Tanıtım

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

 

İmtiyaz Sahibi / Privilege Owner

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Haliç Üniversitesi Vekil Rektörü

 

Editör / Editor-in-Chief

Prof. Dr. Nur Tunalı

nurtunali@halic.edu.tr

 

Editör Yardımcısı / Associate Editor

Dr. Öğr. Üye. Berrak Yiğit

berrakyigit@halic.edu.tr

 

Editör Asistanı / Assistant Editor

Öğr.Gör. Elif İrem Günaydın

iremgunaydin@halic.edu.tr

 

Editör Asistanı / Assistant Editor

Arş. Gör. Pınar Ödevoğlu

pinarodevoglu@halic.edu.tr

 

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Aysel Pehlivan

Prof. Dr. Necmiye Sabuncu

Prof. Dr. Sami Mengütay

Prof. Dr. Ahmet Feridun Vural

Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer

Yrd. Doç. Dr. H. İlhan Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Leman Kutlu

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Özerson

Yrd. Doç. Dr. Ferimah Yusufi Yılmaz


Kapsam ve Amaç

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Eylül 2018 tarihinden itibaren yılda üç kez yayımlanır. Bu dergide fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, ebelik, hemşirelik, tıp bilimleri, beden eğitimi ve spor ile diğer sağlık alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleler yayımlanır. Gönderilen makaleler hakemler tarafından incelenip değerlendirilir ve kabul edilen makaleler derginin web sayfasında online ve basılı olarak yayımlanır. 

Yayın Sıklığı

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Eylül, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda üç kez  yayımlanır.


Değerlendirme Süreci

1. Gönderilecek makalelerde alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma sonuçlarını içermesi şartı aranır.

2. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makaleleri öncelikle yayın ilkeleri, dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Önincelemeden geçen makaleler değerlendirilmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için iki hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda üçüncü hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Son karar editöre aittir.

3. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önceden yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği iThenticate programı aracılığıyla teyit edilir. Benzerlik raporu dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra sonucu referanslar hariç % 20 ve altında çıkan makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Sonucu referanslar hariç % 20 üzerinde çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmelerin 30 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir. 

4. Makale yazarlarından değerlendirme ve yayın işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmez.

5. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler uluslararası kabul görmüş bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde Etik kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

 

Açık Erişim politikası

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimsemiş bir dergidir.


Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluğu

Yayınlanan makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Editör, Yardımcı Editörler, Yayın ve Danışma Kurulu üyeleri ve Yayımcı, dergideki hatalardan veya bilgilerin kullanımından doğacak olan sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

Yayın İzni

Bireysel kullanım dışında, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan makaleler, şekiller ve tablolar yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz, bir sistemde arşivlenemez veya reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde, uygun şekilde kaynak gösterilerek alıntılar yapılabilir.


Telif Hakkı Düzenlemesi


Telif hakkı devir formu doldurulmalıdır.