Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 75 - 86 2018-09-30

AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Pervin Güzelyüz [1] , Turgay Altınbilek [2] , Seda Saka [3] , Melek Güneş Yavuzer [4]

136 180

Amaç: Çalışmamızda amatör futbolcularda en sık gözlenen yaralanmaların ve bu yaralanmaların teşhis ve tedavisinde tercih edilen yöntemlerin dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:  Gözlemsel, retrospektif tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada OrtoSpor Spor Sakatlıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 2009-2011 yılları arasında başvuran 513 amatör erkek futbolcunun hasta dosyaları taranmıştır.  Hasta dosyalarından yaş, boy, kilo, sigara kullanımı, yaralanma sayısı, yaralanma bölgesi, yaralanma nedeni ve uygulanan tedavi yöntemleri verileri kaydedilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 23.2 ± 4.9 yıl olan örneklemde yaralanma türleri incelendiğinde, strain (%29), sprain (%24.4) ve tendon yaralanmalarının (%12.1) en sık yaralanmalar olduğu gözlenmiştir. Diz (%47.3), ayak bileği (%24.3) ve kalçanın (%20.6) en sık yaralanan bölgeleri oluşturduğu ve en sık yaralanmanın alt ekstremitede gözlendiği belirlenmiştir. Yaralanma teşhisinde en sık tercih edilen yöntemin klinik değerlendirme (%61) olduğu belirlenmiştir. Tedavi yöntemi olarak en sık medikal tedavi ve istirahat (%47.4), takiben fizik tedavi uygulamalarının (%47) tercih edildiği görülmüştür.

Sonuç: Çalışmamızda, amatör futbolcularda en sık gözlenen yaralanmaların alt ekstremitede ve strain türünde olduğu, en fazla klinik değerlendirme ile yaralanma teşhisi konulduğu ve medikal tedavi ve istirahatin en sık tercih edilen tedavi yöntemi olarak seçildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Futbol, spor yaralanmaları
  • 1. van Beijsterveldt AM, van de Port IG, Krist MR, Schmikli SL, Stubbe JH, Frederiks JE, et al. Effectiveness of an injury prevention programme for adult male amateur soccer players: a cluster-randomised controlled trial. British journal of sports medicine. 2012;46(16):1114-8.2. Faruk Yamaner Oİ, Abdullah Güllü, Dursun Güler, Mustafa Gümüş, Cem, Tevfik Akalın AK. Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Alt Ekstremite Yaralanmalarının Araştırılması. Genel Tıp Dergisi. 2009;19(3):105-12.3. Bülent BAYRAKTAR İY. Yumuşak Doku Yaralanmaları, İyileşme Süreci ve Tedavi Yaklaşımları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2005;3(7):60-7.4. Zelyurt MK. Amatör Futbolcular Gerçekten Amatör Mü?: Amatör Futbolun ProfesyonelleĢme Eğilimi Üstüne Bir AraĢtırma. International Journal of Human Sciences. 2014.5. Ergen E. Spor Hekimliği, Sporda Sağlık Sorunları ve Sakatlıklar 1986.6. Schmidt-Olsen S, Jorgensen U, Kaalund S, Sorensen J. Injuries among young soccer players. The American journal of sports medicine. 1991;19(3):273-5.7. Grzegorz Adamczyk uL. Epidemiology of Football –Related Injuries Part 1. Acta Clinica 2002;2:236-50.8. Stubbe JH, van Beijsterveldt AM, van der Knaap S, Stege J, Verhagen EA, van Mechelen W, et al. Injuries in professional male soccer players in the Netherlands: a prospective cohort study. Journal of athletic training. 2015;50(2):211-6.9. Chomiak J, Junge A, Peterson L, Dvorak J. Severe injuries in football players. Influencing factors. The American journal of sports medicine. 2000;28(5 Suppl):S58-68.10. Young Sul Yoon MC, Dong Won Shin. Football Injuries at Asian Tournaments. The American Journal of Sports Medicine. 2004;32(36):436-41.11. Walden M, Hagglund M, Ekstrand J. Injuries in Swedish elite football--a prospective study on injury definitions, risk for injury and injury pattern during 2001. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2005;15(2):118-25.12. Inklaar H, Bol E, Schmikli SL, Mosterd WL. Injuries in male soccer players: team risk analysis. International journal of sports medicine. 1996;17(3):229-34.13. Woods C, Hawkins R, Hulse M, Hodson A. The Football Association Medical Research Programme: an audit of injuries in professional football-analysis of preseason injuries. British journal of sports medicine. 2002;36(6):436-41; discussion 41.14. Hawkins RD, Hulse MA, Wilkinson C, Hodson A, Gibson M. The association football medical research programme: an audit of injuries in professional football. British journal of sports medicine. 2001;35(1):43-7.15. Hasçelik Z. Spor Hastalıkları Nasıl Engellenebilir? Ankara: GSGM Yayınları; 1990.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Pervin Güzelyüz
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Turgay Altınbilek
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6920-4357
Author: Seda Saka (Primary Author)
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Melek Güneş Yavuzer
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date: April 27, 2018
Acceptance Date: August 8, 2018
Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { husagbilder419152, journal = {Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2618-625X}, address = {HALİÇ ÜNİVERSİTESİ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {75 - 86}, doi = {}, title = {AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Güzelyüz, Pervin and Altınbilek, Turgay and Saka, Seda and Yavuzer, Melek Güneş} }
APA Güzelyüz, P , Altınbilek, T , Saka, S , Yavuzer, M . (2018). AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (1), 75-86. Retrieved from http://dergipark.org.tr/husagbilder/issue/39630/419152
MLA Güzelyüz, P , Altınbilek, T , Saka, S , Yavuzer, M . "AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 75-86 <http://dergipark.org.tr/husagbilder/issue/39630/419152>
Chicago Güzelyüz, P , Altınbilek, T , Saka, S , Yavuzer, M . "AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 75-86
RIS TY - JOUR T1 - AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI AU - Pervin Güzelyüz , Turgay Altınbilek , Seda Saka , Melek Güneş Yavuzer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 86 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-625X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI %A Pervin Güzelyüz , Turgay Altınbilek , Seda Saka , Melek Güneş Yavuzer %T AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2018 %J Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2618-625X- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Güzelyüz, Pervin , Altınbilek, Turgay , Saka, Seda , Yavuzer, Melek Güneş . "AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 / 1 (September 2018): 75-86.
AMA Güzelyüz P , Altınbilek T , Saka S , Yavuzer M . AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 75-86.
Vancouver Güzelyüz P , Altınbilek T , Saka S , Yavuzer M . AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 86-75.