Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisine gönderilecek olan makaleler, aşağıda belirtilen kurallara uyularak yazılmalıdır.

1. Biçim

Ø Sayfa genel boyutu A4 (genişlik 21 cm, yükseklik 29,7 cm) olarak ayarlanmalıdır.

Ø Metnin tamamında yazı karakteri Times New Roman olmalıdır.

Ø Metnin tamamının satır aralığı 1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ø Makalelerin uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir.

Ø APA 6 stiline göre metin sırasıyla Başlık, Özet, Giriş, Yöntem, Sonuçlar, Tartışma, Kaynakça, Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

 

2. Başlık

Ø İçerikle uyumlu 10-12 sözcüğü geçmeyecek şekilde büyük koyu harflerle olmalıdır.

Ø 12 punto yazılmalıdır.

Ø Sayfa ortasında yer almalı, 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.

Ø Daha önce bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunmuş olduğunuz çalışmaların detaylı bilgilerini ana başlıkta dipnot olarak ekleyiniz.

 

3. Yazar Adı ve Adresleri

Ø Yazar(lar)ın adı küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.

Ø Yazar adı başlığın altında, ortalanmış olarak 12 punto ile yazılmalıdır.

Ø Yazar(lar)ın ünvanı, çalıştığı kurum/birim, haberleşme ve e-posta adresleri dipnot olarak verilmelidir. 

 

4. Öz/ Abstract

Ø Makalenin özetleri 100-150 kelime olmalıdır ve bir paragraftan oluşmalıdır.

Ø Makale hangi dilde yazılmış ise (Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca) ilk özet o dilde olmalıdır.

Ø İngilizce ve Türkçe yazılan makalelerde özetler makalenin birinci sayfasında, başlıktan hemen sonra art arda verilmedir.

Ø Fransızca ve Almanca yazılan makaleler için üç dilde özet yazılmalıdır. Bu durumda, makalenin dilinde olan özet ilk sırada, Türkçe özet hemen altında, İngilizce özet ise makalenin en sonunda, Kaynakçanın ardında yer almalıdır.

Ø Farklı dilde yazılan özetlerin üzerinde makalenin o dildeki başlığı, başlık kurallarına uygun şekilde yer almalıdır.

Ø Özetler için “Öz” başlığı ortalanmış olarak, yazar adının hemen altında verilmeli ve koyu karakterle yazılmalıdır.

Ø Özetler 11 punto yazılmalıdır.

Ø Özet metni sayfa ortasında yer almalı, 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.

Ø Birinci ve ikinci özet arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. 

Anahtar sözcükler

Ø Anahtar sözcükler makale içeriğiyle uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır.

Ø Anahtar sözcükler özetin hemen altında 5 sözcük şeklinde sıralanmalıdır ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Ø Anahtar sözcükler küçük harf ile yazılmalıdır.

Ø Türkçe için “Anahtar Sözcükler”, İngilizce için “Keywords”, Almanca için “Schlüsselwörter”, Fransızca için “Mots-clés” ifadeleri kullanılmalıdır.

Ø Anahtar sözcükler başlığı, özet metininden 1 tab (1,25cm) içeride ve italik yazılmalıdır.

 

5. Ana Metin

Ø Ana metin 12 punto ile Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Ø Ana metinde kenar boşlukları üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.

Ø Metnin tamamının satır aralığı 1,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ø Ana metin sağ 0 cm, sol 0 cm girintili ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Ø Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.

Ø Açıklamalar ve dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.

 

6. Başlıklar

Ø Ana metinde “Giriş” başlığının aralığı önce 6 nk, sonra 3 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yani, ana metin öz bölümünün hemen altından 6 nk boşluk bırakılarak başlamalıdır.

Ø Metinde başlıklar APA 6 formatına uygun şekilde düzenlenmelidir.  Metin içinde başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı APA 6’da 5 düzey olarak ayırt edilmiştir.

Metniniz karmaşık, hacimli ve dolayısıyla alt başlıklandırması çok ise 1.düzey, 2.düzey ve 3.düzey başlıklandırmayı kullanınız. Metniniz çok karmaşık ve alt başlıklandırmaya fazla ihtiyaç duymuyor ise 1.düzey ve 2.düzey başlıklandırma formatını kullanınız.

 

1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük

2. Düzey: Sola Yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük

3. Düzey: Bir tab içeride, kalın, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı

küçük, sonunda nokta var.

4. Düzey: Bir tab içeride, kalın, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı

küçük, sonunda nokta var.

5. Düzey: Bir tab içeride, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı

lüçük, sonunda nokta var.

 

Ø Yukarıda belirtildiği üzere başlık ve alt başlıklarda sayılar ve harfler kullanmayınız.


7. Tablolar

Ø Tablo oluştururken sadece gerekli olan bilgilere yer verilmeli ve bu bilgiler okuyucunun kolaylıkla anlayabileceği şekilde sunulmalıdır.

Ø Tabloda yer alan satır/ sütün başlıkları kısa ve anlaşılır olmalıdır.

Ø Tabloların şekilsel formatı APA 6 stiline uygun olmalıdır.

Ø Tabloların her birine numara verilmeli, 12 punto ile yazılmalıdır. Örnek: Tablo 1, Tablo 2…

Ø Tabloların başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük geri kalan kısmı küçük olacak şekilde italik olarak 12 punto ile yazılmalıdır.

Ø Tabloların içindeki yazıların boyutu 10 ile 12 punto arasında olmalıdır.

Ø Tablolar Word tablo özellikleri kullanılarak oluşturulmalıdır.

 

 

Örnek tablolar aşağıda verilmiştir:

 

Tablo 3
Araştırmada Kullanılan Yayın Türü Sınıflaması

Yayın türü

İçerik

Kitap

Kitap, teknik rapor, bildiri kitabı

Dergi

Bilimsel dergi, popüler dergi, gazete

Elektronik yayın

Websites, blog, tez

Diğer yayınlar

Yayımlanmamış makale, görüşme, arşiv belgesi

 

Tablo 5
Atıf Yapılan Kaynakların Yayın Türüne Göre Dağılımı

Yayın türü sınıflaması

N

%

Kitap

6.083

42.1

Dergi

5.646

39.1

Elektronik yayın

1.726

12.0

Diğer yayınlar

372

4.2

Tez

600

2.6

Toplam

14.359

100,0

 

8. Şekiller

Ø Grafikler, çizelgeler, haritalar, çizimler, fotoğraflar şekil olarak nitelendirilmektedir.

Ø Şekil kolay anlaşılır ve okunabilir olmalı, şekil elemanları görünebilir büyüklükte olmalıdır.

Ø Şeklin içindeki yazılar puntosu 10 ile 12 arasında olmalıdır.

Ø Şekillerin her birine numara verilerek nokta ile sonlandırılmalıdır. 12 punto ile yazılmalıdır. Örneğin;
            Şekil 2. Scientometrics dergisinin Journal Citation Reports 2014 yılı atıf değerleri

Ø Şekillerin başlıkları, ilk kelimenin ilk harfi büyük geri kalan kısmı küçük olacak şekilde 12 punto ile yazılmalıdır.

 

Örnek şekiller aşağıda verilmiştir.Şekil 1. Dünya bütünü ve işleyişini tanımlayan yer sistemi ve bileşenleri modeli 

 

Şekil 2. Humanitas Dergisi Nisan ayı makale görüntülenme grafiği

 Şekil 3. Humanitas Dergisi 2017 Bahar sayısı kapak resmi9. Metin İçinde Alıntı (Quoting) ve Açımlamak (Paraphrasing)

Ø Metin içinde alıntı yapmak (quoting), bir raporda başka bir araştırmacıya ait fikirlere değiştirilmeden yer verilmesidir. Alıntı yapılırken alıntı yapılan bölüm tırnak içerisinde verilmeli, yazar ismi, yayın yılı, alıntı yapılan materyalin yer aldığı sayfa numarası belirtilmeli, alıntı yapılan bölüm özgün kaynaktan hiç hata yapmadan aktarılmalıdır.

Ø 3 satırı geçen alıntılarda, ana metne göre sadece soldan 1,25 cm girintili olacak şekilde blok hizalama yapılmalı, 11 punto ile yazılmalıdır.

Ø  3 satırı geçmeyen alıntılarda, bu bölüm cümle içerisine dahil edilmelidir ve cümle ortasında ya da sonunda alıntı yapılan bölüme yer verilmelidir. Ancak alıntı yapılan bölüm cümle sonunda yer alıyorsa, bu bölüm tırnak içerisinde verilmelidir ve hemen ardından kaynak belirtilerek nokta konulmalıdır.

 

Örnek (3 satırı geçmeyen alıntı):

Değirmencioğlu ve Demirutku’ya (1999) göre “bilimsel yayınlarda yazarlık hakkı ve sırasının belirlenmesi birçok disiplinde üzerinde daha çok durulan bir konu” (s. 111) olmaya başlamıştır. Bu durumun profesyonelliğin önemli bir parçası olan yayın yapma ve yazar haklarının korunması ile ilgisi olduğu açıktır.

 

Örnek (3 satırı geçen alıntı):

Bu konuya ilişkin bazı araştırmacılar aşağıdaki görüşü savunmaktadırlar:

Bilimsel yayınlarda yazarlık hakkı ve sırasının belirlenmesi birçok disiplinde üzerinde daha çok durulan bir konu haline gelmiştir. Bu eğilimin profesyonel açıdan çok önemli olan yayın yapma ve yazarlık haklarının korunması ile olan ilişkisi açıktır. Ancak bu eğilimin görece yeni ve bariz bir nedeni olduğu da söylenilebilir (Değirmencioğlu ve Demirutku, 1999, s. 111).

 

Ø Başka bir araştırmacıya ait fikirlerin yeniden yorumlanması açımlamadır (paraphrasing). Yeniden yorumlama sürecinde de alıntı yapılırken olduğu gibi yazar adı, yayın yılı, sayfa numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

Örnek:

Bilimsel çalışmalarda yazarların haklarının korunması ve yazarlık sıralamasının belirlenmesi, birçok disiplinin üzerinde durduğu bir konudur. Oldukça yeni olduğu söylenilebilecek bu eğilimin yazar haklarının korunması ile ilişkisi açıktır ve bariz bir nedeni olduğu da söylenebilir (Değirmencioğlu ve Demirutku, 1999, s. 111).

 

10. Metin İçinde Kaynak Gösterme

Ø Daha önce yapılmış yayınlarda yer alan ve metin içerisinde kullanılan bilgilere yer verilirken mutlaka fikir sahibi yazarın adı ve araştırmanın yayın yılı metin içerisinde belirtilmeli ve metnin sonundaki kaynakça listesinde sunulmalıdır.

Ø Metin içinde kaynak gösterilirken atıf yapılan yayın sahibinin soyadı ve yayının tarihi iki şekilde gösterilebilir.

Ø İlk seçenek, yazarın soyadına ve araştırmanın yayın tarihine metin içerisinde yer verilmesidir (metin içinde kaynak gösterme)dir:

Örnek:
            Walsh (1998), aile yılmazlığını, ailenin başa çıkma ve fonksiyonel bir birlik olarak aktarmaktadır.

Ø İkinci seçenek ise, metin içinde cümlenin tamamlanıp ardından ilgili bulguya ait kaynağın gösterilmesidir (parantez içinde kaynak gösterme).

Örnek:

            İlişki içerisinde özgünlük, dürüstlük, kişinin tam olarak kendisini açmasıdır (Lopez ve Rice, 2006).

Ø   Aynı yazara ait ve aynı yılda yayınlanmış iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir:

(Freud, 1925a),

(Freud, 1925b)

Ø   İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynapa gönderme yapılıyorsa "ve" yerine "and" ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa "and" yerine "ve" ifadesi kullanılmalıdır.

Ø   Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örneğin:
(Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)Atıfın Şekli

Metin içinde kaynak ilk defa belirtilirken

Metin İçinde Aynı Kaynak

Tekrar Belirtilirken

Parantez İçinde Kaynak

İlk Defa Belirtilirken

Parantez İçinde Aynı Kaynak

Tekrar Belirtilirken

Bir yazarlı

Freud (1925)

Freud (1925)

(Freud, 1925, s.3)

(Freud, 1925, s.3)

İki yazarlı

Walker ve Allen

(2004)

Walker ve Allen

(2004

(Walker ve Allen,

2004, s. 15)

(Walker ve Allen, 2004,

s. 15)

Üç, Dört, Beş  yazarlı

Walker, Allen, Bradley,

Ramirez, ve Soo (2018)

Walker ve ark. (2018)

(Walker, Allen, Bradley,

Ramirez, ve Soo, 2018. s. 27)

(Walker ve ark., 2018, s.

27)

Altı veya daha fazla yazarlı

Wasserstein ve ark. (2005)

Wasserstein ve ark. (2005)

(Wasserstein ve ark., 2005, s. 3)

(Wasserstein ve ark., 2005, s. 3)

Kurum veya Grupların

Yazar Olduğu Çalışma

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
(ASPB, 2017)

ASPB (2017)

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2017,

s. 5)

(ASPB, 2017, s. 5)

 
11. Kaynakça

Ø Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir.

Ø Metinde geçen tüm kaynaklar Kaynakçada yer almalıdır.

Ø Kaynakça yazımında APA 6 stili kullanılmalıdır.

Ø Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadını temel alarak alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır.

Ø Kaynakça bölümünde yer alan kaynaklar 1.5 aralıklı ve asılı girintili şekilde verilmelidir.

Ø Metin içinde aynı yazara ait birden fazla atıf yer alıyorsa eserlerin yayın yılına göre sıralama yapılır, yılı erken olan yayın önce yazılır:

Cruise, T. (2003)

Cruise, T. (2005)

Ø Metin içinde aynı yazara ait birden fazla atıf yer alıyorsa ve bazı yayınlara farklı yazarlar da eşlik ediyorsa, yayın yılı gözetilmeksizin önce yazarın tek başına yaptığı yayına yer verilir.

Marcus, K. (2003)

Marcus, K., Allain, D. ve Espan S. (1998)

Ø Kaynakçada belirtilen kurum/grup isimleri kısaltma olarak değil açık olarak verilmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü (1997)


Süreli Yayınlar

Ø Süreli yayınlara kaynakça bölümünde yer verilirken uygulanması gereken genel format aşağıdaki gibidir:

Yazar, Y. Y., Yazar, Y. Y., Yazar, Y. Y. ve Yazar, Y. Y. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Tek Yazarlı Makale

Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.

Işın, G. (2003). Savaş - barış ve Alfred Nobel. Pivolka, 1(10), 9-12.

İki Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreliyayının sayısı), Sayfa aralığı.

Özkaptan, C. ve Tekinalp, O. (2003). Uzay uygulamalarında küçük uyduların yeri ve maliyet etkenleri. Pivolka, 1(7), 3-13.

Üç- Yedi Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.

Ergezer, H., Dikmen, M. ve Özdemir, E. (2003). Yapay sinir ağları ve tanıma sistemleri. Pivolka, 1(4), 14-17.


Kitaplar

Ø Kitaplara kaynakça bölümünde yer verilirken uygulanması gereken genel yazım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Yazar, Y. Y. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi

Yazar, Y. Y. (Yıl). Kitabın adı. Kitabın ya da kitap bölümünün yer aldığı internet sitesi.

Editör, E. E. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.

Örnekler

Tek Yazarlı Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

İki Yazarlı Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl).   Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

İşcan Ö. F. ve Naktiyok, A. (2005). Dijital Çağ Örgütleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Kitap Bölümü

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Basım yeri: Yayınevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı) içinde (s. 49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

Çeviri Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.) Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi)

Hellman, H. (2001). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. (F. Baytok, Çev.). Ankara: Tübitak. (Orijinal çalışma basım tarihi 1972).

Editörlü Kitap

Birinci editörün soyadı, Birinci editörün adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, İkinci editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (Ed.). (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.


İnternet Kaynakları

Süreli Yayınlar

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma tarihi). Makalenin adı. Yayının Adı, Cilt(Sayı), Sayfa aralığı. Araştırma Tarihi, İnternet adresi

İlbaş, Ç. (2004). Siber dünyanın bombacıları. Pivolka, 3(13), 5-6. 24 Eylül 2004, http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.html

Veri Tabanından Alınan Dergi Makalesi

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Yayının Adı, Cilt(sayı), sayfa aralığı. Alınma tarihi, Veri tabanının adı.

Eldogan, D. ve Barışkın, E. (2014). Erken dönem uyumsuz şema alanları ve sosyal fobi belirtileri: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü var mı? Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 108-115. 19 Ağustos 2015, JSTOR.

Çevrimiçi (Online) Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. İnternet sitesi

Özsoysal, F. (2002). Tiyatro metinlerinde alımlama ve metin stratejileri. http://www.altkitap.com/kitap.asp?kitapid=16

Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi

Belgenin başlığı. (t.b.). Belgenin yer aldığı kaynak. İnternet adresi

Diyet ve diyabetle ilişkili gerçek nedir? (t.b.). Diyabet ve Beslenme. http://www.turkdiab.org/page.aspx?u=80&s=89

Resmi Yayınlar

Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). Basım Yeri: Yayın Evi.

Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). İnternet adresi

TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2007). Stratejik plan 2007 - 2011 (Yayın no. 3052). Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

Tezler

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi / Yayınlanmamış doktora tezi). Üniversitenin adı, Üniversitenin Bulunduğu Şehir.

Ayık, H. (2000). Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.


Bilimsel Toplantı ve Sempozyum

Sözlü Sunum

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözlü sunumun adı. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir.

Yeşilyaprak, B. ve Kısaç, İ. (2000, Ekim). Marmara Bölgesi Depremleri Sonrası Stres Tepkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Poster Sunumu

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Poster sunumun adı. (Poster). Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir.

Aslankara, M., Kayacılar, C., Zengin, A., Ocak, H. ve Nurten, A. (2011, Nisan). Sıçanların farklı östral evrelerinde uygulanan akut kuyruk şoku stresinin teta dalgaları üzerine etkisi. (Poster). 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul


Radyo ve Televizyon Programları

Film

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı), Özakman, T. (Senarist) ve Öztan, Z. (Yönetmen). (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu.

Radyo ve Televizyon Programı: Berki, T. (Yapımcı). (08 Mart 2006). Promenad [Radyo Programı]. Ankara: Radyo Hacettepe


Müzik ve Sahne Sanatları

Konser/Resital

Erkin, U. C. Piyano Sonatı. T. Berki. Ankara: Bilkent Konser Salonu. (09 Nisan 2006).

Opera

Puccini, G. Gianni Schichi (Libretto: G. Forzano). Yönetmen: R. Simone, Başrol: C. Guelfi ve D. Dessi, Orkestra Şefi: G. Gelmetti. Roma: Teatro della Opera. (22 Ocak 2002).

Bale

Kınıklı, Ö. Giriş, Gelişme, Sonuç. Başrol: Ö. Kınıklı. Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. (15 Nisan 2006).


Tiyatro

Shakespeare, W., Hamlet. Yönetmen: J. Gielgud, Başrol: R. Burton. Boston: Shubert Theatre. (04 Mart 1964). 301


Müzik Yapıtı

Beethoven, L. v. (1812). Symphony, No. 7 in A, Opus 92. New York: Dover. (1998).

Erkin, U. C. (1932). Keman ve Piyano İçin Improvisation. Ankara: Devlet Konservatuvarı. (1958).


Müzik Kaydı

Erkin, U. C. (1995). Altı Prelüd [V. Erman]. Ulvi Cemal Erkin: Complete works for piano solo [CD]. Avusturya: Hungaroton Classic. (1994).


Plastik Sanatlar

Kişisel Sergi

Misman, H., Resim Sergisi. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (03-31 Mart 2006)


Karma Sergi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (20-30 Nisan 2006).


Sanat Yapıtı

Koleksiyon ya da Müzelerde

Sayın, Z. (2003). Esinti [Grafik]. Francavilla al Mare, Italya: Michetti Müzesi.


Yayınlarda

İzer, Z. F. (1986). Balkondan Susamlar [Resim]. S. M. Erinç. Zeki Faik İzer: 1905-1988 (s. 175). Ankara: Türkiye Halk Bankası. (1990)

 

 

BİÇİM KURALLARI ÖZET TABLOSU

Ana Başlık Boyutu

12 pt, ortalanmış, kalın,büyük

Ana Başlık Girintisi

Sağdan- Soldan 1,25 cm

Kağıt Boyutu

21 x 29,7 cm

Ana Metin Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

2,5 cm

Sol Kenar Boşluk

2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk

2,5 cm

İlk satır girinti

1,25 cm

Yazı Tipi

Times New Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Normal Metin Boyutu

12 pt

Paragraf Aralığı

3 nk

Satır Aralığı

1,5 cm

Dipnot Metni Boyutu

10 pt

Alıntı Metni Boyutu

11 pt

Alıntı Kenar Boşlukları

Soldan 1,25 cm

Özet Yazı Tipi

Times New Roman

Özet Yazı Tipi Stili

Normal

Özet Kenar Boşlukları

Sağdan- Soldan 1,25 cm

Özet Metin Boyutu

11 pt

Özet Başlığı

12 pt, ortalanmış, kalın