Year 2014, Volume 2, Issue 3, Pages 15 - 26 2014-06-01

GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

Cumhur ASLAN [1] , Olgun BİLR [2]

705 763

Cumhuriyet dönemi modernleşme deneyimi farklı açılardan incelenip, yorumlanabilecek tarihsel ve toplumsal bir olgudur. Bir süreç olarak cumhuriyet modernleşmesi süreklilik ve kopuş perspektiflerinden ele alınmış, değişme, evrim, kırılma, çatışma, devrim vb. kavramlar bu süreci açıklayabilmek adına yoğun olarak kullanılmıştır. Tüm bu yaklaşımların yansımalarına belli ölçülerde erken cumhuriyet dönemini bir canlı tarih olarak yaşayan ve biyografik olarak kaydeden aydınların dünya görüşlerinde, siyasal ve politik tercihlerinde rastlamak mümkündür. Bu aydınlardan biri de Cumhuriyet döneminin geniş bir tarihini siyasal önderler üzerinden yazan Şevket Süreyya Aydemir’dir. Türk düşün hayatı içerisinde önemli bir yeri olan Şevket Süreyya Aydemir, farklı zamanlarda içerisinde bulunduğu TKP, Kadro Dergisi ve Yön Dergisi gibi politik parti ve düşün odakları nedeniyle ilginç bir aydın/ideolog portresi sunmaktadır. Diğer yandan hem dönemin önemli siyasi liderlerinin biyografilerini hem de kendi otobiyografisini kaleme alması, yaşadığı döneme ilişkin tanıklıklarını aktarmış olması, Aydemir’in bu sürecin analizine birinci elden ve önemli bir katkı sunmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışma hem biyografik hem de otobiyografik bir tarihçi olarak Şevket Süreyya Aydemir’in düşünsel/politik değişim ve farklılaşma parametrelerini incelemeyi amaçlarken, aynı zamanda bu parametreler çerçevesinde Şevket Süreyya’nın Cumhuriyetle birlikte bir değişme süreci içerisine giren Türkiye toplumuna yönelik bakışını tartışmaktadır. Bu çerçevede, Turancılıktan, sosyalizme ve oradan Kemalizm’e evrilen düşünsel evrim halkaları içerisinde Türkiye toplumunun sorunları karşısında getirmiş olduğu çözüm önerileri ele alınacak ve Türkiye’nin düşünsel iklimi içerisine yerleştirilmeye çalışılacaktır.
Kemalizm, Halkçılık, Korporatizm, Dayanışmacılık, Sol Kemalizm, Sosyalizm
 • Aydemir, Ş. S. (1971). Suyu Arayan Adam. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aydemir, Ş. S. (1986). İnkılâp ve Kadro. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aydemir, Ş. S. (1990). Toprak Uyanırsa. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aydemir, Ş. S. (1997). Lider ve Demagog. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aydın, S. (2008). Sosyalizm ve Milliyetçilik: Galiyefizmden Kemalizme Türkiye’de
 • Üçüncü Yol Arayışları, Tanıl Bora (Ed.). Milliyetçilik, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 4. İstanbul: İletişim Yayınları, ss.438-482. Çulhaoğlu, M. (1998). Şevket Süreyya Aydemir: Suyu Ararken Yolunu Yitiren Adam,
 • Toplum ve Bilim, Güz, (78), 92-107. Erdoğan, N. (1998). Demokratik Soldan Devrimci Yol’a: 1970’lerde Sol Popülizm Üzerine
 • Notlar. Toplum ve Bilim, Güz, (78), 22-37. Ergun, Doğan. (1991). Türk Birey Kuramına Giriş. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Georgeon, F. (2008). Türk Milliyetçiliği Üzerine Düşünceler: Suyu Arayan
 • Adam’ı Yeniden Okumak, Tanıl Bora (Ed.). Milliyetçilik, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, IV, 23-36. İstanbul: İletişim Yayınları. Kaçmazoğlu, H. B. (1995). Türkiye'de Siyasal Fikir Hareketleri. İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Mardin, Ş. (1990). Siyasal ve Sosyal Bilimler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdemir, H. (1986). Yön Hareketi. Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Parla, Taha. (2001). Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Toprak, Z. (1980). Türkiye'de Korporatizmin Doğuşu. Toplum ve Bilim, (12), 41-49.
 • Tütengil, C. O. (1969). Türkiye'de Köy Sorunu. İstanbul: Kitaş Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2007). Şevket Süreyya Aydemir, Tarih ve Devlet Anlayışı.
 • (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language en
Journal Section Tüm Sayı
Authors

Author: Cumhur ASLAN

Author: Olgun BİLR

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { humanitas101680, journal = {HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-088X}, eissn = {2645-8837}, address = {Namik Kemal University}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {15 - 26}, doi = {10.20304/husbd.33087}, title = {GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR}, key = {cite}, author = {ASLAN, Cumhur and BİLR, Olgun} }
APA ASLAN, C , BİLR, O . (2014). GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 15-26. DOI: 10.20304/husbd.33087
MLA ASLAN, C , BİLR, O . "GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2014): 15-26 <http://dergipark.org.tr/humanitas/issue/7783/101680>
Chicago ASLAN, C , BİLR, O . "GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2014): 15-26
RIS TY - JOUR T1 - GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR AU - Cumhur ASLAN , Olgun BİLR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.20304/husbd.33087 DO - 10.20304/husbd.33087 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 26 VL - 2 IS - 3 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/husbd.33087 UR - https://doi.org/10.20304/husbd.33087 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - International Journal of Social Sciences GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR %A Cumhur ASLAN , Olgun BİLR %T GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR %D 2014 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 2 %N 3 %R doi: 10.20304/husbd.33087 %U 10.20304/husbd.33087
ISNAD ASLAN, Cumhur , BİLR, Olgun . "GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (June 2014): 15-26. https://doi.org/10.20304/husbd.33087
AMA ASLAN C , BİLR O . GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR. Humanitas. 2014; 2(3): 15-26.
Vancouver ASLAN C , BİLR O . GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 2(3): 26-15.