpharm/issue/41389/500279
MLA Ulutaş Deniz, E , Sözen Şahne, B , Yeğenoğlu, S . "A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association". Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 38 (2018): 53-57 <http://dergipark.org.tr/hujpharm/issue/41389/500279>
Chicago Ulutaş Deniz, E , Sözen Şahne, B , Yeğenoğlu, S . "A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association". Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 38 (2018): 53-57
RIS TY - JOUR T1 - A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association AU - Elif Ulutaş Deniz , Bilge Sözen Şahne , Selen Yeğenoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 57 VL - 38 IS - 2 SN - -2458-8806 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association %A Elif Ulutaş Deniz , Bilge Sözen Şahne , Selen Yeğenoğlu %T A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association %D 2018 %J Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy %P -2458-8806 %V 38 %N 2 %R %U
ISNAD Ulutaş Deniz, Elif , Sözen Şahne, Bilge , Yeğenoğlu, Selen . "A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association". Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 38 / 2 (June 2018): 53-57.
AMA Ulutaş Deniz E , Sözen Şahne B , Yeğenoğlu S . A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association. hujpharm. 2018; 38(2): 53-57.
Vancouver Ulutaş Deniz E , Sözen Şahne B , Yeğenoğlu S . A Qualitative Study with the Turkish Pharmacists’ Association Chairman on the History and Activities of Turkish Pharmacists’ Association. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy. 2018; 38(2): 57-53.